Українська література 10 клас - Хрестоматія - 2018

ПЕРЕДМОВА

Навчальний предмет “Українська література” в закладах загальної середньої освіти вивчає найкращі зразки художньої літератури як мистецтва слова, допомагає збагачувати внутрішній світ молодої людини, позитивно впливати на її свідомість, формувати морально-етичні цінності, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. Усе це сприятиме самореалізації особистості в майбутньому.

Українську літературу в 10 -11 класах вивчають у жанрово-тематичному розмаїтті поряд із найцікавішими фрагментами біографій письменників. Особливу увагу присвячено тим художнім творам, які сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, що є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини- гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості. Ці твори повинні приносити естетичне задоволення та формувати стійку моральну основу (оптимізм, життєствердність, спроможність долати труднощі, волю до перемоги, досягнення мети тощо), вчити самостійно осягати світ, критично оцінювати всі події. Українську літературу кожна людина сприймає по-своєму, тому вплив того чи того твору на неї є непередбачуваним. Іноді негативний приклад із художнього твору може навчити позитивного, тобто сприяти моральному загартуванню. Наприклад, роман Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” у цьому контексті можна вважати романом-засторогою. Саме ключові компетентності й передбачають підготовку молоді до подібних складнощів сучасного світу, які потрібно вміти гідно долати.

При доборі художніх текстів для текстуального вивчення враховано, що навчальна програма з української літератури за своїм змістовим наповненням є своєрідним шкільним каноном у єдиній системі загальноприйнятої літературно критичної оцінки того чи того художнього твору, постаті митця, його внеску в національну й світову духовні скарбниці. Цей шкільний канон визначає національний простір української культури загалом, закладаючи у свідомості молодої людини певні культурно-ціннісні орієнтири, які неодмінно реалізуються в її майбутньому житті.

Хрестоматія структурована за окремими тематичними розділами:

•    “Реалістична українська проза”;

•    “Театр корифеїв”;

•    “Титан духу і думки”;

•    “Модерна українська проза”;

•    “Образне слово поетичного модернізму”.

Кожен розділ містить знакові, водночас доступні для сприймання старшокласників художні твори, потенційно цікаві, актуальні в сучасному житті. Ці твори покликані формувати як стійкий інтерес до читання, так і зацікавленість українською літературою.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.