Всі публікації щодо:
Зарубіжна література

Усний твір про літературного героя. Письмовий твір-роздум. „Чи такі вже згубні гроші” за повістю Оноре де Бальзака „Гобсек” - Конспект уроку

Тема: Усний твір про літературного героя. Письмовий твір-роздум. „Чи такі вже згубні гроші” за повістю Оноре де Бальзака „Гобсек”.

Мета дидактична: узагальнити знання учнів з повісті Оноре де Бальзака „Гобсек”;

Мета розвиваюча: розвивати зв’язне усне та писемне мовлення учнів, вміння аналізувати;

Мета виховна: виховувати інтерес до творчості письменника, культуру почуттів та негативне ставлення до людських вад, прагнення та вміння формувати й висловлювати власну точку зору..

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення.

Обладнання: портрет письменника, порівняльна таблиця „Гобсек і Плюшкін”, узагальнююча таблиця „Гобсек”.

Зміст уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Слово вчителя.

Оноре де Бальзаку вдалося показати надзвичайно цікавий образ лихваря. Який відрізняється від інших образів скнар у світовій літературі. Сьогодні ви матимете змогу висловити своє особисте ставлення до цього персонажу.

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Тема наших занятт: „ Усний твір про літературного героя. Письмовий твір-роздум. „Чи такі вже згубні гроші” за повістю Оноре де Бальзака „Гобсек”. Ви повинні узагальнити свої знанням шляхом написання творчих робіт.

ІІІ. Підготовка до усного твору.

Домашнім завданням вам було підготуватися до написання доповіді, скласти план до твору. Перед тим, як скласти власний твір, я пропоную зразок подібного твору.

Влада золота в повiстi Оноре де Бальзака “Гобсек“
Одним з найiстотнiших моментiв усiєї творчостi видатного французького реалiста Оноре де Бальзака було прагнення вiдтворити цiлiсну картину епохи. Майже всi його твори, за задумом письменника, були частинами великої епопеї “Людська комедiя“, що мала охопити всi можливi явища тогочасного життя. За планом цей епiчний цикл мав складатися з трьох роздiлiв: “Етюди про звичаї“, твори з якого змальовували життя, побут i звичаї рiзних прошаркiв французького суспiльства, “Фiлософськi етюди“, що мав узагальнювати художнi вiдкриття Бальзака та його уявлення про закономiрностi життя, i, нарештi, “Аналiтичнi етюди“, у яких письменник намагався сформулювати закони, якi керують дiйснiстю. У першому роздiлi (“Етюди про звичаї“) Бальзак створив галерею найтиповiших образiв його сучасникiв що мали рiзний соцiальний статус та рiзнi професiї. Повiсть “Гобсек“ входить до його складу. Iм’я центрального персонажу цього твору - лихваря Гобсека - стало прозивним. Проте саме в його образi О. Бальзак не лише змалював типового лихваря, а яскраво вiдтворив особливий психологiчний тип людини, що живе лише однiєю пристрастю - користолюбством у чистому виглядi. Грошi - ось єдина мета, єдина любов i покликання Гобсека. У художнiй лiтературi чимало образiв користолюбцiв та скнар, але вони не однаковi. Скупий лицар О. Пушкiна насправдi прагне влади, грошi для нього - лише засiб її досягнення, тож вiн швидше прихований владолюб, нiж справжнiй користолюбець. Плюшкiн М. Гоголя - дрiб’язковий скнара “побутового“ типу. Не випадково “плюшкiними“ називають часом людей, що не бажають викинути вчорашню газету чи щось подiбне: з Гобсеком їх порiвнювати не стане нiхто. У цьому образi узагальнено зовсiм iншi риси приватновласницької психологiї, доведенi до логiчного завершення (хоча майже абсурднi з точки зору нормальної людини). Ось життєва фiлософiя Гобсека: “Що може задовольнити наше “я“, наше марнославство? Золото! Потоки золота. Щоб задовольнити нашi примхи потрiбен час, потрiбнi матерiальнi можливостi i зусилля. У золотi все це є у зародку, i воно насправдi дає все“. При цьому Гобсек не намагається скористатися згаданими ним можливостями золота, йому достатньо його мати. Не заради чогось iншого. Для Гобсека не iснує жодних задоволень, крiм усвiдомлення наявностi свого багатства. Чи були у нього iншi риси? Через яскравiсть головної характеристики, його життєвого надзавдання, їх майже непомiтно. “Це була людина-автомат, яку щодня заводили“, - пише про нього Бальзак. Навiть людинi, якiй вiн нiби спiвчуває, Гобсек позичає грошi лише на трохи поблажливiших умовах, нiж iншим, та ще й пiдводить свого роду “iдеологiчне пiдгрунтя“ цьому вчинку, мовляв, так буде кориснiше для його характеру. Взагалi, до лихварiв люди звертаються лише в найскрутнiшi моменти життя, у розпачi, коли немає iншого джерела, щоб отримати грошi. Наприклад, коли наближається банкрутство, й банки вiдмовляють у кредитi. У самому лихварствi як явищi, первiсно закладено дещо жорстоке, та Гобсек перевершує у цьому навiть своїх “колег“: спостереження за людьми, що потрапили у безвихiдь для нього стає розвагою. Про спiвчуття, зазвичай, взагалi не йдеться.
Гобсек при всiй обмеженостi в цiлях, як не дивно, не примiтивний. Вiн здатен робити узагальнення щодо природи суспiльства, аналiзувати його рушiйнi сили. Знає вiн i психологiю людей. Щоб зробити висновок про всевладнiсть золота i створити власну фiлософiю щодо цього, теж треба вмiти мислити. Отже, вiн розумна людина, але його пристрасть виявляється сильнiшою за розум. Влада золота, про яку вiн стiльки торочив, робить своєю жертвою самого Гобсека, вiн сам собi створює пастку. Що може бути абсурднішим за смерть вiд голоду посеред незліченого багатства? Але попри абсурдність, вона є логiчною: Гобсека вбиває власна ж iдея про всевладнiсть золота та його неперевершену самоцiннiсть. Вiн настiльки боявся втратити свої надбання, що непомiтно для себе знищив їх у фiзичному розумiннi: дорогi тканини, посуд, картини - все зiпсувалося, все виявилось втраченим для свiту. Якщо зважити на наявнiсть авторського задуму, цей зумисний зовнiшнiй абсурд - природне завершення подiбного ставлення до життя.
“Чи є у цiєї людини Бог?“ - риторично запитує iнший герой твору, Дервiль. Так, є: це Мамона, iнакше кажучи грошi. Служiнню цьому iдоловi подаровано життя Гобсека.

Суворо та безжально засуджує Бальзак жагу накопичення i власне процес збагачення людини. Анi Гобсеку, анi iншим не приносить золото щастя. I хай образ Гобсека - гранiчний випадок, вiн свiдчить, до чого призводить шлях користолюбства, а художня майстернiсть письменни ка робить це застереження ще переконливiшим.

Робота над усвідомленням теми та основної думки твору.

Визначтесь із темою твору. Я пропоную взяти тему „Чи такі вже згубні гроші”, за якою ви будете писати власний твір-роздум.

Складання плану

(Або перевірка плану в учнів, у кого він уже є)

Складання усного твору.

При роботі над твором вам можуть допомогти ті таблиці, які ми складали впродовж уроків.

Заслуховування усних творів учнів та їх аналіз.

ІV. Підготовка до письмового твору.

Слово вчителя.

Влада золота може знищити в Гобсекові людину. Наскільки повість актуальна сьогодні? Чи не панує в наш час жага багатства над людьми?

Написання твору на чернетці.

Удосконалення написаного (само редагування твору).

Перевірка й аналіз творів.

Доопрацювання робіт і переписування їх начисто.

V. Підведення підсумку уроку і осмислення домашнього завдання.

Отже, не підпадайте під пагубну владу золота. Як каже народна педагогіка: „Дивись не забудь, людиною будь”.

Домашнім завданням буде підготуватися до уроку додаткового читання за романом Ч. Діккенса „Пригоди Олівера Твіста”, підібрати цитатні характеристики головних персонажів.


Література:

1. Зарубіжна література літера. 10 кл. Посібник-хрестоматія / Автори-упор.
Щавурський Б. Б., Николин М. М. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. – 480 с.

2. Зарубіжна література літератур. XI. ст. Хрестоматія. Навчальний посібник для 10 кл. загальноосвіт. шк. / Упорядник, автор вступних статей та дидактичного матеріалу О. В. пронкевич. – 2-ге видання. –
К.: Педагогічна преса, 2001. – 512 с.

3. Мухін В. О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 клас. – Харків: Веста: Видавництво „Ранок”, 2004. – 114 с.

4. Романенко Н. М. Творчість школярів. Творчі роботи школярів // Зарубіжна література. – 2000. - № 11, 12.

5. Пронкевич О. В. Зарубіжна література: Пробн. підручн. для 10 кл. середн. загальноосвітн. Шк.. – 2 видання, перероблене і доповнене. – К.: Пед. Преса, 2000. – 288 с.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.