Українська література 9 клас - Хрестоматія - 2017 рік

МАРКО ВОВЧОК Марія Олександрівна Вілінська-Маркович (1833-1907) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПІДТВЕРДИТИ ЧИ СПРОСТУВАТИ

Головна тема творчості Марка Вовчка — зображення життя закріпаченого селянства і його прагнення до волі.

О підтвердити

О спростувати

Марко Вовчок прозаїк-новатор, автор високохудожньої малої прози — збірки „Народні оповідання” і повісті „Інститутка”, митець-гуманіст, борець проти насильства над людиною, захисник здорової народної моралі. Твори письменниці були суворим звинуваченням кріпацтва, суворим осудом насильства.

Марко Вовчок, продовжуючи традиції Г. Квітки-Основ'яненка, довела до мистецької досконалості художню розповідь-монолог, випередила жанрово-стильовий рівень тогочасної прози, утверджувала в українській прозі принципи психологізму.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Існує кілька версій щодо походження псевдоніму „Марко Вовчок”. Син письменниці Богдан Маркович пояснює його так. Український рід Марковичів походить від козака Марка, прозваного „Вовком” за суворий характер. „Вовчок” — похідне, пестливе слово.

Інші пов'язують її літературне ім'я з назвою села біля Немирова на Вінниччині Вовчки, де Марія Олександрівна вивчала життя та побут українських кріпаків, їхню мову, побут. Найбільш вірогідне припущення зробили в різний час незалежно один від одного російський письменник М. Лесков та український літератор Б. Лепкий.

Псевдонім „Марко Вовчок”, на їхню думку, походить від прізвища „Маркович” (Марковичева, Марковичка) або від гри звуків Марковичка, Марко-Вовчок).