Українська література - розробки уроків

Внутрішній світ героя у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Мета уроку: засвоїти теоретико-літературознавчі поняття, систематизувати складний, але цікавий літературознавчий матеріал; з’ясувати причини настрою ліричного героя, його подібність з автором; розвивати образне мислення, власну творчість; формувати естетичну та морально-етичну свідомість десятикласників на кращих високохудожніх класичних творах національної літератури.

Очікувані результати:

Після цього уроку десятикласники зможуть:

- аналізувати твір;

- описувати душевний стан героя;

- систематизувати літературознавчий матеріал;

- допомагати й навчати один одного під час виконання групових завдань;

- порівнювати й узагальнювати матеріал теми;

- відстоювати власну думку;

- робити висновки.

Обладнання: портрет письменника, виставка книжок його творів, літературознавчий словник, аудіозапис.

Тип уроку: нетрадиційний; урок-враження.

Міжпредметні зв’язки: історія, художня культура, психологія, краєзнавство.

Методи, прийоми, види, форми роботи: бесіда, групова форма роботи, слово вчителя, робота з епіграфом, текстом, проблемне питання, виразне читання поезії напам’ять.

Запрошені: учителі, адміністрація, психолог.

17Перебіг уроку:

Насправді ж образи квітів, рослин,

птахів, тварин — це лише зовнішні вияви

тих внутрішніх явищ і процесів,

що відбуваються в душі героя.

Ю. Кузнецов

І. Мотивація навчальної діяльності.

(Звучить музика. К. Дебюссі «Прелюдія до «Післяполуденного відпочинку фавна» (2 хв.)

Учитель: Великим Сонцепоклонником називали сучасники Михайла Коцюбинського.

У своїх відомих на весь світ творах він оспівував цвіт яблуні, жайворонкову пісню, дитячі очі, малював словом людську біду і красу. Висока художнiсть, вражаюче багатство, свiтло, простота думки й справдi немов пронизують читача життєдайним сонячним промiнням, звеличуючи й наснажуючи для добра i творення. Його творчiсть непомiтно, але неминуче допомагала людинi ставати людиною.

ІІ Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Учитель: У творах цього талановитого й самобутнього письменника природа — повноправна особа, красива, вільна, гармонійна. Завжди чарівна, завжди жива і завжди діюча…

На кожне явище, кожну річ автор дивився як художник, оцінював художню якість предметів. Не лише конкретні речі набувають кольорових ознак у його творах, а й абстрактні — почуття, настрій… Знесилений хворобою, він мріяв про відпустку, відпочинок. Проте Коцюбинський бореться з тією втомою, бореться за внутрішній спокій, що дав би йому змогу поринути в улюблену справу — художню творчість.

ІІІ. Оголошення теми уроку. Цілевизначення.

(Цілі й план уроку зазначені в інструктивному листі).

Художником життя називав Михайла Михайловича критик Микита Сріблянський.

Людська душа, жива й трепетна, для творчості М. Коцюбинського стає основою. Сьогоднішній урок допоможе нам з’ясувати причини настрою ліричного героя у новелі «Intermezzo», його подібність з автором (звертається увага на портрет письменника).

Чи може митець втекти від проблем, які висуває життя, чи може він сховатися серед прекрасної природи? На ці та інші питання ви дасте відповідь, а також після цього уроку ви зможете:

- аналізувати твір;

- описувати душевний стан героя;

- систематизувати літературознавчий матеріал;

- допомагати й навчати один одного під час виконання групових завдань;

- порівнювати й узагальнювати матеріал теми;

- відстоювати власну думку;

- робити висновки.

ІV. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Розповідь учня про історію створення новели (індивідуальне завдання).

Новела написана 1908 р. Що означає для М. Коцюбинського 1908 р.? Важливі приємні і не дуже приємні події: у Чернігові було створено «Просвіту», яку очолив М. Коцюбинський. Культурно-освітня діяльність товариства занепокоїла губернатора і жандармів, що спричинило звинувачення в революційній пропаганді. У результаті його виключають зі складу «Просвіти», що було боляче для митця.

У листі до В. Гнатюка Михайло Коцюбинський зазначав: «Взагалі переживаються підлі часи. Суспільність забита, залякана, втомлена сидить над розбитим коритом і апатично, без мрій, дивиться на мур, що стоїть перед нею».

Лист до О. Аплаксіної: «Я втомився душею. Не хочеться бачити людей, розмовляти з ними, а хочеться скинути з себе хвилю людського бруду, який непомітно заливає твоє серце, хочеться очиститись і відпочити». Хвороби, які здавна підточували організм, усе більше давали про себе знати. Необхідність витрачати кошти на ліки, оздоровчі поїздки дратували М. Коцюбинського. Крім того, особиста драма у житті М. Коцюбинського: він закохався в О. Аплаксіну, молоду співробітницю статистичного бюро. Але в критичний момент їхніх стосунків, М. Коцюбинський промовить: «Я не залишу сім’ї, якщо навіть доведеться переступити через себе».

Лівий берег річки Сула, з боку Кононівки Отже, Михайло Коцюбинський, виснажений службою, громадською роботою, політичними обставинами, знесилений хворобами, мріяв про відпочинок. Письменник радо відгукується на пропозицію відомого друга і мецената Євгена Чикаленка відпочити у його маєтку (с. Кононівка). «Intermezzo» - це глибоке почуття втоми, що охопила всю душу прогресивного художника слова.

2. Робота з теоретико-літературознавчим матеріалом.

«Intermezzo» — психологічна новела з жанровими ознаками «поезії в прозі».

Імпресіонізм (франц. impression — враження) — течія в мистецтві та літературі другої половини XIX — початку XX ст., яка основним завданням вважає витончене відтворення вражень, почуттів від зовнішнього світу.

Intermezzo (з італ. — перепочинок, пауза). Перерва в творчості, відпочинок.

Поезія в прозі — невеликий ліро-епічний твір, написаний ритмічною прозою, який відзначається образністю, стрункістю композиції, сконцентрованістю змісту.

Психологізм - (грец. psych — душа; лат. lohos — слово, вчення) — передача художніми засобами внутрішнього стану персонажа, його думок,

переживань, зумовлених внутрішніми й зовнішніми чинниками.

Психологічна новела — твір, побудований на глибокому змалюванні психології персонажів.

Персоніфікація - надання предметам, явищам природи або поняттям властивостей людини, тварини; уособлення. Окремою формою розгорнутої метафори є повна персоніфікація — уособлення.

3. Робота над новелою.

Учитель: «Intermezzo» — оригінальна лірична симфонія, уся зіткана з окремих музичних тонів, замальовок, вражень, рис, настроїв, тобто являє собою імпресіоністичний тип сприйняття дійсності. Однак твір є й цілком філософічним, оскільки включає в себе роздуми про самотність людини і неможливість її існування поза суспільством, про «золотий засів сонця» в її душі…

Під час роботи над новелою увага десятикласників спрямовується на:

- розкриття внутрішнього світу героя, його почуттів, настроїв, стану, переживань за допомогою художніх деталей;

- зорові й слухові образи;

- різнобарвну палітру кольорів, гру світлотіні та інші.

Робота в групах «Запитальник»

- Чому в тексті речення «Я не можу бути самотнім» виділене автором?

- Що відчуває герой, коли бачить вікна будинків — тисячі чорних ротів?

- Чому, відчуваючи в кімнаті задуху, герой зачиняє двері?

- Чого насправді боїться герой?

- Чому, не приймаючи всім серцем і душею пітьму, герой хоче потонути в ній?

- Чому герой так боїться зустрічі з людиною?

- У чому полягає майстерність письменника в зображенні природи?

- Після тривалої прогулянки герой разом із собаками зупинилися спочити на межі. Тоді герой подумав: «Час зупинився чи лине»? Що ж насправді відбувається з часом?

- Чому зустріч з людиною відбувається саме в полі?

- Чому герой у кінці твору не тікає від людини, як це робив на початку?

- Яке значення рефрену: «Говори, говори»? Чому герой подумки закликає селянина говорити?

- Що при цьому відчуває герой?

Учитель: Прослухайте вірш М. Рильського «Коцюбинський» (учень розповідає напам’ять) і порівняйте його з твором:

Він ходив полями і гаями,

Він любив, він жив, горів, творив,

Кононівськими пройшов ланами

І зустрів він «мужика» між нив.

«Говори!» — це слово «мужикові»!

«Говори!» — художнику наказ. -

І страждання людське в людськім слові

Запалало тонко, як алмаз.

Він «самотній» — завжди друг людині,

Він — холодний, він - гарячий тут…

У такій прекрасній самотині

Не боятись муки і отрут!

Олексій Максимович зустріне, —

Капрі — сонце — золото — блакить…

Україно! Як такого сина

Не любити —

не благословить? (1939 р.)

4. Робота з епіграфом.

V. Підсумок уроку.

1. Чи вдалося митцю втекти від проблем, які висувало життя?

2. Які факти дають можливість назвати твір імпресіоністичним?

3. Чому саме такі дійові особи допомагають М. Коцюбинському передати свої думки, враження, почуття?

«Незакінчене речення»: Ваша думка про твір після його обговорення…

Заключне слово вчителя: Творчість М. Коцюбинського велика і прекрасна. Її вирізняє новаторство тем, ідей, образів, різноманітність жанрових форм новели, змалювання дійсності через уяву, психологічний стан персонажів, співзвучність пейзажів переживанням і настроям героїв, багатство та оригінальність мови.

Життєвий досвід Михайла Коцюбинського, глибоке знання ним людської психології, письменницький талант допомогли йому змалювати такі яскраві картини людського життя, які хвилюють нас і сьогодні.

Художня енергія текстів М.М. Коцюбинського притягувала й притягуватиме багатьох людей.

Сподіваюся, що ви погодитеся зі словами нашого краянина Володимира Сосюри:

Живе в серцях твоє безсмертне слово

і до народу рідного любов,

немов зорі сіяння пурпурове,

хоч ти від нас давно уже пішов.

Та з нами будеш вічно жити,

Як сяйво сонця, як вечірній спів,

Ти так любив землі своєї квіти,

І так, як квіти, ти людей любив.

VІ. Домашнє завдання:

Обов’язкове: Дайте відповідь на запитання (письмово): «Михайло Коцюбинський виражає враження від вражень (на прикладі новели «Intermezzo»)».

За бажанням: У чому своєрідність стилю письменника? Наведіть стильові ознаки його творчості на прикладі новели «Intermezzo».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.