Всі публікації щодо:
Костенко Ліна

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 28 Ліна Костенко. («Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть жанр твору Ліни Костенко «Маруся Чурай»:

А поезія в прозі

Б драматична поезія

В історичний роман у віршах

Г етнографічна поема

2. Слова з роману Ліни Костенко «Маруся Чурай»

«Ця дівчина не просто так, Маруся.

Це - голос наш. Це - пісня. Це - душа...» належать

А Пушкарю

Б Іванові Іскрі

В Леську Черкесу

Г Якимові Шибалисту

3. Ліна Костенко є представником

А символістів

Б неокласиків

В авангардистів

Г шістдесятників

4. Укажіть троп, яскраво виражений у рядку з поезії Ліни Костенко «Спливло життя, як листя за водою»:

А епітет

Б алегорія

В синекдоха

Г порівняння

5. Укажіть героя роману «Маруся Чурай», якому належать слова: Про наші битви - на папері голо.

Лише в піснях вогонь отой пашить.

Таку співачку покарать на горло, - та це ж не що, а пісню задушить!

А Пушкар

Б Іван Іскра

В Лесько Черкес

Г Яким Шибалист

Д Богдан Хмельницький

6. Укажіть стилістичний прийом, яскраво виражений у наведених нижче рядках:

Хтось, може, винен перед ними.

Хтось, може, щось колись забув.

Хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув.

А інверсія

Б анафора

В тавтологія

Г паралелізм

7. Укажіть художній засіб виразності, яскраво виражений у рядках:

Тут обелісків ціла рота.

Стрижі над кручею стрижуть.

Високі цвинтарні ворота високу тишу стережуть.

А синекдоха

Б оксиморон

В паралелізм

Г порівняння

8. У наведених нижче рядках

«Мов тихий дзвін гірського кришталю

Несказане лишилось несказанним» використано такий художній засіб:

А гіпербола

Б метонімія

В оксиморон

Г паралелізм

9. У рядках із роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко

«Моя любов чолом сягала неба,

А Гриць ходив ногами по землі» використано такий художній засіб:

А анафора

Б алегорія

В антитеза

Г паралелізм

10. Віршовий розмір наведених нижче рядків поезії Ліни Костенко:

Дорога і дорога лежить за гарбузами.

І хтось до когось їде тим шляхом золотим.

Остання в світі казка сидить під образами.

Навшпиньки виглядають жоржини через тин.

А ямб

Б хорей

В дактиль

Г анапест

Д амфібрахій

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між назвою твору та його мотивом

Твір

1 «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

2 «Пастораль ХХ сторіччя»

3 «Стилет чи стилос?» Є. Маланюка

4 «Ти знаєш, що ти - людина?»

Мотив

А сенсу людського життя

Б суспільної важливості поезії

В смертоносного відлуння війни Л. Костенко

Г вибору в складних життєвих ситуаціях

Д суму за рідним краєм В. Симоненка

12. Установіть відповідність між героєм та характеристикою

Характеристика

А Як я крізь землю там не провалився?

Не збив кулак об стіни об оті?!

І як я потім у шинку напився,

на матір вперше крикнув у житті!

Б ...То - козак.

Таке нещастя хоч кого знеможе.

Це ж можна тут рішитися ума.

Любив же він Марусю, не дай Боже!

Тепер сидить, лиця на нім нема.

В Був молодий і гарний був на вроду.

Іжив, і вмер, як личить козаку.

За те, що він боровся за свободу,

Його спалили в мідному баку!

Г Ще не старий. І славу мав, і силу.

(Про нього потім думу іскладуть.

Мине сім літ - і голову цю сиву

Виговському на списі подадуть).

Д Бенкетував, сідав на шию хлопу,

пускав дівчат по світу без коси.

Стріляв козуль, возив пшоно в

Європу і на поташ випалював ліси.

Герой

1 Іван Іскра

2 Мартин Пушкар

3 Ярема Вишневецький

4 Грицько Бобренко

13. Установіть відповідність між художнім засобом та прикладом

Приклад

А Із тих усіх дякових балачок

усе частіше згадую єдину, -

ту найсумнішу втіху, далебі:

комусь на світі гірше, як тобі.

Б Іду. Бреду. Захочу, то й спочину.

Розбиті ноги остуджу в росі.

Ніхто мені не дивиться у спину.

Я йду. Людина. Я така, як всі.

В І знову степ. І знову даль розлога.

І я мовчу. І дяк уже мовчить.

Ідеш, ідеш... дорога та й дорога.

Ідеш, ідеш... Хоч би вже відпочить.

Г Бенкетував, сідав на шию хлопу,

пускав дівчат по світу без коси.

Стріляв козуль, возив пшоно в

Європу і на поташ випалював ліси.

Д ... про це писали так і в риму,

зучили вздовж і вперехрест.

Але ж ота дорога з Риму

якихось кілька сотень верст.

Художній засіб

1 оксиморон

2 омоніми

3 фразеологізми

4 анафора

14. Установіть відповідність між роками і подіями життя Ліни Костенко

Подія

А народилася в містечку Ржищеві на Київщині

Б закінчила консерваторію

В з відзнакою закінчила Московський літературний інститут

Г написала роман у віршах «Маруся Чурай», удостоєний Державної премії ім. Т. Г. Шевченка

Д світ побачила перша поетична збірка «Проміння землі»

Рік

1 1957 р.

2 1956 р.

3 1930 р.

4 1979 р.