Українська література 9 клас - Хрестоматія - 2017 рік

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підтвердити чи спростувати

Українські романтики переспівували теми українського фольклору.

О підтвердити

О спростувати

Романтизм — це літературно-мистецький напрям, поширений у Європі та Північній Америці наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Його характерними ознаками є інтуїтивне сприйняття, увага до внутрішнього світу людини, відкидання буденності, конфлікт мрії та дійсності, захоплення таємничим, фантастичним, звернення до фольклору та національної міфології.

Романтики намагаються змінити світ на краще, однак, зіткнувшись з грубою буденністю, прагнуть віднайти втрачену гармонію у власній душі. Протиставляючи себе натовпу, вони шукають натхнення в екзотичних пейзажах, історії, міфології. Це зумовлює посилення уваги до минулого свого народу і пробудження національної свідомості. Провідними жанрами романтизму, зважаючи на його чуттєвість, увагу до душевних переживань та історичного минулого, стають ліричні та ліро-епічні жанри.

В Україні романтизм розвивається за кілька етапів, перший з яких пов'язаний з діяльністю у 20-30-х рр. XIX ст. харківської школи романтиків — об'єднання студентів та викладачів Харківського, натхненних вивченням історії, національних традицій, фольклору українського народу. Представниками цього осередку були Левко Боровиковський, Микола Костомаров, Амвросій Метлинський, Петро Гулак Артемовський, Михайло Петренко. Розвиток романтизму на території Західної України пов'язаний з діяльністю студентського гуртка „Руська трійця” (Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький).