Українська література - розробки уроків

Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

Мета: допомогти учням краще усвідомити моральні загальнолюдські цінності, про які пише Г. Сковорода; закріпляти навички виразного читання байок, пояснення їх моралі; розвивати культуру мовлення, вміння висловлювати й аргументувати власну думку; виховувати кращі моральні якості, любов до художнього слова, естетичний смак.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до його життя і творчості, книжкова виставка.

Теорія літератури: байка, афоризм.

I. Мотивація навчальної діяльності школярів

Вступне слово вчителя.

«Світ ловив мене, та не впіймав». Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого філософа Середньовіччя Григорія Савича Сковороди. Сьогодні поговоримо про постать, яка змінила культурне й літературне життя України 18 століття. Детальніше зупинимося на байкарській спадщині та спроектуємо його байки на сьогодення й сподіваюся, візьмемо собі життєвий урок.

У яких галузях науки, культури, мистецтва він залишив свій слід? (Видатний філософ, гуманіст, просвітитель, письменник, лінгвіст, педагог, музикант.) Він належить до тих небагатьох обранців долі, що були визнані ще за життя. Його нащадки теж високо вшанували здобутки Сковороди. Пропоную разом скласти портрет філософа. Запрошую моїх помічників із аркушами . Кожен, прочитавши оцінку життя та творчості мислителя, почне складати портрет. (Думки про Сковороду видатних людей.)

ІІ Актуалізація опорних знань учнів

Григорій Сковорода… Мудрець і мислитель, освітянин, письменник створив власну філософську систему ідей, що стали передовими на той час. Її можна прослідкувати в афоризмах і зрозуміти, наскільки вони актуальними залишаються сьогодні.

1. Відновити афоризми Сковороди

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я…( сам перший люблю.)

Не все те отрута, що …(неприємне на смак).

Бери вершину і матимеш …(середину).

З усіх утрат втрата …(часу) найтяжча.

Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що …(лишилось).

Визначай смак не по шкаралупі, а по …(ядру).

Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від ….(удаваного друга).

Без ядра горіх ніщо, так само як і людина …(без серця).

2. Ігровий момент.

Ми знаємо про невибагливе мандрівне життя великого філософа, що ходив він із неодмінним посохом і невеличким клунком, подібним до того, який зараз перед нами. Що лежить у клунку і поясніть, чому. (Торба — невід’ємний атрибут міфу про Григорія Сковороду не лише як зручна річ дорожнього побуту, а й як філософський символ. Речі у цій торбі ілюструють, які філософські вчення вплинули на світогляд українця .)

3. «Мозкова атака». Відповіді на запитання

1. Дайте визначення байці як жанру художньої літератури. (Байка — один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний твір повчального змісту)

2. Що є обов’язковими складовими байки? (Алегорія, повчання (сила))

3. Кого вважають «батьком світової байки»? (Езопа)

4. Яких видатних вітчизняних і зарубіжних байкарів ви знаєте? ( Гулак-Артемовський, Глібов, Крилов, Езоп, Лафонтен)

Байка, притча як жанри часто використовувались в античній, біблійній та давній українській літературах. У давньоукраїнській літературі епохи бароко чільне місце посідає байкарська спадщина Сковороди.

ІІІ. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

Слово вчителя.

Сковороду вважають «українським Езопом». Оскільки він був учителем, то й байки збірки «Басни харьковские» мали на меті допомогти читачеві у пошуках і розкритті вічних істин, повчити, тобто показати людські недоліки та чесноти. Подивімося, наскільки до байок Г. Сковороди варто прислухатися нині, у XXI столітті.

1. Г. Сковорода. Збірка «Басни харьковскія» (доповідь учня)

Загальна характеристика збірки.

Г. Сковорода написав знамениту збірку байок «Басни харьковскія», до якої увійшло 30 творів. Григорій Савич визначав байку як «мудрую играшку, що в собі ховає силу». Ідейно-тематична спрямованість байок шкільного репертуару була досить обмеженою потребами часу. Г. Сковорода підносить у байках дружбу, любов, розум та позитивні людські риси, показує, що справжня цінність людини визначається не одягом, зовнішньою красою, багатством, походженням, титулами, чинами, посадами, тобто не зовнішніми, а внутрішніми якостями. Ці якості — розум, знання, працьовитість, чесність, справедливість — визначають учинки кожної людини.

Найбільший інтерес становлять байки, в яких Г. Сковорода викриває негативні явища тогочасного суспільства. Насамперед байкар таврує згубність честолюбства та сластолюбства, нестримного прагнення до багатства і маєтків, показує безглуздість багатства.

Пошукова робота

Записати у 2 колонки чесноти людини та негативні риси характеру людини, про які йшлося в байках, з якими ознайомилися вдома.

Звернути увагу учнів, що Сковорода - людина середньовіччя, син тієї епохи, коли все перевірялося законами Біблії, він людина глибоко віруюча. У своїх ученнях філософ навчав, що людина, в першу чергу, має пізнати себе і шукати відповіді на складні життєві питання в Біблії, тому що через Святе письмо Бог говорить із людиною.

2. Виразне читання за ролями байки «Орел і Черепаха». Робота за питаннями учнів, евристична бесіда.

Чому Черепаха зазнала невдачі? Як це співвідноситься з філософією мислителя?

Яку рису засуджує байка? Які чесноти возвеличені? (Розважливість, життєва мудрість — зарозумілість, пихатість, нерозумність, недалекоглядність, легковажність).

Сковорода був сміливою людиною. Він міг сказати людині відверто те, що думає. Відомий факт. Колись Сковороду запросили до Києво-Печерської лаври: «Святая лавра примет тебя, как мать дитя свое. Ты будеш столпом церкви и украшением обители.» На що він відповів: «Я столпотворение умножать собою не хочу. Достаточно и вас, столпов неотесаных, в Божьем храме». Він був людиною, яка ставила дуже високі вимоги до себе і такі ж вимоги — до тих, хто був поруч.

3. Виразне читання байки «Олениця і Кабан»

Яку рису засуджує байка? Які чесноти возвеличені? (Простота, скромність, почуття власної гідності, щирість — пихатість, чванливість, невігластво)

4. Виразне читання байки «Бджола і Шершень»

— У чому Шершень звинувачує Бджолу?

— Що для Бджоли є найбільшою радістю?

— Що значить «природжене діло»? («Сродна праця».)

— Чи згодні ви з думкою автора? Відповідь обґрунтуйте.

Яку рису засуджує байка? Які чесноти возвеличені?( працьовитість, потреба бути корисним, життєва мудрість — чванливість, паразитизм)

Кого з давньогрецьких філософів згадує Сковорода в силі байки та чому?

5. Слово вчителя. Міні-дискусія.

Послідовників філософії Епікура називали епікурейцями, тими, хто живе задля насолоди. На ваш погляд, це погано? Доведіть свою думку. Сковорода був теж прихильником цього вчення, адже він теж жив заради насолоди і дав нам приклад насолоди самим життям. Говорять, що Сковорода за життя фізично напружувався лише двічі: коли напружував голосові зв’язки, співаючи в придворній капелі цариці Єлизавети й тоді, коли копав перед смертю собі яму. А чи вважаємо його спосіб життя негідним?

Відомий факт, що Сковорода відмовив Єлизаветі, коли йому запропонували повернутися до царської капели. Що вважав Сковорода однією з найбільших цінностей свого життя , без чого життя не мало б насолоди?

Виразне читання байки «Сова і Дрізд»

Яку рису засуджує байка? Які чесноти возвеличені?

Виразне читання байки «Смарагд і Діамант»

Яку рису засуджує байка? Які чесноти возвеличені? (Почуття власної гідності, скромність — фальшивість, гординя) Мислитель Сковорода завжди легко відмовлявся від посад, нагород. Він говорив, що найперше — це створити самого себе. А що для цього необхідно? (Виховувати чесноти й остерігатися, щоб не стати …..)

ІV. Рефлексія

1. Ознаки байок Г. Сковороди:

- писані прозою;

- здебільшого побудовані на діалогах і контрастах;

- розмова дійових осіб часто носить полемічний характер;

- твір складається з двох частин: сюжетної і дидактичної («сили»);

- стислість і динамічність;

- сатирична спрямованість;

- наявність моралі («сили»)

Ми знаємо, що написано на могилі Сковороди. І багато хто з його дослідників говорив про те, що образ птаха стає основою духовних цінностей мудреця, що сам Сковорода постає уособленням птаха. Що, на вашу думку, символізує птах — Сковорода? (можливість здійнятися над земним, буденним)

Сковорода не дасть універсального рецепту смислу життя, але він своїм життям, своїми творами може спрямувати наші дії. Григорій Сковорода наголошував завжди на єдності слова, думки і дії, неодноразово наголошував, що саме слово мертве, якщо воно не підкріплене діями. Те, що сам промовляв, завжди втілював у життя.

Він був і залишається взірцем для наслідування. Підтвердженням того є результат тривалих дискусій 1992 року. Тоді ухвалили рішення про виокремлення тих осіб, які стали знаковими для історії України. Серед обранців були Михайло Грушевський, Володимир Великий, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Мазепа, Ярослав Мудрий, Іван Франко і Григорій Сковорода. З приводу чого точилися дискусії у 1992 році? (Щодо зображення на банкнотах) Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть речення:

«Сьогодні на уроці я…»

«Байки Г. Сковороди змусили мене замислитися над тим, …»

Замість оцінок, Григорій Савич писав «туповат», «туп», «весьма туп», «сущая бестолковщина». Або: «понят», «весьма понят», «наверное понят», «возможно не понят». Розумників оцінював званнями: «остр», «весьма остр», «зверок вострой», тобто той, що знання хапає на льоту. Хто зможе себе об’єктивно оцінити й озвучити оцінку?

Я бажаю всім нам, аби попри всі негаразди, які ми зустрічаємо на своєму шляху, прагнули від себе більшого, відкривали себе, пізнавали себе, і в тому знаходили своє щастя.

V. Домашнє завдання

Написати твір — мініатюру «Життєві уроки від Сковороди», увівши в розповідь 2-3 афоризми та посилання на 1 байку.

Рекомендую переглянути документальні фільми на науково-популярні передачі в ІнтернетіНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.