Українська література 9 клас - Хрестоматія - 2017 рік

Новий Заповіт - Біблія - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(Фрагменти)

Новий Заповіт

Притча про блудного сина

„У чоловіка одного було двоє синів. І молодший із них сказав батькові: „Дай мені, батьку, належну частину маєтку!“ І той поділив між синами маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, — і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той послав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався й сказав: „Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину! Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому:„Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе... Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж мене, як одного з своїх наймитів“... І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, — і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і почав цілувати його! І озвався до нього той син: „Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм“... А батько рабам своїм каже: „Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, — будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий — і ожив, був пропав — і знайшовся!“ І почали веселитись вони.

А син старший був на полі. І коли він ішов й наближався до дому, почув музики та танці. І покликав одного зі слуг та й спитав: „Що це таке?“ А той каже йому: „То повернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, — бо ж здоровим його він прийняв“. І розгнівався той, — і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його й став просити його. А той відповів і до батька сказав: „Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я... Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, — ти для нього звелів заколоти теля відгодоване“...

І сказав батько йому: „Ти завжди зо мною, дитино, і все моє — то твоє! Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий — і ожив, був пропав — і знайшовся!“.

ПОМІРКУЙ

• Що допомогло молодшому синові позбавитися звинувачень і докорів рідного батька?

• Із якою метою у притчі про блудного сина протиставляються двоє братів?