Українська література - розробки уроків

Григорій Сковорода. «Всякому місту — звичай і права…»,(зі збірки «Сад Божественних пісень»), «De Libertate»

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

Мета: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність; ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом Г. Сковороди — філософа, просвітителя, поета, висвітлити яскраві сторінки життя, ідеї, пошуки та прагнення одного з найкращих синів України;

формувати усвідомлене розуміння учнями поняття «життя», його унікальності, цінності, значущості для кожної особистості; визначити своє місце в ньому; спонукати їх до роздумів над важливими життєвими проблемами; ставлення до власного життя та життя інших людей, як до найвищої цінності; виховувати пошану до народної моралі, прагнення дотримуватися її норм.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Форма роботи: урок — презентація

Обладнання: презентація до уроку про життя Г. Сковороди, підручники, контрольні тести, ілюстративний матеріал.

Треба знати:

відомості з життя Г. Сковороди;

християнські морально-етичні ідеали митця;

ідейно-тематичне спрямування поетичних творів збірки «Сад Божественних пісень»; вірша «De Libertate»

Треба вміти:

будувати розгорнуту біографію на основі хронологічної таблиці життя і творчості поета, філософа, просвітителя, а також додаткових матеріалів;

тлумачити окремі вірші поета;

аналізувати, коментувати зміст творів;

сформулювати власне розуміння і актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Привітання, перевірка готовності, виявлення відсутніх.

2. Перевірка виконання домашнього за електронними щоденниками учнів на сайті NZ.UA

ІІ. Актуалізація знань

Повідомлення теми і мети уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

1. Слово вчителя :Життя прожити, то не поле перейти:

Вставати, падати, і знову підійматись…

Колись цими словами я починала свій вірш про нашого славетного земляка Григорія Сковороду. Людське життя... Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин, переплетене червоними і чорними тонами. А скільки в ньому спокус! Але життя нам дається лише один раз, і як його не розвіяти надаремне? Який слід ми полишимо по собі? Зверніть увагу на епіграф до нашого уроку. Як ви гадаєте, що мав на увазі Сковорода, коли писав ці рядки? Щоб розгадати цю складну метафору, нам необхідно пройти разом з поетом усіма його життєвими стежками.

Людина — найбільша цінність на Землі. А що сама людина цінує понад усе? Чому?

(Відповіді дітей).

Життя людини - це найвища цінність

2. «Асоціативний кущ»

- Тож, спробуймо дібрати слова до терміну «життя»

ІV. Основний зміст уроку

1. Розповідь учителя.

Наша Слобожанщина славиться багатьма відомими людьми, та сьогодні наша увага буде привернута до постаті непересічної людини, що всім своїм життям довела: життя-найбільша цінність, і прожити його потрібно гідно задля блага інших. У далеку мандрівку дорогами світу нас покличе сам Григорій Сковорода.

2. Ознайомлення з планом уроку

1. Г. Сковорода — звичайна людина.

2. Дитинство. Роки навчання.

3. Останні роки навчання Сковороди в академії, його подальша діяльність.

4. Мандрівний спосіб життя.

5. Сковорода і музика.

6. Творча спадщина митця.

3. Розповідь про життя за слайдами презентації

-Тож, як тепер ви поясните епіграф до нашого уроку?

Саме так, під словом «світ» Сковорода мав на увазі світське, або мирське, життя з усіма його спокусами: коханням, багатством, чинами, кар’єрою. Але поет залишився вірним своїм принципам: своє життя він присвятив служінню Богу і людям і відійшов у небуття з чистою совістю.

4. Аналіз збірки «Сад Божественних пісень» та поезій «Всякому місту - звичай і права» і «De libertate» - Прокоментуйте слова Г. С. Сковороди:

Людське життя, подібно до пісні,

гарне не тривалістю, а чесністю.

Г.Сковорода

Історія створення збірки «Сад Божественних пісень»

Переяславський період - важлива віха в житті Г. Сковороди. На власні очі він спостерігав свавілля й жорстокість поміщиків, які нещадно визискували кріпаків. Тут він мав можливість тісніше зблизитись з трудовим народом, пройнятися його думками і сподіваннями. Написані в переяславський період і пізніше (1753—1785) поетичні твори Г. Сковорода об’єднав у збірку «Сад божественних пісень». Вона була укладена протягом 1770-1780-х років.

Особливості назви збірки «Сад Божественних пісень»

Збірка була упорядкована під час перебування Григорія Сковороди на Слобожанщині, в 70-80-і рр. XVIII ст. До неї увійшли твори, написані від часу перебування автора в Переяславській колеґії. Як і в збірці «Байки Харківські», автор використовує символічне число 30, що в біблійній традиції позначало повноліття, досконалість. У старозавітні часи тридцять років вважалися віком, необхідним для навчання інших. Цілеспрямований добір до збірки тридцяти поезій виявляє усвідомлення автором свого життєвого досвіду як достатнього для того, щоб ділитися власними роздумами з читачем.

Питання до учнів:

· Що спричинило появу поетичної збірки «Сад Божественних пісень»?

· Поясніть назву збірки.

Опрацювання твору «Всякому місту - звичай і права»

Повідомлення вчителя: Мотив чистої совісті є провідним у багатьох поезіях збірки. До цього ж мотиву повертається Григорій Сковорода в пісні, включеній до збірки під числом 10 - «Всякому городу - нрав і права». Написав її поет у 1758-59 рр. у с.Ковраї, коли працював домашнім учителем у родині поміщика Томари і мав змогу глибоко вивчати життя селян-кріпаків. Твір має соціально-історичне підґрунтя: слова «всякому місту-звичай і права» нагадують про адміністративні заходи щодо міст у 60-70 роках XVIII ст. — запровадження дворянсько-бюрократичної системи управління губернських та повітових міст. Отже, одним із поштовхів до створення пісні стало незадоволення порядками бюрократичної системи.

(прослуховування аудіозаписів)

Прийом контрастного зіставлення стає основою композиції. Галереї негативних образів, перелічених у 12 рядках, протистоїть ідеал — кришталево чиста совість, здатна захистити від страху смерті. Три шестирядкові строфи, кожна з яких складається з об’єднаних суміжною чоловічою римою 10-складових рядків, сполучаються рефреном, тобто повтором останніх 2 рядків строфи. Досить цікаво інтерпретував цей твір інший український письменник, чию творчість ми незабаром будемо вивчати,-Іван Котляревський. У його п’єсі «Наталка Полтавка» возний Тетерваковський виконує цю пісню.

Аналіз твору «De libertate»

Історія написання: Перебування в селі Ковраї (1755—1759) було важливим етапом у розвитку світогляду Г. Сковороди, у формуванні його естетичного ідеалу. Як селянський просвітитель він живе серед народу, проймається його думами і надіями, безповоротно вирішує, що його доля — з народом. Тому антинародний рух 50-х рр. селянські виступи і повстання не могли не відбитися у свідомості вразливого і чутливого до народного життя поета. У ті часи нерідко траплялося, що вільних людей поміщики самочинно приписували до своїх кріпаків. Ось чому цілком природним були побоювання мандрівного філософа, вихідця із селян, «вольности… лишитись». Це, можливо, було однією з причин, що спонукала поета до написання вірша «De libertate».

Робота в групах (3 групи; кожна група - це ряд у класі. Відповідає «спікер»)

1 група Вказати літературний рід, жанр, особливості віршування.

2 група Охарактеризувати ліричного героя (думки, почуття, переконання).

3 група Визначити виражальні засоби мови .

Складання паспорту твору «De libertate» (групова робота).

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Виконання онлайн-тестів: зайти на свої сторінки в nz.ua та за посиланням виконати тести. Ваші результати відобразяться на моїй сторінці в журналі.

2. Оцінювання учнів

VІ. Підбиття підсумків уроку

Вправа «Мікрофон»

- Яким ви уявили собі поета?

- Яку б рису характеру хотіли перейняти собі? Чому?

Складання сенкану.

VІI. Домашнє завдання

На сайті nz.ua переглянути художній фільм про поета, опрацювати статтю та матеріал підручника (стор.70-71). Вивчити напам’ять вірш «Всякому місту - звичай і права»На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.