Всі публікації щодо:
Стефаник Василь

Українська література 10 клас - Хрестоматія - 2018

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА - Василь Стефаник (1871-1936) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

1. І.    Франко назвав В. Стефаника “паном форми”, бо той досконало володів жанром

А повісті

Б роману

В етюду

Г новели

2. У новелі “Камінний хрест” В. Стефаник описав реалістичні картини в стилі

А романтизму

Б імпресіонізму

В експресіонізму

Г реалізму

3. Повела “Камінний хрест” В. Стефаника змальовує А трагедію переселення галицьких селян до Канади

Б масове переселення селян до міста

В депортацію селян через політичні погляди

Г тимчасовий виїзд селян на заробітки

4. Новели “Камінний хрест” В. Стефаника НЕ стосується твердження

А в основу твору покладено реальні події

Б події обертаються навколо долі головного персонажа В головний герой уподібнюється міфічному Сізіфові

Г земля стає причиною смерті головного героя

5. За словами В. Стефаника, герой новели вік свій збув” на

А служіння в армії

Б важку працю на горбу

В виготовлення камінного хреста

Г виховання синів

6. “Коби-м міг, та й би-м го в пазуху сховав, та й взєв з собов у світ”, — каже головний герой про

А камінний хрест

Б піщаний горб

В свого коня

Г рідне село

7. Кульмінацією новели є

А розповідь про минуле Івана Дідуха

Б танець Івана з дружиною

В зізнання Івана, що він залишив по собі камінний хрест

Г пісня про те, як “жовкне осіннє листя”

8. Установіть відповідність між елементом композиції та цитатою

з твору.

1 зав’язка

2 кульмінація

3 позасюжетний елемент (екскурс у минуле)

4 розв’язка

А “Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук”

Б “Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ані мами, лише хатчину завалену”

В “Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив укінці податися”

Г     “Тапер нікому не треба землі, лиш викслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за землев не згоріли”

Д “Аж як усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старій хрест”

9. Установи відповідність між символами та їх значенням.

1 камінний хрест

2 піщаний горб

3 Іван Дідух

4 божевільний танець

А пам’ять про молоді роки головного героя

Б тяжка праця на рідній землі

В трагедії селян-емігрантів у пошуках кращої долі за океаном

Г глибина трагедії розлуки з рідною землею

Д смерть, утрачене щастя, пам’ять, важка доля

10.    Новела “Камінний хрест” закінчується словами

А “Видиш, стара, наш хрестик? Там е відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє...”

Б “Але Іван не дивився в той бік, Ймив стару за шию і пустився з нею в танець”

В “Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук”

Г “А Михайло ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав як стеклий”

11. Репліка “Зо цим краєм не варт собі туск до серця брати! Ця земля не годна кілько народа здержати та й кількі біди вітримати” належить

А кумові Михайлу

Б одному з односельців

В Іванові Дідуху

Г синові Івана

12. Події в новелі “Камінний хрест” В. Стефаника відбуваються

А     під час Першої світової війни

Б     після більшовицького перевороту

В     за часів кріпаччини

Г     наприкінці XIX — на початку XX ст.