Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 19. Володимир Сосюра. («Любіть Україну», «Так ніхто не кохав»)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Поезія, за яку найбільше розпинали Володимира Сосюру:

А «Каїн»

Б «Червона зима»

В «Любіть Україну»

Г «Так ніхто не кохав»

2. У рядках «Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання» - поет використав

А алегорію

Б синекдоху

В оксиморон

Г гіперболу

3. Володимир Сосюра народився

А на Донеччині

Б на Полтавщині

В на Житомирщині

Г на Волині

4. Під час громадянської війни Володимир Сосюра був

А червоноармійцем

Б білогвардійцем

В петлюрівцем

Г махновцем

5. Першим виданням творів Володимира Сосюри є

А поема «Червона зима»

Б збірка «Червона зима»

В збірка «Поезії»

Г збірка «Сьогодні»

6. Використання повтору «Любіть Україну» в однойменному вірші Володимира Сосюри називається

А анафора

Б рефрен

В асонанс

Г тавтологія

7. Вірш «Любіть Україну» був написаний у

А 1941 р.

Б 1943 р.

В 1944 р.

Г 1945 р.

8. Вірш «Любіть Україну»

«Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну...» написано таким віршовим розміром:

А чотиристопним ямбом

Б чотиристопним амфібрахієм

В тристопним дактилем

Г тристопним анапестом

9. У поезії «Так ніхто не кохав...» ліричний герой обіцяє коханій

А дістати зірку з неба

Б на руках пронести

В зірвати Оріон золотий

Г подарувати весь світ

10. В уривку

«Так ніхто не кохав.

Через тисячі літ лиш приходитъ подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання...» використано такий художній засіб:

А заперечний паралелізм

Б ілюзію

В алегорію

Г гіперболу

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між поезіями та їх авторами

Автор

А Максим Рильський

Б Павло Тичина

В Володимир Сосюра

Г Микола Бажан

Д Андрій Малишко

Поезія

1 «Так ніхто не кохав.»

2 «Клятва»

3 «Слово про рідну матір»

4 «Ви знаєте, як липа шелестить...»

12. Установіть відповідність між роками та подіями із життя і творчості Володимира Сосюри

Подія

А запроторення до харківської психіатричної лікарні «Сабурова дача»

Б друком вийшли збірки «Осінні мелодії» та «Весни дихання»

В нетривалий арешт

Г одруження з Мариною Гаврилівною

Д Сталінська премія І ступеня за збірку «Щоб сади шуміли»

Рік

1 1949 р.

2 1953 р.

3 1964 р.

4 1934 р.

13. Установіть відповідність між рядками з поезій Володимира Сосюри та назвами поезій

Цитата

1 Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами...

2 Будем іти ми з тобою тоді

В ніжному вітру до рання,

Вип ’ю я очі твої молоді,

Повні туману кохання...

3 Я б забув і образу, і сльози...

Тільки б знову іти через гать,

Тільки б слухать твій голос і коси,

Твої коси сумні цілувать...

4 Дише тихо і легко в синяву вона,

Простягає до зір свої руки...

В день такий на землі розцвітає весна

І тремтить од солодкої муки...

Поезія

А «Так ніхто не кохав»

Б «Я знаю силу слова»

В «Любіть Україну»

Г «Білі акації будуть цвісти»

Д «Коли потяг у даль загуркоче»

14. Установіть відповідність між тропом і його прикладом

Приклад

А український Мойсей

Б Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання.

В Переплелись, як мамине шиття, мої сумні і радісні дороги.

Г Доборолась Україна до самого краю.

Д Темряву тривожили криками півні.

Троп

1 метонімія

2 гіпербола

3 порівняння

4 перифраз