Українська література - розробки уроків

«Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів

Всі публікації щодо:
Перекладна світська література

«Повість минулих літ» — найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів

Теорія літератури: літопис.

Мета:

Навчальна: ознайомити учнів із цікавими сторінками створення літопису; опрацювати ідейно-художній зміст програмного твору, визначити його тему й ідею, охарактеризувати головних персонажів та сюжет.

Виховна: формувати інтерес до історичного минулого свого народу.

Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2.Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань

Пригадайте літописи з минулого уроку. Які з них вам найбільше запам’ятались?

Хто такий Нестор-літописець?

Що ви знаєте про «Повість минулих літ»?

II. Повідомлення теми та мети уроку

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу

1. Вступне слово вчителя

— «Повість минулих літ» — літописне зведення, складене в Києві на початку XII століття, пам’ятка історіографії та літератури Київської Русі.

Оригінал (першопис) «Повісті минулих літ» до наших днів не зберігся. Збереглися лише пізніші списки. Під «списком» розуміють «переписування» («списування») з іншого джерела. Найдавніші з них — Лаврентіївський, переписаний 1377 р., що охоплює події до 1110 р., та Іпатіївський (Іпатський), переписаний на початку XV ст. з доведенням розповіді до 1117 р. Відомі три редакції «Повісті минулих літ»: перша — складена ченцем Києво-Печерського монастиря Нестором із літописних зведень поч. XII ст. з доведенням розповіді до 1113 р. Майже 35 % текстів Нестора-літописця записано зі слів Яня (Бояна).

2. Робота над літописом «Повість минулих літ»

2.1. Тема: хронологічне зображення подій, які відбувались на наших територіях до утворення Київської Русі та за часів правління перших князів.

2.2. Ідея: уславлення славетного минулого нашого народу.

2.3. Характеристика літопису «Повість минулих літ».

Починається «Повість» викладом всесвітньої історії, яку літописець веде від легендарного «світового потопу» і розподілу землі між синами Ноя. Основну увагу літопис приділяє Яфетовим володінням, бо від племені Яфета походять і слов’яни. У вступній частині «Повісті» розповідається про народи, які пригнічували слов’ян ще на Дунаї.

Нестор розповідає легенду про апостола Андрія Первозванного, його подорож по Дніпру, пророкування на Київських горах, де мав бути збудований Київ. Цією легендою Нестор виправдовував прийняття на Русі християнства.

У «Повісті» розширено легенду про заснування братами Києва.

Перша дата — 852 р.— у «Повісті» стоїть після оповідання про хозарську данину.

Під 859-862 роками Нестор розповідає про запрошення варязьких князів на Русь, зокрема Рюрика, Аскольда та Діра.

Епізод про смерть Олега від свого коня у «Повісті» зображено дуже жваво, нею завершується цикл напівлегендарних переказів, пов’язаних з ім’ям Олега.

Кілька цікавих оповідань Нестор вмістив у Володимировому циклі. Під 992 роком записано оповідання про єдиноборство руського юнака з печеніжином та заснування Переяславу.

Спираючись на народні перекази, Нестор вніс до «Повісті» оповідання про четверту помсту Ольги над древлянами (про голубів, які підпалили Іскоростень).

Нестор увів до літопису також документальні матеріали — чотири договори руських князів із греками — договори Олега 907 та 911 рр., договір Ігоря 945 р. і договір Святослава 971 р.

Несторові також належать три оригінальні твори, що ввійшли до «Повісті». Це — оповідання про перенесення мощів Феодосія (1091), про напад половців на Печерський монастир (1096) і про похід Святополка з іншими князями проти половців (1107).

2.4. Виразне читання уривків літопису.

2.5. Опрацювання літопису «Повість минулих літ» у формі бесіди за питаннями.

Який народ мешкав на території заснування Києва?

Завдяки чому гори навкруги Києва дістали свої назви?

Як літописець описує Кия? Знайдіть цитату в тексті.

Чи був Олег завойовником? Обґрунтуйте свою думку,

Як йому вдалося завоювати Київ?

У чому полягала відмінність між християнською мовою та язичницькою?

Навіщо Ольга похрестилася? Як це її характеризує? т Чи підтримав її син нову віру?

3. Морально-ідейне значення літопису

Авторів «Повісті» найбільше цікавила проблема походження добра і зла. Зло — це диявол, добро — бог. Людина має право вибору між добром і злом. Бог дав людині «закон», дотримуючи якого, вона після смерті потрапить у рай, якщо ж піддасться диявольській спокусі — буде приречена на вічні муки. Будь-яке лихо людей — справедлива кара за їхні гріхи. Отже, історія людства — це прояв божественної волі. Всім історичним фактам і подіям літописець дає оцінку, керуючись цим критерієм добра і зла.

Важливою справою для літописця є моральна оцінка вчинків героїв. Якщо князь, на думку автора, вчинив правильно, на користь руській землі, богові і церкві, то він всіляко вихваляється; якщо ж він діє всупереч цим інтересам, то його неминуче чекає тяжка кара.

У «Повісті» об’єднано в одне ціле твори книжного і фольклорного походження різних жанрів. Усні оповідання, перекази, легенди, прислів’я, історичні пісні, воїнські повісті, житія, ораторські промови, повчання, твори перекладної літератури, давніші літописні нотатки — усе це під рукою літописця-патріота перетворилося на один монументальний твір, основним завданням якого було з’ясувати історію руської землі, її походження, розвиток, боротьбу з ворогами. Велич і слава Русі, заклик до єднання, боротьба проти княжих усобиць, уболівання за долю рідної землі, її народу — це провідні ідеї і мотиви літопису.

4. Теорія літератури

Літопис — історико-літературний твір, у якому оповідь велася за роками. В інших країнах подібні давні твори мають назву «хроніки».

5. Вікторина «Обери князя»

Визначте за описом, про яку постать літопису йде мова.

1. Збирав данину, обрав за дружину сільську жінку. (Ігор)

2. Був перевізником, полюбляв місцевість на Дунаї, дав ім’я місту. (Кий)

3. Симпатизував Ользі, не міг одружитися з нею, бо був її хрещеним батьком. (Костянтин)

4. Родич Рюрика виступив у похід на Київ, вбив Аскольда й Діра. (Олег)

5. Не хотів приймати християнську віру, але іншим не забороняв. (Святослав)

6. Прийняла християнство. (Ольга)

7. Охрестився сам та похрестив усю Русь. (Володимир)

IV. Узагальнення уроку, закріплення вивченого матеріалу

1. Тестове опитування

1. На честь кого з братів не називали гору? А Кий; Б Щек; В Хорив; Г Либідь.

2. Де Кий поставив невелике містечко для свого роду? А На Дніпрі; Б на Донці; В на Дунаї; Г на Прип’яті.

3. Яке місто було головним у кривичів? А Красноярськ; Б Смоленськ; В Казань; Г Новгород.

4. Де жили народи, які платили данину Русі? А На півдні; Б на заході; В на сході; Г на півночі.

5. У якого народу князювали нащадки братів? А Поляни; Б древляни; В дреговичі; Г новгородці.

6. У якому місті помер Рюрик? А Київ; Б Волинь; В Новгород; Г Смоленськ.

7. Що трапилось улітку 882 р.? А Ігор став князем; Б Олег виступив у похід; В Київ було зруйновано; Г розпочалася війна.

8. На якій горі поховано Аскольда і Діра? А Щекавиця; Б Хоревиця; В Либідиця; Г Угорська.

9. Куди попливла Ольга влітку 955 р.? А До Аравії; Б до Європи; В до Царгороду; Г на Схід.

10. Що радила Ольга зробити своєму сину Святославу? А Прийняти християнство; Б піти в похід; В відмінити збір данини; Г одружитися.

11. Який князь хрестив Русь? А Костянтин; Б Святослав; В Ігор; Г Володимир.

12. Як прозвали в народі церкву, збудовану Володимиром? А Богородицька; Б Десятинна; В Володимирська; Г Пресвятницька.

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель. «Повість минулих літ» — перша в Київській Русі пам’ятка, у якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Висвітлює історію східних слов’ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов’янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верств.

VI. Домашнє завдання

Ознайомитись з біографією О. Олеся. Читати збірку «Княжа Україна».

Напишіть міні-твір на тему «Охрещення Володимиром Русі» (5-7 речень).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.