Українська література - розробки уроків

Особливості індивідуального стилю Лiни Костенко. «Страшнi слова, коли вони мовчать» — лiричний роздум про значення слова в життi людини. «Вiчнi» українськi фольклорні типи у поезії «Українське альфреско»

Всі публікації щодо:
Костенко Ліна

«Поезія — це свято, як любов. О, то не є розмова побутова!

Викладач першої категорії Гусак Н.С.

Кам’янське 2019

Мета заняття: ознайомити студентiв iз життєвим та творчим шляхом Лiни Костенко; розкрити жанрове й тематичне розмаїття її творчостi; познайомити з особливостями індивідуального стилю; опрацювати iдейно-художнi особливості поезій »Страшні слова….», «Українське альфреско»; формувати свiтогляд студентів, розвивати навички аналізу поетичних текстiв; виховувати любов до поезiї, українських традицiй.

Тип заняття: вивчення нового матерiалу.

Обладнання: аудіо- та фотоматеріали, тексти поезій «Українське Альфреско», «Страшні слова…», «Життя іде і все без коректур», роздатковий матеріл (літературне резюме).

Я вибрала Долю собi сама.

І що зi мною не станеться —

у мене жодних претензій нема

до Долi — моєї обраницi

Л. Костенко

Перебіг заняття

І. Органiзацiйний момент Слайд2

Перевірка підготовки студентів до заняття

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань і вмiнь студентів . Перевірка домашнього завдання (онлайн-тест за темою «Шістдесятництво як літературно-мистецьке явище»)

Бесіда

— Пригадайте, хто такi шiстдесятники, чому їх так називали?

(«Шістдесятники» — це нова генерація творцiв, які прагнули сказати власне, оригiнальне слово не лише в мистецтві, а й у суспільному життi, намагалися позбутися нагляду й тиску КДБ(комiтет держбезпеки), гуртувалися самочинно, виходячи зi справжнiх iдейно-естетичних iнтересів. Працювали в 60 рр. ХХ ст., тому їх так назвали).

— Назвіть відомих «шістдесятників»: поетів, прозаїків, перекладачів, лiтературних критикiв. Слайд3

(Найбiльш вiдомими були поети Дмитро Павличко, Лiна Костенко, Василь Симоненко, Iван Драч, Василь Стус, Борис Олiйник; прозаїки Григiр Тютюнник, Євген Гуцало, Володимир Дрозд, Валерiй Шевчук; перекладачi Григорiй Кочур, Анатоль Перепадя; лiтературні критики Iван Свiтличний, Iван Дзюба, Євген Сверстюк).

Які теми висвітлювались «шістдесятниками»?

(Питання правди та історичної пам’яті, голодомору 1932-1933рр. та сталiнських репресій, несамовито щира любов до України, вiра в непоборну силу її народу, його провiдну мiсiю).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності студентів. Оголошення теми й мети узаняття

1. Робота з епіграфом Слайд 4

Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться —

у мене жодних претензій нема

до Долі — моєї обраниці.

   Л. Костенко

Слово викладача

Українській літературі таланить на великих жінок….

Запитання до студентів. Кого з українських письменниць Ви знаєте? Слайд5

Поруч з талановитими i легендарними українками (від пiснетворки Марусi Чурай до розстрiляної фашистами Олени Телiги) постає перед нами ця красива, мудра, мужня, талановита жінка з вічною таємницею в очах...

Ліна Костенко… Серед сучасних українських літераторів її ім’я сприймається по-особливому. Життя цієї жінки — боротьба з тоталітарною системою, вивищенням над сірістю, примітивністю, пристосуванством, а безкомпромісність і неповторність — це пароль легендарної поетеси…

Прослуховування аудіо запису Джузеппе Верді. «Реквієм»

Прийом Емоційна пауза

Які емоції викликав у Вас цей музичний твір?

(Нагнітання, емоційність, боротьба, безкомпромісність).

Саме такою принциповою, безкомпромісною, здатною до боротьби і є талановита сучасниця Ліна Костенко

IV. Основний зміст уроку

Слово викладача

1. Сьогодні ми познайомимось з творчим шляхом Ліни Василівни. Це заняття буде незвичним, у ньому ми через призму важливої в майбутньому проблеми пошуку роботи, намагатимемося поєднати теорію документознавства з історією української літератури.

-Отже, давайте пригадаємо на уроках яких дисциплін ми зустрічались із таким терміном як резюме(українська мова, Українська мова (за професійним спрямуванням))?

В тлумачному словнику є кілька визначень терміну резюме. Слайд 6

Резюме — короткий висновок з основними положеннями з доповіді, промови, наукової праці, дискусії.

Словом «резюме» називають і документ, у якому коротко викладено особисті, освітні чи професійні відомості про особу.

Найчастіше останнє резюме просять надіслати поштою чи факсом тих, хто бажає взяти участь у конкурсі, що оголошено, або хоче влаштуватися на роботу на фірмі, підприємстві, в установі. Резюме дасть можливість керівникам вибрати ті кандидатури, які найбільше їм підходять за своїм фаховим рівнем. Тому до складання цього документа потрібно ставитися ретельно.

Резюме має давати роботодавцям уявлення про кандидата. Після ознайомлення дирекції фірми (установи, організації) з резюме претендентів на посаду, їх запрошують на співбесіду.

Оформляють цей документ друкованим способом, найчастіше на персональному комп’ютері.

А які ж основні реквізити резюме?

(Орієнтовна відповідь)

Реквізити: Слайд 7

✵  назва виду документа;

✵  домашня адреса, телефон;

✵  прізвище, ім’я, по батькові;

✵  особисті дані (дата народження, сімейний стан);

✵  відомості про освіту (зазначити заклади, де навчалися, курсову перепідготовку, знання іноземних мов та ін. — усього того, що може сприяти вибрати саме вашу кандидатуру);

✵  науковий ступінь;

✵  відомості про досвід роботи;

✵  додаткова інформація (подається на вимогу роботодавця: про позитивні якості, ставлення до праці, володіння суміжними спеціальностями);

✵  дата;

✵  підпис.

Крім резюме як ділового документа, що вивчається на заняттях із ділового мовлення чи української мови за професійним спрямуванням, існує і так зване «літературне резюме».

Слово викладача Слайд 8

Літературне резюме — незвичайна форма вивчення життєвого і творчого шляху письменника.

Реквізити. Особливості оформлення реквізитів.

1 Назва виду документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові письменника.

3. Домашня адреса для митців-сучасників.

4. Дата і місце народження.

5. Відомості про освіту.

6. Трудова діяльність.

7. Нагороди.

8. Додаткова інформація (літературне кредо, плани на майбутнє).

У літературному резюме відсутній реквізит «Мета пошуку роботи». Слід сказати, що літературне резюме порушує основну умову документа: його укладають викладачі, студенти, курсанти, учні, а не сама особа, яка шукає роботу. І мотивація його створення теж інша, про що вже було сказано.

2. Складання Літературного резюме Слайд 9

Ми спробуємо спробуємо скласти «літературне резюме» Ліни Василівни Костенко. Для цього вам потрібно протягом заняття бути активними і уважними

Літературне резюме Ліни Костенко

1.

Назва виду документа

Літературне резюме

2.

Прізвище, ім’я, по батькові письменника


3.

Домашня адреса


4.

Дата і місце народження


5.

Відомості про освіту.


6.

Видавнича діяльність


7.

Основні мотиви


8.

Нагороди


9.

Особисте життя


10.

Громадська діяльність


11.

Творче кредо


12.

Моральне кредо


13.

Улюблений музичний твір


14.

Афоризми Ліни Костенко


Під час перегляду та прослуховування інформації, робіть записи та занотовуйте почуте.

3. Перегляд фільму «Письменниця, що мріяла стати льотчиком»Відео 1

Готові дати відповіді на питання? Заповнити всі пункти резюме?.

Давайте перевіримо ваші резюме Слайд 10-13

Літературне резюме Ліни Костенко

(Орієнтовна відповідь)Слайд

1.

Назва виду документа

Літературне резюме

2.

Прізвище, ім’я, по батькові письменника

Ліна Василівна Костенко

3.

Домашня адреса

Проживає в місті Київ

4.

Дата і місце народження

Народилася 19 березня 1930 року в місті Ржищів на Київщині.

5.

Відомості про освіту.

Київський педагогічний інс титут та Московський літературний інсти тут імені М.Горького

6.

Видавнича діяльність

Збірка «Промін ня землі» 1957 р. «Мандрівка серця» (1961), «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» (1989) тощо. Перу пи сьменниці належить історичний роман у віршах «Маруся Чурай» (1979), історичний роман «Берестечко», перший прозовий роман «Записки українського самашедшого»(2010).

7.

Основні мотиви

історія українського народу;

єднання людини з природою;

філософічність буття;

тема поета й поезії;

тема кохання;

тема війни;

тема творчої праці;

тема моралі

8.

Нагороди

Почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Почесний доктор Львівського національного університету; Почесний доктор Чернівецького національного університету); Лауреат Державної премії ім. Тараса Шевченка; Лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. О.Теліги; Нагороджена Почесною відзнакою Президента України і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня; Відзнака «Золотий письменник України», У 2015 році мала планета Сонячної системи № 290127 отримала назву Ліна Костенко.

9.

Особисте життя

Була двічі заміжньою

Діти: Пахльовська Оксана Єжи-Янівна, культуролог.

Цвіркунов Василь Васильович-молодший, програміст.

10.

Громадська діяльність

Учасник гуманітарної акції «Другий фронт АТО», постійний учасник експедицій Центру захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій (при Міністерстві з надзвичайних ситуацій)

11.

Творче кредо

« Поезія — рідна сестра моя.

Правда людська — наша мати»

12.

Моральне кредо

«Зробити щось, лишить по собі!»

13.

Улюблений музичний твір

«Реквієм» Верді

14.

Афоризми Ліни Костенко

А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гарт... Доля не усміхається рабам. Доля усміхається людям. Якщо я не виживу, то людство й не помітить, а якщо людство не виживе, то й мені гаплик. Скажи, навіщо людству розум, щоб так цей світ занапастить?

Мабуть, чогось такого подібного в цілому світі немає. Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що... («Записки українського самашедшого»)

Самотнім добре — жодної розлуки.

Життя іде і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде Люди, будьте взаємно ввічливі!

Слово викладача Слайд 14

Ліна Василівна Костенко — це мужність і зрілість сучасної української поезії, її, непоступливість у принципових, доленосних питаннях, небуденний талант у поєднанні з почуттям відповідальності перед минулим, сучасним і майбутнім.

Поетеса завжди писала, як думала, — так і жила. Слово — вчинок. Життя — як слово. Життя Ліни Костенко — це урок безкомпромісності, совісності й принциповості. Усім цим і дорога для нас наша талановита сучасниця, справді народна українська поетеса Ліна Василівна Костенко.

ЇЇ безсмертні рядки не залишають байдужим нікого…

Студент читає поезію Костенко

Слово викладача

Справді, поезії Ліни Василівни — енциклопедія , у якій можна знайти відповідь на будь-яке питання

4. 1. Щоб краще пізнати духовний світ поетеси, я пропоную розглянути її вірші «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Українське альфреско», які виненесені у програму ЗНО

Виразне читання поезії «Страшні слова, коли вони мовчать…»Слайд.

Відео «Страшні слова»

Слайд15

Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучивсь, болів, із них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше! Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було: асфальти й спориші. Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі

2. . Обмін враженнями щодо прочитаного.

Бесіда:

- Які враження у вас викликали ці поетичні рядки?

- Над якими питання роздумує поетеса? (Питання творчості, суть мистецтва)

3. Оформлення паспорта ліричного твору.

СЛАЙД 16. Записати в зошити

Назва:

Провідний мотив:

Ідея:

Вид лірики:

Віршовий розмір: (визначити)

Римування: (пояснити)

Художні засоби:

Слайд17

Назва: «Страшні слова, коли вони мовчать»

Провідний мотив: Роздуми поетеси про значення слова в житті людини, про сутність поезії.

Ідея: Показати силу слова: «Людині бійся душу ошукать»

Вид лірики: Філософська

Віршовий розмір: П’ятистопний ямб+пірихій(визначити письмово)

Римування: Перехресне

Слайд 18 Художні засоби: епітети: «страшні слова», «безсмертний дотик»;

метафори «слова мовчать, причаїлись», «хтось ними (словами) плакав, мутився, болів» оживлюють, олюднюють слова;

анафора: у першій строфі другий і третій рядки починаються словом «коли», яке підкреслює і пояснює оксиморон «слова мовчать»;

антитези: «краса й потворність», «асфальти й спориші» змальовують і різноманітність світу, і його повторюваність, узагальнюючи словами «Усе було», і підводять до висновку: «Поезія — це завжди неповторність».

Лінія цінностей

Що хотіла цими рядочками сказати Ліна Всилівна? Слайд 19

5. 1.Прослуховування пісні «Українське альфреско».

Відео № 6 «Українське альфреско»

Відео «Українське альфреско»., потім тест на екрані Слайд

Українське Альфреско

Над шляхом, при долині, біля старого граба,

де біла-біла хатка стоїть на самоті,

живе там дід та баба, і курочка в них ряба,

вона, мабуть, несе їм яєчка золоті.

Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини,

і вишні чорноокі стоять до холодів.

Хитаються патлашки уздовж всії стежини,

і стомлений лелека спускається на хлів.

Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки.

А потім довго-довго на призьбі ще сидять.

Я знаю, дід та баба — це коли є онуки,

а в них сусідські діти шовковицю їдять.

Дорога і дорога лежить за гарбузами.

І хтось до когось їде тим шляхом золотим.

Остання в світі казка сидить під образами.

Навшпиньки виглядають жоржини через тин…

2 Обмін враженнями щодо почутого/прочитаного.

3. Словникова робота.

Альфреско — настінний живопис водяними фарбами по сирій штукатурці. Слайд 20

Над шляхом, при долині, біля старого граба,

Де біла-біла хатка стоїть на самоті…

Слайд 21

Вкажіть в який час відбуваються події?

Що можемо сказати про місце подій?

У творі немає сюжету, але є опис місця, де сконцентровані думки і почуття ліричного героя. Ліна Костенко, мабуть, не випадково починає поезію з точної вказівки на місце:

Може, це фольклорна традиція: багато народних пісень саме так починаються («Ой на ставі, на ставочку», «У ржі на межі», «Там у полі криниченька», «Ой на горі та женці жнуть», «В кінці греблі шумлять верби», «Ой у гаю, при Дунаю»), казкові початки. А може, поетеса так детально вказує сільську «адресу» діда з бабою, надіючись, що хтось до них тим шляхом та й приїде. Обставина на самоті додає сумного, елегійного настрою.

У вірші прямо не сказано, яка пора року, дня, про це розповідає пейзаж.

Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини,

і вишні чорноокі стоять до холодів.

Хитаються патлашки уздовж всії стежини,

і стомлений лелека спускається на хлів.

Слайд 22

Які деталі вказують на час?

Цвітуть жоржини, отже, пора року — осінь; золотий шлях — сонце в зеніті).

Дорога і дорога лежить за гарбузами.

І хтось до когось їде тим шляхом золотим.

Слайд 23

Які зорові образи вимальовують ідилічну картину навколо діда з бабою?

Відповіді можуть бути різними: любисток, бо від слова «любити»; жоржини, підкреслені займенником такі, викликають захоплення; вишні чорноокі (епітет) нагадують гарних дівчат; на слові патлашки хочеться зупинитися й посміхнутися, бо воно якесь кумедно-ніжне; старий граб доповнює образи діда й баби — теж старих; шовковиця — дерево, яке ніхто не мине, не скубнувши ягід (може, саме вона найбільше й принаджує сусідських дітей); лелека на хліві — символ достатку, не випадково ж курочка ряба «несе їм яєчка золоті»; правда, образ стомленого лелеки сумний, бо не приніс птах дитя у цю хату.

Дорога. У творі є три слова, які вказують на цей символ, — стежка, дорога, шлях. Це як три стадії життя людини — дитинство, зрілість, старість. Двоє стареньких сидять на призьбі біля стежки, якою, може, бігали ще малими; мабуть, сходили не одну дорогу на життєвому шляху (воювали? мандрували? працювали?), але зберегли до старості «хронічну українську доброту»

Я знаю, дід та баба — це коли є онуки,

а в них сусідські діти шовковицю їдять

Слайд 24

Чому у поезії діти сусідські?

«згасання роду: репресії, війни чи хвороби, що забрали синів і дочок, їхня відсутність узагалі». Є в цьому несказаному й натяк на автобіографічність: батько Ліни Костенко був репресований, сама ж вона підлітком пережила війну.

Судження. В. Брюховецький у нарисі «Ліна Костенко» стверджує, що в поезії «Українське альфреско» йдеться про «щемке почуття самотності в безкраях всесвіту, притаманне не лише філософам, а не меншою мірою й людині від плуга…». Означення сусідські у цих рядках є ознакою самотності. Науковець пише, що «поетичні ідеї» авторки не сформульовані, а сформовані всією попередньою творчістю.

«Остання в світі казка сидить під образами слайд 25

Чи не звучать ці слова у XXI столітті дещо фатально? Чи це не натяк, що ми втрачаємо щось сокровенне?


Архетипні образи - це ті первинні образи-символи, які існують у підсвідомості кожної людини й передаються з покоління в покоління як особливо значущі. Архетипними образами для українців є мати, дитя, родина, біла хата, рідна земля, лелека, соловейко, жайворонок, зозуля.

6. Аналіз поезії «Життя іде і все без коректур» Слайд 26

Поезія «Життя іде і все без коректур» є зразком філософської лірики Ліни Костенко.

1. Прослуховування поезії Ліни Костенко, «Життя іде і все без коректур»

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, - час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми нічого, — пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

Щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

І як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

Не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

Бо в цьому схибиш — то уже навіки.

Викладач

2. Словникова робота

Слово «коректура» означає «правка». Поетеса підкреслює, що людське життя пишеться без чернетки, що у минулому вже неможливо щось змінити.

✵  Чи може така думка бути певною пересторогою? Якою саме?

✵  Як ви розумієте два останні рядки?

✵  Чи можна їх назвати крилатим висловом? Чому?

Студент (Орієнтовна відповідь)

Рано чи пізно кожна людина задумується над тим, для чого прийшла у цей світ і як живе. Це вічне питання важливо поставити перед собою якомога раніше, щоб не довелося в кінці життя, коли вже нічого не можна змінити і виправити, гірко шкодувати за змарнованими роками.

На світі є багато речей, які не можна змінити, виправити, поновити. Та нема нічого невблаганнішого за час. У дитинстві ми його не помічаємо, здається, він тягнеться аж надто повільно. Але з роками час ніби прискорює ходу, і вже не встигаєш зробити якісь важливі справи, поспішаєш, а час все одно обганяє тебе.

І в такий момент для людини важливо хоч на хвильку зупинитися, оглянутися навколо, зазирнути у свою душу і зрозуміти, що до тебе жили на світі люди, після тебе прийдуть нові покоління, і треба залишити якийсь слід на землі. Ця мить між минулим і майбутнім називається життям. Ось вона пройшла — і її вже ніколи ні повернути, ні змінити не можна.

Найголовніше ж у моральному кодексі і поетеси, і ліричної героїні —оберігати свою душу від гріхів, не множити вже здійснене колись зло.

V. Рефлекція. Узагальнення знань

В рамках підготовки до ЗНО Виконаємо тест. Слайд 27

1. Виконання тестового завдання

Презентація

2. Прийом Плакат думок.(Кольорові маркери, аркушики вирізати різні фігурки, зображення висловів)

Давайте створимо колаж, який би показав наше ставлення до поетеси

Вислови, Кредо,

VІ. Підбиття підсумків заняття

Метод «Асоціативний кущ»

Сьогодні на уроці ми переконалися, що у кожному своєму поетичному рядку Ліна Костенко віддає нам частинку себе, частинку свого серця. Давайте ж і ми з вами віддамо їй сьогодні свої серця.

Ваше завдання - написати слово-іменник, з яким у вас асоціюється Ліна Костенко.

Рядки талановитої сучасниці глибоко западають в душу .

То ж давайте ще раз згадаємо її безсмертні рядки

Презентація № 2

Вислови Ліни Костенко

VІІ. Оцінювання студентів

VІІІ. Інструктаж домашнього завдання:

Опрацювати сторінки підручника, вивчити «Страшні слова, коли вони мовчать», + вірш на вибір, визнач. індивідуальні риси творчості Ліни Костенко, зробити аналіз поезії «Життя іде і все без коректур» самостійно.

Написати листа письменниці(творчий рівень), у якому Ви розкажете про поезію Ліни Костенко, яка вразила Вас найбільше;

закріплення біографії-створити сторінку письменниці в соціальній мережі.

Підготовка до ЗНО . Виписати 10 афоризмів Ліни Костенко

І закінчити нашу зустріч хочу безсмертними словами письменниці :

і якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивами: — Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.