Всі публікації щодо:
Методика викладання літератури

Художня література як мистецтво слова, творчий діалог з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача - Конспект уроку

Мета: розкрити основні аспекти курсу “Зарубіжна література“; допомогти учням визначити місце художньої літератури серед інших видів мистецтва і показати необхідність творсого діалогу з перекладною книгою; виховувати літературний смак та бажання читати, думати, аналізувати.

Тип уроку: Лекція з елементами бесіди.

Епіграф: Жодна з національних літератур не виникає і не

існує в ізольованому просторі.

А. Погрібний

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Бесіда

- Мистецтво, як відомо, поняття дуже широке, які ви знаєте види мистецтва? Схарактеризуйте їх. (Архітектура, Скульптура, живопис, музика, театр.Кожен з цих видів по-своєму відображає традиції, побут, культуру народу...)

- Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що художня література - це мистецтво слова? Чому?

- Як ви можете поянити слова: “Слово - найтонший дотик до серця“ В. Сухомлинський?

- Яке місце займає художня література серед інших видів мистецтва? (Література, як і інші види мистецтва, вчить бачити прекрасне, благородне, розуміти справжні естетичні та моральні цінності.)

- Що дає вам вивчення предмету “Зарубіжна література“?(розширює світогляд, виховує літературний смак, знайомить із шедеврами світової літератури.)

2. Лекція

Мистецтво - це різновид людської діяльності, що відображає дійсність в художньо-образних формах. Особливим видом мистецтва є художня література.

Неможливо не погодитись з тим, що предмет “Зарубіжна література“ розширює кругозір, дає естетичну освіту і сприяє формуванню так званого літературного смаку, адже саме на уроках зарубіжної літератури ми маємо можливість знайомитись з вершинними творами світової культури, найвизначнішими фольклорними та авторськими шедеврами.

При вивченні курсу “Зарубіжна література“ прийнято виділяти три основних аспекти:

1. Духовно-етичний.

2. Емоційно-естетичний.

3.Пізнавально-науковий.

Розуміння кожного з них уже закладено у самій назві. Так, перший з них, духовно-етичний, знаходить найповніше втілення при вивчені творів зі значним потенціалом розуміння загальнолюдських цінностей (Оскар Уальд “Хлопчик-Зірка“ чи твір Екзюпері “Маленький принц“)

Емоційно та естетично насиченим є, по суті, кожен твір, що вивчається в курсі “Зарубіжна література“ і, напевно, кожен з них залишає свій слід, більший чи менший, у душах читачів (наприклад романи Жюль Верна, або казки Андерсена).

Третій аспект, пізнавально-науковий, передбачає засвоєння певних понять з теорії літератури, знань сюжету, системи образів твору, важливих явищ світового літературного процесу, що обов’язково розглядаються в контексті історії світової та української культур.

Кожний художній твір є надбанням певної епохи, доби. І якщо ми знаємо про цю епоху - її основні ідеї, гасла, що вона прославляла, а що заперчувала, її цінності - тоді ми зможемо побачити відображення цього у літературному творі краще зрозуміти його, або навпаки, розглядаючи певний твір, знайдемо у ньому риси тієї чи іншої доби.

Кожний літературний твір належить і певному напрямкові, і певному жанрові.

Оскільки ми не можемо знати усіх мов світу зарубіжну літературу ми читаємо в перекладі І яким би не був близький переклад до оригіналу все одно він буде відрізнятися від оригіналу як гіпсова маска від обличчя. Але оскільки ми неволодіємо такою кількістюмов., нам треба віддати належну шану і подяку перекладачам. Їхній клопіткій праці, що дає нам можливість познайомитися зі світовою літературою.

3. Запитання для бесіди.

- Які три аспекти вивчення курсу “Зарубіжна література“? Розкрийте сутність кожного з них.

- Чи можна вважати художню літературу мистецтвом слова? Чому?

Домашнє завдання: вивчити з зошита; підготуватися до розповіді “Веди - найдавніші пам’ятки індійської літератури“ або “Авеста як зібрання пам’яток давньоіранської літератури“ на вибір.