Всі публікації щодо:
Вороний Микола
Вороний Микола

Українська література 10 клас - Хрестоматія - 2018

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ МИКОЛИ ВОРОНОГО ТА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

1. Укажіть вірш, що став популярним романсом

А     “Блакитна панна”

Б “Інфанта”

В     “Чари ночі”

Г     “О слово рідне! Орле скутий!”

2. Справжнє прізвище Олександра Олеся —

А     Губенко

Б     Тобілевич

В     Кандиба

Г    Багряний

3. Заклик цінувати кожну мить життя, закохуватися, горіти звучить у вірші

А     “Чари ночі” Олександра Олеся

Б    “Інфанта” Миколи Вороного

В     “Блакитна панна” Миколи Вороного

Г     “З журбою радість обнялась” Олександра Олеся

4. Поезія, в якій наявний образ Фауста, —

А     “Чари ночі”

Б     “Інфанта”

В     “Блакитна панна”

Г     “З журбою радість обнялась”

5. У цьому уривку поезії Олександра Олеся

“О слово/ Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним”

використано всі зазначені засоби, ОКРІМ

А     інверсії

Б     риторичної фігури

В    антитези

Г    анафори

6. “Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани” — ці рядки містять художній засіб

А    метонімію

Б     епітет

В    метафору

Г    гіперболу

7. Блакитна Панна з однойменної поезії Миколи Вороного символізує:

А     літо

Б     осінь

В     зиму

Г     весну

8. Микола Вороний та Олександр Олесь представляють таку стильову течію в українській літературі:

А     імпресіонізм

Б     експресіонізм

В     символізм

Г     неоромантизм

9.    Виберіть варіант, що є жанром твору Олександра Олеся “О слово рідне! Орле скутий!”

А     гімн

Б     медитація

В     пісня

Г     ода

Д     романс

10.    Укажіть засіб поетичного синтаксису, на якому побудований уривок із твору Олександра Олеся “Чари ночі”:

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

“Цілуй, цілуй, цілуй її —

Знов молодість не буде!”

А     анафора

Б     антитеза

В     епіфора

Г     паралелізм

Д    інверсія

11.    Установіть відповідність між символічним образом поезії Олександра Олеся “Чари ночі” та його значенням.

1 солов’ї

2    іскри

3    бенкет весни

4    Фауст

А життєві труднощі, перешкоди

Б душевна енергія, завзяття

В    неповторність минулого, минущість, марність намагань

Г     весна, кохання

Д     буяння природи, життя

12.    Установіть відповідність між символом драматичного етюду Олександра Олеся “По дорозі в Казку” та його значенням

1    дорога в казку

2    казка

3    темний ліс, хижі звірі

А     світло, щастя

Б    нещасливе кохання

В     мрія

Г     життєві труднощі, трагедії, перешкоди

Д     духовне поривання людини до кращого життя