Українська література - розробки уроків

Василь Симоненко «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. Казкова історія і сучасне життя

Всі публікації щодо:
Симоненко Василь

Мета: формування предметних компетентностей:

учити характеризувати головних героїв твору, порівнювати їхні характери, способи життя та поведінку, аналізувати вчинки дійових осіб, життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона; розвивати усне зв’язне мовлення, логічне мислення, навички виразного читання, переказу, уміння висловлювати особисте ставлення до прочитаного, проводити аналогію із сучасним життям; виховувати поважне ставлення до людей, оптимістичне ставлення до життя

Формування ключових компетентностей:

Спілкування державною мовою (Уміння: висловлювати думки, погляди, конструювати речення).

Уміння вчитися впродовж життя (Уміння: поповнювати словниковий запас).

Загальнокультурна грамотність (Уміння: дотримуватися норм української літературної мови).

Навчальні ресурси: підручник, портрет В. Симоненка, ілюстрації, смайлики, мультимедійна презентація

Тип уроку: комбінований

Випереджувальне домашнє завдання: інформаційна довідка «Важливість сміху для життя людини»

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація освітньої діяльності. Повідомлення теми та мети уроку

1. Повідомлення теми та мети уроку

Сьогодні на уроці ми продовжимо роботу над змістом казки В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон». Тема нашого уроку: «Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона. Казкова історія і сучасне життя» (запис у зошитах).

На уроці ми учитимемося характеризувати головних героїв твору, порівнювати їхні характери, способи життя та поведінку, аналізувати вчинки дійових осіб, життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.

2. Мотивація освітньої діяльності

Здобуті на уроці знання знадобляться вам під час характеристики головних героїв із будь-якого твору української, зарубіжної літератур; вивчення творчості В. Симоненка в наступних класах.

ІІІ. Актуалізація компетентностей

1. Перевірка домашнього завдання

Евристична бесіда

- Якою мовою (прозовою чи віршованою) написана казка В. Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»? Чим віршована мова відрізняється від прозової?

- Дайте визначення поняттям рима, ритм, пауза. Наведіть приклади з тексту.

- Що таке строфа? Доведіть, що перші чотири рядки з казки «Цар Плаксій та Лоскотон» є строфою.

- Дайте визначення поняттю тропи.

- Із якими тропами ми працювали на попередньому уроці?

- Що таке епітет, порівняння? Зачитайте епітети, які ви виписали з казки вдома.

2. Гра «Займи позицію»

- Зараз я зачитуватиму сполучення слів. Ваше завдання полягає в тому, щоб обрати саме ті, які, на вашу думку, є епітетами чи порівняннями. Якщо прочитане словосполучення — епітет, підніміть угору жовтий смайлик. Якщо порівняння — зелений. Якщо словосполучення, на вашу думку, не належить ні до епітетів, ні до порівнянь, тоді не піднімайте жодного з них. Будьте уважними!

Золоті руки; золотий годинник; красива, наче зіронька; широка спідниця; широкий степ; дошка з дерева; злий, як собака; струнка, мов берізка; синє море; синій колір; вільний, неначе вітер; світла усмішка.

3. Гра «Редактори»

- Подивіться, будь ласка, на дошку. Який казковий герой завітав у гості до царя Плаксія і Лоскотона (відповідь учнів)? Справа в тім, що в Незнайка виникла проблема. Він отримав завдання скласти розповідь про казку Василя Симоненка. Зараз Незнайко написав лише початок. Давайте перевіримо, що в нього вийшло. Якщо помітимо помилки, то доведеться виправляти.

Казку «Цар Плаксій та Лоскотон» написав видатний український поет Іван Франко. Події, описані в ній, відбуваються в країні Дивограй. Цар Плаксій і Лоскотон були друзями. Перший із них любив, коли всі навкруги сміялися, і також припиняв сумувати. Другий лоскотав дітей так, що ті плакали.

Василь Симоненко; Сльозолий; ворогами; плакали; ревів; сміялися, хто й не хотів.

- Молодці! Я бачу, що, на відміну від Незнайка, ви набагато краще знаєте зміст казки. Тому давайте дружно працюватимемо й далі та допоможемо нашому гостеві дописати свою розповідь.

ІV. Формування та розвиток компетентностей

1. Слово вчителя

- Ми з вами вже перевірили наші знання з теорії літератури, щодо змісту казки «Цар Плаксій та Лоскотон». А зараз варто зупинитися на характеристиці головних героїв твору. Назвіть їх, будь ласка (відповіді учнів). Пропоную вам накреслити в зошитах таку ж табличку, як і в мене на дошці. Усе необхідне ми будемо вносити до неї поступово.

Порівняти головних героїв казки варто за чотирма критеріями: «Портрет», «Ставлення до людей», «У чому сила впливу на людей», «Життєва позиція».

Критерії порівняння

Цар Плаксій

Лоскотон

Портрет

«голова його — мов бочка»;

«очі — ніби кавуни»

сіра накидка на плечах; лоскотливі вуса, м’якенькі, наче пух; «м’яке волосся русе розсипалося до вух»

Ставлення до людей

забороняє радіти; «Хто всміхнеться — того з’їм»

усім приносив сміх, тепла й щира вдача

У чому сила впливу на людей

«Ще була у Плаксія грізна гвардія своя»

«Голосний та щирий сміх»

Життєва позиція

песимістична

оптимістична

Пригадайте, що таке портрет (відповіді учнів). Знайдіть портретні характеристики царя Плаксія та Лоскотона в казці. Зачитайте відповідні уривки (робота з таблицею).

2. Евристична бесіда

- Прокоментуйте імена членів царської родини, назву країни, якою він правив.

- Розкажіть про особливості правління царя Плаксія. Свою думку підтвердіть рядками з твору.

- Хто допомагав Плаксієві карати людей, які всміхалися (відповіді учнів)? Як карали «забіяки-сльозівці» таких «злочинців»? Зачитайте відповідні уривки.

- Чим займався дядько Лоскотон?

- За що цар Плаксій розізлився на Лоскотона?

- Перекажіть близько до тексту, як відбувся арешт Лоскотона.

- Хто допоміг Лоскотонові врятуватися? Як він розвалив трон Плаксія?

- За що люди любили дядька Лоскотона? (робота з таблицею)

3. Словникова робота

- Як ви вважаєте, кого в суспільстві називають оптимістами, а кого песимістами (відповіді учнів)?

Оптимізм — погляд на життя з позитивної точки зору. Оптиміст стверджує: світ чудовий, із будь-якої ситуації є вихід, усе вийде добре.

Песимізм — світосприйняття, сповнене безнадії, зневіри, схильність у всьому вбачати найгірші, темні сторони.

4. Проблемне питання

- Подумайте й скажіть, до кого ви зараховуєте особисто себе: до оптимістів чи до песимістів? Чому? А царя Плаксія та дядька Лоскотона? Відповідь обґрунтуйте (робота з таблицею).

5. Інформаційна довідка «Важливість сміху для життя людини»

- Зараз ми маємо можливість переконатися, що казкова історія, створена Василем Симоненком, не втрачає своєї актуальності й сьогодні (інформаційна довідка). Тож як впливає щирий добрий сміх на людину (відповіді учнів)? Як бачимо, він має важливе позитивне значення, особливо в сучасному насиченому й непростому житті.

V. Закріплення компетентностей

Інтерактивний прийом «Продовжи речення»

- Час спливає дуже швидко. От і наш урок добігає кінця. А Незнайкові ще треба встигнути дописати свою розповідь. Допоможімо йому! Я впевнена, що він буде нам вдячний.

Отже, можемо з упевненістю сказати, що життєві позиції головних героїв казки були … (різними). Цар Плаксій лякав усіх своєю грізною … (гвардією). А дядько Лоскотон зігрівав теплою й щирою … (вдачею). Життєва позиція Плаксія є … (песимістичною), а Лоскотона — … (оптимістичною).

VІ. Підбиття підсумків освітньої діяльності

Бесіда

- У чому полягає різниця між головними героями казки Василя Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон»?

- Яка з позицій (царя Плаксія чи Лоскотона) є, на вашу думку, правильнішою? Чому?

- Якою є основна думка казки? (любити життя, виховувати в собі уважне ставлення до людей, позитивний погляд на світ, бути оптимістом).

- Чи пов’язана прочитана нами казкова історія із сучасним життям? Як саме?

VІІ. Рефлексійно-оцінювальний етап

1. Рефлексія (незакінчене речення)

- На уроці я (навчився, усвідомив, зрозумів) … .

- Казка змусила мене задуматися над тим, що … .

2. Оцінювання учнів із коментарем учителя

VІІІ. Домашнє завдання (диференційоване), коментар щодо виконання: Виконайте завдання (на вибір):

Обов’язкове: завдання 1,10, 12, с. 81; підготуватися до контрольного твору (повторити творчість І. Франка, В. Короліва-Старого, В. Симоненка).

За бажанням: написати продовження казки «Життя в країні Сльозолий без царя Плаксія».