Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Українська література 10 клас - Хрестоматія - 2018

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

1“Intermezzo” в перекладі означає

А     лірична пісня

Б     тихе звучання

В     перепочинок, пауза

Г     мінорний настрій

2 Основа сюжету “Intermezzo”

А     реалістична

Б     соціально-побутова

В     фантастична

Г     автобіографічна

3 За жанром “Intermezzo” —

А     етюд

Б     новела

В     балада

Г    оповідання

4 Багатство зорових, слухових, нюхових образів —ознака

А     експресіонізму

Б     імпресіонізму

В     романтизму

Г     сентименталізму

5 Intermezzo” має присвяту

А     батькові письменника

Б     цвітові яблуні

В     кононівським полям

Г     дружині

6 Установіть відповідність між елементами сюжету та їх відповідниками.

А     ознайомлення з дійовими особами

Б     рішення героя втекти з міста

В     зустріч героя із селянином

Г     перебування ліричного героя на відпочинку

Д     повернення до міста, у світ людей

7 Події в повісті “Тіні забутих предків” відбуваються на

А     Буковині

Б     Волині

В     Закарпатті

Г     Гуцульщині

8 Кому ідейно протиставлена Марічка в повісті “Тіні забутих предків”?

А    Іванові

Б     матеріІвана

В    Палагні

Г    Щезнику

9 Образи Івана та Марічки нагадують героїв

А     Грицька та Христю

Б     Карпа та Мотрю

В     Марисю та Миколу

Г     Ромео та Джульєтту

10 Установіть відповідність між героями та цитатами про них.

А     “Набралась тіла, стала повна й червона, курила люльку, як Іванова мати, носила пишні шовкові хустки, а на воластій шиї блищало у неї стільки намиста, що челядь з заздрощів аж розсідалась”

Б     “Погано ріс і дивився на неню таким глибоким, старече розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі”

В     “Од його слова гинула зразу худоба, сохла й чорніла, як дим, людина, він міг наслати смерть і життя, розігнать хмару і сперти град”

Г     “Обзивалась на гру флояри, як самичка до дикого голуба — співанками. Вона їх знала безліч. Звідки вони з’являлись — не могла б розказати”

Д     “М’яке темне волосся покривало все його тіло, оточало круглі і добрі очі, заклинилось на бороді і звисало на грудях. Він склав на великий живіт зарослі вовною руки”

1    Марічка

2    Палагна

3    Іван

4    Юра

11 Повість “Тіні забутих предків закінчується рядками

А     “Жовтий вогонь свічок притьмився в густому повітрі”

Б     “Про тіло забули. Тільки три баби лишились при нім та скорботно дивились скляними очима, як по жовтім застиглім обличчі лазила муха”

В     “На грудях тихо бряжчали мідяні гроші, скинуті добрими душами на пере віз. Під вікнами сумно ридали трембіти”

Г     “В головах тіла невидимо спочивала душа: вона ще не сміла вилетіть з хати. Палагна зверталась до неї, до тої самотньої душеньки мужа, що сиротливо тулилась до нерухомого тіла”

12 Установіть відповідність між діалектним словом і його відповідником.

1    крисаня

2    черес

3    плай

4    флояра

А    різновид сопілки

Б     капелюх

В     широкий пояс

Г     гірська стежка

Д     водоспад