Хрестоматія української діаспорної літератури для дітей та юнацтва - М. В. Варданян 2018


Передмова

Літературна спадщина дитячих письменників українського зарубіжжя представлена багатьма видатними особами, які вимушені були виїхати з України та працювати за її межами. Це понад сімдесят письменників, які залишили свій слід у дитячій літературі українського зарубіжжя. Серед них - Іван Боднарчук, Петро Волиняк, Богдан Гошовський, Роман Завадович, Ольга Мак, Юрій Тищенко-Сірий, Леся Храплива-Щур та ін.

У цій книзі здійснено спробу презентувати українським читачам найкращі здобутки української діаспори на ниві літератури для дітей та юнацтва. Тут представлено широке розмаїття творів різних жанрів: казки, п’єси, вірші, історичні повісті, легенди, оповідання тощо. Поряд із художніми текстами наводяться стислі біографії. Відомості систематизовано так: спочатку коротка характеристика діяльності письменника, його участі в літературних об'єднаннях, час еміграції та країна поселення, а потім наводиться перелік художніх творів, зокрема для дітей та юнацтва. Для деяких письменниць (Софія Будко, Ніна Наркевич, Божена Сібо), які активно працювали на ниві дитячої літератури, встановити більш точні біографічні дані, на жаль, не вдалося. Використана для укладання біографій література наводиться наприкінці хрестоматії.

Необхідність укладення хрестоматії зумовлена потребою відкрити потужний масив творів для дітей та юнацтва, що дотепер не відомий в Україні. Багато імен, презентованих у хрестоматії, відсутні в літературному обігу, а деякі теми, що порушені у художніх текстах, і нині «табуйовані». Свідомі того наміру - популяризувати художню спадщину української діаспори для дітей та юнацтва.

Діаспорна література за своїм спрямуванням націоцентрична. Україна - у центрі багатьох творів. Ця література покликана виховувати патріотичність, любов до Батьківщини та батьків, до історії та рідної мови, жагу до знань, повагу до старших, справедливість, рішучість, мужність, доброту, взаємодопомогу, бережливе ставлення до природи та речей. Твори письменників формують національну свідомість, людську гідність, громадянську позицію.

У наведених текстах прагнули зберегти авторську стилістику, аби відтворити національну ідентичність письменників української діаспори того часу. Тим самим сподіваємося, що читач зможе зануритися в атмосферу непростих часів ХХ ст. та розкрити художній світ пропонованих творів.

Обсяги хрестоматії не дають можливості презентувати всю спадщину української діаспори для дітей та юнацтва. До цього видання не ввійшли і такі постаті - В. Бандурак, Л. Гаєвська-Денес, В. Гайдарівський, М. Головінська, О. Добрянська-Коренець, Ф. Дудко, Р. Кедр, І. Керницький, О. Копач, В. Королів-Старий, К. Малицька, С. Риндик, І. Смолій, Д. Соловій та ін. Тому всім шанувальникам українського художнього слова слід іти далі, ніж подано у цій книзі. Щоб допомогти всім допитливим у цій справі ширше ознайомитися з дитячою літературою української діаспори, подаємо наприкінці хрестоматії бібліографічний покажчик персоналій діаспорної дитячої літератури, що складений за алфавітом прізвищ авторів, а твори згруповані у хронологічному порядку, за часом публікації.

Здійснена праця - промовистий аргумент на користь того, наскільки багата українська дитяча література не лише в Україні, але й за її межами. Можливістю зібрати та обробити джерела для цієї книги завдячуємо Канадському інституту українських студій Альбертського університету (Канада), який надав фінансову підтримку однойменного проекту. У книзі використовувалися матеріали з фондів бібліотек «Рідної школи» та Українського Вільного Університету (м. Мюнхен, Німеччина).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.