Українська література - розробки уроків

Дар серця. Людина та її доля в художньому світі М. Бойчука і М. Матіос

Всі публікації щодо:
Матіос Марія

Мета:

·  розвивати ціннісно-світоглядну компетентність учнів, вміння встановлювати взаємозв’язок знань;

·  залучити до осмислення порушуваних у художньому творі проблем, що стосуються філософських та аксіологічних питань духовного опору, збереження людяності під час трагічних випробувань;

·  спонукати до дослідницького пошуку у порівнянні поетики творів, що охоплюють питання філософського розуміння життя;

·  виховувати самостійне критичне мислення, формувати інтерес до осмислення історичних подій.

Завдання:

·  ознайомити учнів із особливостями поетики і проблематики повісті Марії Матіос «Солодка Даруся»;

·  удосконалювати вміння аналізувати художні особливості творів різних видів мистецтв, встановлювати асоціативні зв’язки;

·  організувати дискусію щодо порушуваних авторами проблем;

·  сприяти читацької рефлексії.

Очікувані результати:

·  учні вміють аналізувати прозовий твір, художні деталі, символи, визначають приховані конотації змісту;

·  уміють висловлювати власні судження, розуміти світоглядні категорії, що знайшли художнє відображення в художньому творі;

Обладнання: мультимедійна презентація,

Попереднє проєктне завдання: буктрейлери, презентації творчої спадщини М. Бойчука і його учнів, віртуальна екскурсія до виставки творів М. Бойчука.

Тип уроку: інтегрований урок, технологія «перевернутого навчання», технологія наративної інтерпретації твору мистецтва.

Структура урока

1. Постановка теми і проблеми уроку.

Запрошуємо до «маленького», потаємного і водночас неосяжного світу митців, що жили в різні роки, мали різні творчі долі, проте торкаються вічних проблем буття людини. Спробуємо окреслити коло порушених питань. Після перегляду буктрейлерів до роману «Солодка Даруся», віртуальних презентацій картин М. Бойчука, створюємо кластер (прийом «фішбоун»).

Побачимо, що зазначені питання можна згрупувати за напрямками, що співпадають із трьома частинами роману «Солодка Даруся»:

1 гр. «Драма щоденна» - маленька людина і соціум;

2 гр. «Драма попередня» - драма інтимна, роль чоловіка і жінки у житті друг друга;

3 гр. «Драма найголовніша» - сімейна, опора роду

4 гр. Тема голосу і мовчання як домінанти художнього світу»

2. Організація роботи в групах.

1 група «Драма щоденна»

Завдання:

·  Окреслити психологічні портрети головних героїнь картин М. Бойчука і роману М. Матіос.

·  Визначити символічні деталі у створенні образів Дівчини і Дарусі? Яке значення має колір?

·  Зробити висновок: як вирішується проблема сенсу людського буття, складних стосунків «маленької» людини із суспільством?

2 група «Драма попередня»

Завдання:

·  Створити кластер «Образ Майстра в художньому світі М. Бойчука і М. Матіос».

·  Вирішити проблемне питання: Даруся протягом твору говорить тричі: «тато» — на цвинтарі; покликавши Богом даного їй чоловіка «Іване»; заговорила востаннє: «Іди, Іване». Цим навіки поховала надії на своє маленьке щастя. Чому розлучилися Іван і Даруcя?

3 група «Драма найголовніша»

Завдання:

·  Створити кластер «Трояка ружа життя».

·  Вирішити проблемне питання: «Чи в силах маленької людини та однієї родини дати опір жахливому часу, людському злу і трагедії?»

4 група Тема голосу і мовчання

Завдання:

·  Створити кластер «Концепти «голос» і «мовчання» в художньому світі М. Матіос»

·  Вирішити проблемне питання: «Чи випадково оповідачем історії стає жінка. В чому сила слабкої людини?»

3. Обговорення проблемних питань.

У романі «Солодка Даруся» М. Матіос охоплює ключові проблеми людського буття і національної історії. Водночас творчість М. Бойчука і його учнів — невід’ємна сторінка трагічних подій Розстріляного відродження. Чи можна визначити і порівняти особливості історичного часу, його прикмети? (Події роману відбуваються в селі Черемошному на Буковині в 40-их і 70-их роках минулого століття. Окупація, зміна влади, Друга світова війна).

Життя на межі, жорнова історії впливають на людину, особливо якщо вона — знедолена каліцтвом, сирота, що розмовляє із квітами і страждає від болю. Образ Божої людини в художньому світі М. Бойчука і М. Матіос - якими ви побачили психологічні портрети героїнь?

Що об’єднує неовізантійський суворий стиль картин бойчукистів із характером Дарусі? Яке значення для розуміння жіночого образу мають християнські символи, біблійні мотиви, звернення до архетипів Світового дерева, Матері?

Накладання язичницьких і християнських вимірів спостерігаємо в тлумаченні значення кольору в художніх системах М. Бойчука і М. Матіос:

Висновок: відповідність між архетипними символами в образах Дівчини і Дарусі невипадкова. Драма Дарусі набуває сакрального значення, адже йдеться не тільки про окрему долю самотньої жінки: Даруся — посередниця між Богом і людьми, що вже бога й не чують, зачерствілі серцями. Від людського лиха і переживання особистої зради героїня страждає, проте дарує світові надію, захист, життєву силу жіночого кохання. Тому своєрідними кодами-символами дару дівчини виступають яблука (плід з Дерева життя дівчина дарує занепалому грішнику), молоко для мертвого батька (символ безсмертя душі, відродження), вінок із материнською стрічкою (символ жіночої долі).

Усе життя дівчини — спокутування тяжкого гріха, наслідок пережитої ще в дитинстві драми. Марія Матіос каже: «Головна героїня мого роману завдяки безпощадним людям кілька десятиліть була позбавлена голосу». Чому мовчала Даруся?

Як стверджує літературознавець А. Дімаров, «Солодка Даруся» — це трагедія людських доль, коли німота сильніша слів, а людина несповна розуму, (якою односельці вважають Дарусю), - добріша і мудріша тупої жорстокості». Чи погоджуєтеся ви з цими словами?

Автор у розкритті внутрішнього світу героїні підіймає питання відповідальності: слово вимагає чесності, словом найпростіше завдати лиха чи страждання. Так, поряд із словом «конфета» з’являється незнищенний біль — «не заплакати-заридати, викричатися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від кулі, рану». Колись в дитинстві, спокусившись на червоний льодяник-півник, дівчина розповіла, як її батько добровільно віддав бійцям продукти. Тому метафора «солодка» сприймається «драмою на все життя», вічним каяттям. В чому сутність провини, чому Даруся не вибачає себе?

Життєвий шлях Дарусі переплітається із долею Івана Цвічка, його образ нагадує героїв картин М. Бойчука, втілює концептуальне розуміння образу Майстра.

Яке значення мали стосунки для розвитку людської сутності Івана і Дарусі? Адже кохання сприяє народженню голосу, що пов’язано із життєтвірним станом душі: пристрасті, тепла, співчуття. Чому розлучилися?

За визначенням дослідниці О. Шукай, Даруся і Іван приречені на самотність, бо досягли свободи з власної волі. Чи згодні з думкою?

Невипадково розділ «Михайлове чудо» визначено як найголовніший: йдеться про передумови формування особистості, народження почуттів, виховання і перші кроки Дарусі. Авторка характеризує жанр роману як «сімейну сагу» - що надає можливість з цим погоджуватися?

Яке значення має родина в період історичних зламів?

Роман починається і завершується міркуванням про трояку ружу, що нагадує долю людини: кожний колір уособлює домінанти внутрішнього світу героїні, родини і взагалі людського життя.

Авторський символ «троякої ружі» та її стихій сприяє розумінню багатоманітності буття, у якому присутні добро і зло, проте навіть маленька знедолена особистість має невичерпні можливості і велич душі. В чому виявляється сила маленької людини?

З якими провідними мотивами пов’язується в художньому світі М. Бойчука і М. Матіос поняття голосу і мовчання?

Висновок: письменниця пов’язує розуміння біблійних понять гріха, прощення, терпіння, любові до людей із мотивами голосу і його втрати. Німота стає навіть знаком провіщення, адже «саме авербальна розмова на цвінтарі із померлим батьком вносить у життя дівчини сенс і повноту буття. Голос надається людині для спілкування із Богом, для вираження почуттів у найважливіші моменти життя. Народження голосу Дарусі свідчить про внутрішні зміни, вихід за межу буття — це було знаком уособлення життя і смерті, «подяки і прохання», пошук дороги да раю і вихід із пекла водночас.

Роман М. Матіос і живописний світ М. Бойчука дають нам ключі до самопізнання і розуміння свого коріння.

4. Рефлексія

Інтерактивна вправа «Якщо картини стануть живими…»

5. Творча робота: письмова відповідь-есе на тему із визначених питаньНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.