Всі публікації щодо:
Фольклор

Хрестоматія Українська література 8 клас - С. Витвицька - Підручники і посібники 2017

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Історики літератури стверджують, що...

Думи — ліро-епічні твори про історичні чи соціально-побутові події. Це самобутні твори, які виконують речитативом у супроводі кобзи, бандури або ліри.

За змістом думи поділяють на тематичні групи, які обмежуються часовими рамками:

✵ думи про героїчну боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників та про турецьку неволю (XIV-XV ст. — рання козацька доба);

✵ думи про героїчну боротьбу українського народу проти національного поневолення (XVI - поч. XVII ст. — доба Хмельниччини і Гетьманщини);

✵ соціально-побутові думи (кін. XVII ст. — період політичного занепаду).

Виникнення думи відносять приблизно до середини XV ст. Науковий термін «дума“ вперше запровадив Михайло Максимович у 1 пол. XIX ст.

Поява думи була пов’язана з розгортанням героїчної боротьби українського народу проти турецько-татарських, а потім польсько-шляхетських загарбників. Думи відіграли значну роль у боротьбі українського народу за соціальне й національне визволення. Думи характеризуються відсутністю строф, дієслівним римуванням, імпровізаційністю; їм властиві стала композиція, розгорнутий сюжет, повільна епічна розповідь, постійні епітети тощо.

Незважаючи на гнучкість виконання дум, їх композиція є доволі стрункою і сталою, що характеризується властивими тільки цьому жанру рисами. Як правило, в думі є три частини: заспів, або зачин («заплачка“), основна розповідь, закінчення («славословіє“). Урочистий, піднесений стиль дум посилюється прийомом ретардації — уповільнення розповіді, що забезпечується частими повторами цілих фраз.

Отож думи починаються поетичним заспівом, який кобзарі часто називають «заплачкою“. У канву сюжету можуть вводитися додаткові епізоди, але, як правило, дума не буває надмірно ускладненою. Сюжет розгортається в хронологічній послідовності, події передаються якнайприродніше, без елементів фантастики та несподіваних поворотів у розвитку дії. Завершується дума кінцівкою, яку називають славословієм, бо в ній прославляються подвиги, відвага, вчинки героя, який переміг ворога або ж поліг за праведну справу.

Виконують думи переважно професійні народні співці — кобзарі чи бандуристи — мелодійною декламацією-речитативом під акомпанемент кобзи, бандури, рідше ліри. Корінням думи сягають періоду Київської Русі, її героїчного епосу. Думи тісно пов’язані з іншими жанрами українського фольклору — історичними піснями, голосіннями, казками тощо. Обсяг дум більший від історичних пісень, у їх змісті немає нічого фантастичного.

До найдавніших належать думи про боротьбу українського народу проти турецько-татарських загарбників: «Козак Голота“, «Самійло Кішка“, «Маруся Богуславка“, «Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі“ та інші. У думах цього циклу народ створив образи колективного героя-борця, захисника рідної землі.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.