Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Українська література 6 клас - хрестоматія-довідник - 2014 рік

ЩУКА - Леонід Глібов (1827-1893) - ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

На Щуку хтось бомагу в суд подав,

Що буцім-то вона такеє виробляла,

Що у ставку ніхто життя не мав:

Того заїла в смерть, другого обідрала.

Піймали Щуку молодці

Та в шаплиці

Гуртом до суду притаскали,

Хоча чуби й мокренькі стали.

На той раз суддями були

Якіїсь два Осли,

Одна нікчемна Шкапа

Та два стареньких Цапа, —

Усе народ, як бачите, такий

Добрячий та плохий.

За стряпчого, як завсігди годиться,

Була приставлена Лисиця...

А чутка у гаю була така,

Що ніби Щука та частенько,

Як тільки зробиться темненько,

Лисиці й шле — то щупачка,

То сотеньку карасиків живеньких

Або линів гарненьких...

Чи справді так було, чи, може, хто збрехав

(Хто ворогів не мав!),—

А все-таки катюзі,

Як кажуть, буде по заслузі.

Зійшлися судді, стали розбирать:

Коли і як воно, і що їй присудити?

Як не мудруй, а правди ніде діти.

Кінців не можна поховать...

Не довго думали — рішили —

І Щуку на вербі повісити звеліли.

— Дозвольте і мені, панове, річ держать,—

Тут обізвалася Лисиця.—

Розбійницю таку не так судить годиться:

Щоб більше жаху їй завдать

І щоб усяк боявся так робити,—

У річці вражу Щуку утопити!

— Розумна річ! — всі зачали гукать.

Послухали Лисичку

І Щуку кинули — у річку.

Поміркуйте й дайте відповідь

1. Виділіть у байці рядки, у яких ідеться про стосунки між Щукою та Лисицею? Як Лисиця віддячила Щуці?

2. Чи справедливим був перший вирок суду? Поясніть, чому судді так легко погодилися з пропозицією Лисиці „у річці вражу Щуку утопити”. Яка головна думка цього твору?

3. Знайдіть у байці пестливі слова й поясніть, з якою метою вони тут ужиті?

4. Які народні прислів'я та приказки використав Л. Глібов?

5. Що в байці „Щука” вам здається комічним? Чому?

6. За які провини Щуку було притягнено до суду? Як слід розуміти такі рядки:

Молодці її

Гуртом до суду притаскали,

Хоча чуби й мокренькі стали?

7. Назвіть персонажів байки. Чим стряпчий не схожий на суддів? Чому суддів змальовано в образах Ослів, Шкапи та Цапа, а стряпчого — в образі Лисиці?

8. Як характеризує суддів вислів:

Усе народ, як бачите, такий Добрячий та плохий?

9. Підготуйте переказ байки від імені однієї з її дійових осіб.