Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 13. Михайло Коцюбинський («Intermezzo», «Тіні забутих предків»)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Новела Михайла Коцюбинського «Intermezzo» присвячена

А «Тіням забутих предків»

Б «Цвітові яблуні»

В кононівським полям

Г Лесі Українці

Д дружині

2. У рядках з новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського: «Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде на всі струни. Стою і слухаю» - наявність зорових, нюхових і слухових образів є яскравою ознакою

А реалізму

Б романтизму

В імпресіонізму

Г експресіонізму

Д сентименталізму

3. В уривку з новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського:

«Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем. Тріпала крильми на місці напружено, тяжко і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо вниз, натягала другу з неба на землю... », - пташка малює

А ліру

Б кобзу

В бандуру

Г арфу

Д цимбали

4. На початку новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського та в її

фіналі наявний образ

А Моєї утоми

Б Жайворонків

В Зозулі

Г Трьох білих вівчарок

Д Залізної руки города

5. Укажіть, який прийом використовує Михайло Коцюбинський у словах «На небі сонце - серед нив я»:

А іронії

Б інверсії

В алегорії

Г алітерації

Д паралелізму

6. У наведених рядках «Спокійний, самотній, сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалася ніч» яскраво виражений такий троп:

А епітет

Б алегорія

В метафора

Г перифраза

Д порівняння

7. Основним предметом зображення в повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» є

А міфологічний світ

Б життя Івана Палійчука

В кохання Івана і Марічки

Г природа Карпатських гір

Д побут, вірування і легенди гуцулів

8. Події в повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського розгортаються в такій послідовності:

А Танок з чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - Одруження з Палагною

Б Іван на полонині - Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Одруження з Палагною - Танок з чугайстром

В Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Іван на полонині - Одруження з Палагною - Танок з чугайстром

Г Іван на полонині - Одруження з Палагною - Танок з чугайстром - Марічка ділиться цукеркою з Іваном

Д Марічка ділиться цукеркою з Іваном - Одруження з Палагною - - Іван на полонині - Танок з чугайстром

9. Повість «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського закінчується реченням:

А Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана.

Б Так Палагна стала любаскою Юри.

В Під вікнами сумно ридали трембіти.

Г Для праці - будні, для ворожіння - свято.

Д Тяжкі часи настали в родині Івана по смерті ґазди.

10. Злим духом, що править усім, у віруваннях героїв повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського постає

А Щезник

Б Чугайстир

В Арідник

Г Нявка

Д Лісовик

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між персонажами твору і їхніми діями

Дія

А видобуває у старий спосіб вогонь

Б постійно ворожить, зраджує близькій людині

В потопає в Черемоші

Г покидає рідне село й повертається через шість років

Д вважає свою дитину підкинутим бісеням

Персонаж

1 Іван

2 Марічка

3 Палагна

4 ватаг

12. Установіть відповідність між художнім засобом і цитатою

Цитата

А «Ласкаво слухало небо простосердечну молитву, добродушно хмурився Бескид, а вітер, пролітаючи далі, старанно вичісував трави на полонині...»

Б «Стоїть тут маленький, як бадилинка в полі»

В «Зеленим сміхом засміялися трави...»

Г «...На сьому світі тільки дві барви: в зеленій - земля, в блакитній - небо...»

Д «Навіть маржинка не давала колишньої втіхи»

Художній засіб

1 тавтологія

2 порівняння

3 персоніфікація

4 діалектизм

13. Установіть відповідність між персонажем твору та реплікою

Репліка

А «Нічьо!.. Ти меш, сарако, вівчарити, я му сіно робити. Вилізу на копицу та й си подивлю в гори на полонину, а ти мені затрембітай...»

Б «Навіки слава!.. Тепер маєм живий вогонь, а доки ме він горіти, ні звір, ні сила нечиста не озьмеся маржити та й нас, ирщених»

В «Ага! Ти так!.. То я мушу тебе заклинати. Я заклинаю вас, громи й громовенята, тучі й тученята, я розганяю тебе, фортуно, наліво, на ліси й води...»

Г «Чому не заговориш до мене, чому не поглянеш, не позавиваєш мозолі на моїх пучках? А в котру онь доріжку вибираєшся... відки виглядати маю тебе?»

Д «Ще кривий!.. Ще сліпий!.. Го-го! Як танцювати, то танцювати... Я ще заграю до танцю... Ти ще такої не чув, небоже...»

Персонаж

1 Іван

2 Марічка

3 Палагна

4 Юра

14. Установіть відповідність між діалектизмом та лексичним значенням

Лексичне значення

А вогнище

Б хазяїн

В гірська стежка

Г обгороджений сінокіс близько до оселі

Д безлісні гори

Діалектизм

1 ґазда

2 царинки

3 ватра

4 плай