Українська література - розробки уроків

Реалізм повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Актуальність проблеми батьків і дітей.

Всі публікації щодо:
Нечуй-Левицький Іван

Мета (формувати компетентності):

предметні: навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом, культуру зв'язного усного мовлення;

ключові:

уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення;

комунікативну: спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих;

інформаційну: навички систематизування отриманої інформації та самостійного її здобуття, навички роботи з книгою;

загальнокультурну: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд.

Тип уроку: розвитку компетенностей

Методи та прийоми: розповідь з елементами бесіди, асоціативний диктант, інтерактивні вправи «Прес», «Асоціативне гроно», «Мікрофон», словникова робота, робота з текстом художнього твору, опора на життєвий досвід учнів, літературний диктант .

Форма проведення: урок-дослідження.

Основні терміни і поняття: реалізм, актуальність, проблема батьків і дітей.

Міжпредметні зв'язки: українська мова, географія, математика, зарубіжна література, мистецтво.

Наочність: малюнки учнів до повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я», картина «Українська ніч» А. Куїнджі, картина Леонардо да Вінчі «Джоконда», ілюстрації до роману «Дон Кіхот» Мігеля де Сервантеса Сааведра, до трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта», запис «Appasionata» Л. ван Бетховена.

Технічні засоби: мультимедіасистема.

Структура уроку

І . Організаційний момент .

ІІ. Актуалізація опорних знань.

ІІІ. Мотивація і цілевизначення навчальної діяльності . Оголошення теми і мети уроку .

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

V. Закріплення здобутих знань.

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

VІІ. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Асоціативний диктант.

Стеблів, «Дві московки», Дегтярівська богадільня, картина «Українська ніч» А. Куїнджі, «Appasionata» Л. ван Бетховена, священик, викладач .

Літературний диктант.

За жанром «Кайдашева сім'я» - …

І.Нечуй-Левицький у «Кайдашевій сім'ї» основну увагу зосереджує на …

В українській культурі символом родинних чвар, сварливості завдяки твору І. Нечуя-Левицького є…

Омелько Кайдаш мав професію …

Своє втілення у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» знайшли особливості такого літературного напряму, як …

Глава родини Кайдашів …

У творі І.Нечуй-Левицький використав такі засоби комічного …

Заробляв гроші в сім'ї …

«Кайдашеву сім'ю» І. Нечуя-Левицького називають повістю-хронікою тому, що …

ІІ. Мотивація і цілевизначення навчальної діяльності . Оголошення теми і мети уроку.

Слово викладача. Чи любите ви приємні несподіванки? Які? (Відповіді учнів). Сьогодні я пропоную вам провести цікаве дослідження … понять реалізм і актуальність. А зробимо ми це на прикладі повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Тож, тема нашого уроку «Реалізм повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я». Актуальність проблеми батьків і дітей». І працювати ми з вами будемо за наступним планом:

План уроку

1. «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького — один із найпопулярніших творів української класичної літератури .

2. Реалізм — мистецький напрям XIX століття. Його прикмети в повісті І.Нечуя-Левицького .

3. Актуальність проблеми батьків і дітей.

4. Секрети популярності повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького .

Сподіваюсь, ви отримаєте не тільки приємні враження від нашої спільної роботи, але і корисні поради , які стануть у пригоді у вашому особистому житті.

Тож, за справу .

IV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

Слово викладача. «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького — один із найпопулярніших творів української класичної літератури. Секрет цієї популярності, на мій погляд , полягає ,найперше, у художній майстерності автора. А , по-друге,- у його реалістичності .Більше ніж століття віддаляє нас від часу написання повісті «Кайдашева сім'я», але письменник настільки правдиво зобразив буденне сімейне життя Кайдашів, реально змалював характери своїх героїв, що їхні вчинки і поведінка хвилюють нас і сьогодні.

Словникова робота . (Теоретичні матеріали надаються кожному учневі)

Завдання : Використовуючи наданий теоретичний матеріал, випишіть в зошити визначення поняття «реалізм» і його ознаки .

Реалізм — мистецький напрям XIX століття, що зображував типові характери в типових обставинах, прагнучи до глибокого й панорамного змалювання життя в його закономірностях і суперечностях. Його основні ознаки:

соціальна зумовленість характеру людини, змалювання згубного впливу антигуманного світу на вчинки і долю героїв;

історизм у відтворенні явищ дійсності (бачення історичної перспективи, взаємодія минулого, теперішнього і майбутнього);

психологізм - відтворення внутрішнього світу героїв; гуманізм — співчуття і протест проти всіх форм соціального і духовного поневолення людини.

Інтерактивна вправа «Прес» (позиція-обгрунтування-приклад-висновки)

Які прикмети реалізму, на вашу думку, знайшли своє втілення у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»? (Відповіді учнів)

Розповідь з елементами бесіди .

Слово викладача. Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» є глибоко реалістичним твором тому, що на прикладі родини Кайдашів, типової для українського суспільства ХІХ століття, письменник показав руйнування традиційних підвалин життя українського селянства, моральний занепад і духовну деградацію поневоленого народу.

Отже, першу частину нашого з вами дослідження ми завершили, а зараз я попрошу пояснити як ви розумієте слово актуальний?(очікувані відповіді учнів: чимось цікавий комусь, популярний, потрібний для отримання досвіду всупереч змінам часу, традицій, поглядів)

Дякую всім вам за пояснення, думка кожного з вас є індивідуальною і саме тим вона цінна . А от одним із визначальних чинників , завдяки яким вимірюється цінність мистецького твору, є його актуальність. Так , наприклад, у далекому 1503 році Леонардо да Вінчі на своїй картині «Джоконда» зобразив, здавалося б, звичайну жіночу посмішку. Пройшло більш як півтисячі років, але і сьогодні, цей мистецький твір викликає у нас не просто замилування, а і зацікавленість , бажання розгадати таємницю Мони Лізи.

Плине час, але і сьогодні поміж нас є люди, схожі на Дона Кіхота із романа іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведра. І навіть через 400 років вони, маючи дуже високі моральні принципи і багату уяву, спочатку борються із повітряними млинами, а потім зрікаються своїх ілюзій і все ж таки повертаються до нормального життя.

Історія трагічного кохання Ромео і Джульєтти з однойменної трагедії Вільяма Шекспіра, як і раніше, у викликає великий інтерес у читачів, змушуючи їх замислюватись над питанням :чи можливе велике і справжнє кохання в юному віці?

Як бачите , протягом багатьох століть ,скільки існує мистецтво , письменники, поети, митці знаходили і порушували у своїй творчості безліч актуальних проблем. Ми ж з вами поговоримо конкретно лише про одну із декількох проблем, порушених І. Нечуєм-Левицьким у повісті «Кайдашева сім'я» і спробуємо довести її актуальність у сучасному світі , виконавши всі разом наступні завдання.

Інтерактивна гра «Асоціативне гроно».

Слово викладача. У назві повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» ключовим є слово? ….. правильно, сім'я . Які асоціації воно у вас викликає?(очікувані відповіді учнів: кохання, батьки, діти, відповідальність, не завжди радість, іноді проблеми).

Отже, як ви самі із власного досвіду зазначили, в родинах, сім'ях іноді виникають проблеми, як от між батьками і дітьми. Чи стала виключенням з цього проблемного кола родина Кайдашів? (Ні )

Робота з текстом. Бесіда.

Назвіть головних героїв повісті .

Наведіть приклади із тексту повісті, які демонструють складність стосунків між батьками і дітьми в цьому творі.

Що спричиняло таку кількість сварок у цій родині? (соціальні умови, руйнування сімейних традицій, духовна роз'єднаність в родині)

Як ви вважаєте, чи різняться Кайдашева сім'я- типова українська сім'я ХІХ століття- і сучасні сім'ї?

Чого повчає нас ця повість? (людина, незважаючи на соціальні умови, повинна розуміти оточуючих, не бути егоїстом ;завжди і за будь-яких обставин необхідно цінувати родинні стосунки, підтримувати одне одного)

V. Закріплення здобутих знань.

Прийом «Незакінчене речення».

Завдання :продовжити речення і зафіксувати в зошиті як висновок.

Повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» є реалістичним твором тому, що …

Актуальна проблема батьків і дітей у повісті розкрита через …

Секрети популярності повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького полягають у ….

На мою думку, повість «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького є одним із найпопулярніших творів української класичної літератури саме завдяки ____________ і ______________ .

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Згадавши сцени із життя Кайдашевої сім'ї, яких емоцій відчули більше, позитивних чи негативних? Яких? Чому?

Чи примусила вас замислитись історія Кайдашевої сім'ї? Над чим?

Заключне слово викладача. Підбиваючи підсумки, хочу зазначити, що завдяки вашій активній роботі, ми з успіхом і всі разом виконали завдання нашого уроку-дослідження, з'ясувавши у чому полягає реалізм повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» та довівши актуальність проблеми батьків і дітей на прикладі цього твору.Тож, давайте, також разом проведемо і оцінювання нашої з вами роботи .

Оцінювання. «Діагностична роза» ( намалювати «розу вітрів», оцінивши відповіді на питання від 1 до 4 балів та позначивши їх на графіку)

Чи тема була цікава?

Чи будуть потрібні знання з цієї теми в житті?

Чи дізналися щось нове?

Хотілося б дізнатися з цієї теми більше?

VІІ. Домашнє завдання.

1. Підручник «Українська література», 10 клас, О. Авраменко, В. Пахаренко , С. 42

2. Прочитайте поради психологів щодо уникнення конфліктів і додайте до них власні. Ви конфліктна людина чи ні?

Як уникати конфліктів

1. Не згадуйте старі образи. їх час уже пішов. Якщо Ви не знайшли в собі сил обговорити їх відразу, то зараз це вже недоречно. Забудьте про них! Концентруйся на сьогоденні.

2. Не викликайте в іншому відчуття провини. Звинувачуючи інших. Ви підірвете в них упевненість у в собі, але ні на крок не наблизитеся до вирішення конфлікту. Це звичайна маніпуляція!

3. Не робіть те, за що потім буде соромно. Коли охоплює гнів, образливі слова так і крутяться на язику. І краще його прикусити.

4. Не сперечайтеся заради суперечки. Завжди пам'ятайте про свою мету: чого Ви, власне, хочете?

5. Не виносьте конфлікт на люди. Усе, що відбувається в родині, між друзями чи коханими, стосується тільки їх.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.