Всі публікації щодо:
Перекладна церковна література

Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва, Веди, Біблія, Авеста, Коран - священні книги народів світу - Конспект уроку

Мета: ознайомити учнів з найдавнішими пам’ятками словесного мистецтва, розвивати самостійне мисленя учнів; виховувати повагу до культурної спадщини всіх народів світу.

Епіграф: Бог є Господом усіх подій, і ніщо не може статися без Його дозволу.

Ж. Круасан


І. Вступне слово

Давні обрядові пісні та міфи різних народів світу називають першоджерелами словесного мистецтва. Як ви вже знаєте “міф“ у перекладі з давньогрецької мови означає “Розповідь, бесіда, речення, слово“. У давнину міфи складали не для розваги, а щоб пояснити навколишній світ, адже людина у той час повністю залежала від природи і все довкола було для неї божеством: камінь, звір, Сонце, Земля, дощ і т.д. За допомогою міфів різні народи світу намагалися пояснити не лише явища природи, а й самих себе, тобто людину, її вчинки, уявлення про добро і зло, У довніх обрядових піснях передавалися традиції і звичаї того чи іншого народу.

Глибоким моральним змістом наповнені священні книги народів світу - Веди, Біблія, Авеста і Коран.

1. “Веди - найдавніші пам’ятки індійської літератури“.

Словом “веди“, що означає “знання“, називають давні пам’ятки індійської літератури. Створювали їх у продовж ІІ-І тисячоліття до н.е. протягом багатьох століть існували вони лише в усній формі. Веди складаються з чотирьох збірок (самхітів) - “Рігведа“, “Самаведа“, “Яджурведа“, “Атхарваведа“. Збірки мантр містять найдавніші здобутки індійської культури. Мантра в індійських регелігіях - це молитовний вірш або коротка магічна форма “ом“ із містичним змістом.

Індуїзм (брахманізм) не є релігією у традиційному європейському розумінні цього слова. Від народження (а точніше до нього) індус посідає у суспільстві своє місце, згідно із кастою батьків. “Індус постійно відчуває себе складовою частиною Всесвіту, слідує його загальним законам; містика вірувань є для нього єдиною формою та змістом буття“. Прихильники індуїстської релігії вважають Веди безсмертним божественним одкровенням.

Збірка ведів-гімнів -“Рігведа“ -найстаріша і найважливіша. Вона налічує 1028 гімнів. Більшість гімнів звернена до бога вогню Агні

Друга збірка ведів - “Самаведи“ - це книга пісень і мелодій.

Третя -“яджурведа“ - входять жертовні формули (замовляння)

Четвертою є збірка заклинань і магічних формул жерців -“Атхарваведа“. В індуізмі існує три основних складових: карма - духовна відповідальність за вчинки; каста - заздалегідь чітко визначене суспільне місце людини і дхарма - “призначення“ людини, поняття, яке випливає з двох попередніх та поєднує їх практично.

2.“Авеста як зібрання пам’яток давньоіранської літератури“

У УІІ-УІ ст до н.е. була створена найдавніша пам’ятка давньоіранської літератури - Авеста. Давня релігія іранців названа на честь пророка Заратустри і має назву зороастризм. У її основі закладена боротьба Добра і зла, віра в кінець світу, останній суд і загробне життя. Повний священний текст Авести до нашого часу не зберігся. Найдавніша частина Авести - гати, що означає гімни - вважається безпосереднім твором легендарного пророка Заратустри.

Авеста поділяється на п“ять книг. Перша з них має назву “Вендидат“ і є сукупністю релігійних та юридичних настанов. Друга кнга називається “Ясна“, до її складу входять молитовні пісні. Третя - “Вісперед“ містить літургійні молитви. До четвертої книги - “Яшти“ - входять гімни зороастрійському божественному пантконові. І п“ята, остання книга Авести, називається “Бундехиш“. Вона наповнена роздумами про природу речей і описом кінця світу та Страшного суду.

Саме слово “авеста“ і досі залишається загадкою: одні вчені його перекладають як “знання“, інші - як “основа“. Частина тексту Авести, що збереглася, вражає високою культурою мислення її творців і справляє враження шляхетності та глибокої моральності. Дуже важливими в цій священній книзі є такі поняття, як істина, справедливість, вірність, відвага, добропорядність і доброта, а також праведність і святість слова.

3. Коран - священна книга мусульман

Основою ісламу є Коран, де записані одкровення, сказані пророком Мухаммадом, історично реальною людиною. За свідченям брата,халіфа Алі, всі, хто бачив пророка, були єдині втому, що ніколи ні раніше, ні пізніше не зустрічали людини, бесіда з якою була настільки приємною. Праведне життя Мухаммеда записано в Сунні, що складається з хадисів. Згідно з Кораном, правовірні мусульмани повинні:

1. Визнавати і промовляти істинність шахади (немає бога, крім Аллаха, і Мухаммед - посланець Аллаха)

2. Щодня п“ять разів молитися

3.Додержуватися посту в місяці рамадан.

4. Вносити пожертвування до мечеті.

5. Здійснювати щорічний хадж (паломництво в Мекку).

Текст Корану налічує 114 сур. Кожна сура складається з віршів, або аятів. “Аят“ означає “знамення. диво“. Сури не мають внутрішньої композиційної єдності, а містять розрізнені проповіді без певного зв’язку.

Поетичний текст Корану з арабської мови перекладався не один раз, проте знавці ісламу переконані, що передати духовність та божественну сутність записаних висловлювань іншими мовами не вдалося. Першу частину Корану “Аль-Фатіху“ всі мусульмани повинні знати напам’ять. Це як “Отче наш“ у християн.

Кожна сура Корану починається словами “В ім’я всемилостивого, всемилосердного Бога“. Традиційно Коран читають наспівно.

4. Біблія - священа книга християн

Біблія - це стародавня збірка релігійних і світських творів, писаних від ХІІ ст. до н.е. до ІІ ст. н.е. Складається вона зі Строго Заповіту і Нового Заповіту. Старий заповіт написаний давньоєврейською мовою. До його складу входять 39 священих книг, і він є Святим Письмом для юдеїв та християн. Новий Заповіт складається з 27 книг, він є Святим Письмом лише для християн. До складу Нового Заповіту входять чотири “Євангелія“ (від св. Матвія, Марка,Луки, Івана). Слово “Євангеліє“ означає “добра звістка“. Новий Заповіт закінчується книгою пророцькою - “об“явлення Івана Богослова“, або “Апокаліпсис“.

До Біблії входить 66 книг, що їх писали протягом п“ятнадцяти століть майже 40 авторів. Це найпоширеніша і водночас найпопулярніша книга перекладена майже всіма мовами світу.

ІІІ. Підсумкове слово вчителя

У Ведах, Авесті, Корані і Біблії прославляється Бог. Це об“єднує всі священні книги народів світу. Зрозуміло, що як зороастризм, так буддизм чи індуїзм, чи іслам суттєво відрізняється від звичної для нас християнської віри. Так в індуїзмі немає ні Святого Письма , ні Єдиного бога чи пророка і сам Брахма існують згідно із законами вічного Абсолюту (а кінець світу безперервно чергується із новим народженням)

В ісламі чітко визначено закони шаріату. На відміну від християн, у яких про початок церковної служби сповіщає дзвін, у мусульман перед обв’язковою молитвою лунає спів муедзина (той що закликає). Щоправда у сучасних містах заклик до молитви (азан) передають і по радіо, і по телебаченню. Цікаво, що віруючі моляться не лише у мечеті, а й будь-якому місці, де застав їх азан. Вимагається, щоб місце було чисте, а той, хто молиться, був оберенений обличчям до Мекки.

На завершення уроку я зачитаю вам слова Олександра Меня: “ Якщо буддизм пройнятий прагненням позбутися зла, бажанням спастися, то це прагнення є і у християнстві.

Якщо в ісламі є абсолютна відданість людини Богові, котрий є суверенним володарем космосу і людської долі, то це саме ми знаходимо і в християнстві.

Якщо в китайському світосприйнятті небо- тянь - є певним орієнтиром для людини в життєвих речах, навіть у дрібницях, то і це існує в християнстві.

Якщо сучасні брахмаїзм та індуїзм кажуть про численні прояви Божественного, то і це є в християнстві.

Про близьку нам християнську релігію і священні книгу християн - Біблію - докладніше ми поговоримо на наступному уроці.

Домашнє завдання: Підготувати розповідь про священні книги народів світу.