Всі публікації щодо:
Давня українська література
Оригінальна світська література

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Слова «Випускає він десять соколів на стадо лебедів» («Слово про похід Ігорів») означають

А полювання на лебедів

Б затемнення сонця

В втечу князя з полону

Г бій між русичами і половцями

Д бій між русичами і татарами

2. Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») ідеться в рядку:

А «Великому Хорсові путъ перебігав»

Б «Жадоба спробувати Дону великого знамення йому заступила»

В «Підпер гори угорськії своїми залізними полками»

Г «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»

Д «Думкою поле міряє од великого Дону до малого Дінця»

3. «Се моє, і те - теж моє», - так автор «Слова про похід Ігорів» розповідає про

А поділ військової здобичі між половцями

Б князівські міжусобиці

В поділ військової здобичі між руськими воїнами

Г стосунки між синами князя Володимира

Д загарбницьку політику київського князя

4. Слова «...Під трубами сповиті, із шоломів напоєні й згодовані із списа; Дороги і яруги їм відомі... » сказано про

А Ігоря і його двоюрідного брата Всеволода

Б половців

В ковуїв, які вирушили в похід разом з Ігорем

Г руських дружинників

Д сина та племінника князя Ігоря

5. Автором «Слова про похід Ігорів» є

А Боян

Б народ

В невідомий

Г Нестор Літописець

Д Святослав Київський

6. Основною ідеєю «Слова про похід Ігорів» є

А пророкування щасливої будущини

Б заклик до єднання князів руських

В уславлення мужності руських воїнів

Г застереження русичів від повені

Д засудження походу проти половців

7. Головний герой «Слова про похід Ігорів» вирушає в похід проти

А татар

Б турків

В варягів

Г половців

Д печенігів

8. Літературний стиль, ознаки якого характерні «Слову про похід Ігорів»:

А бароко

Б реалізм

В класицизм

Г романтизм

Д орнаменталізм

9. В уривку «Тут два брати розлучились на березі бистрої Каяли, тут кривавого вина недоставало; тут пир закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягли за землю Руську» використано такий художній засіб:

А персоніфікацію

Б синекдоху

В метонімію

Г метафору

Д перифраз

10. У рядках «Слова про похід Ігорів» «Бажаю, - мовив, - списа поламати край поля половецького із вами, хоробрі, мужні русичі! Загину або шоломом Дону зачерпну» використано такий художній засіб:

А алегорію

Б символ

В оксиморон

Г метафору

Д персоніфікацію

11. «Повість минулих літ» розповідає про всі названі події, ОКРІМ

А заснування Київської держави

Б походу князя Олега на Візантію

В помсти княгині Ольги древлянам

Г заснування Києва Андрієм Первозванним

Д перемоги Богдана Хмельницького над поляками

Завдання на встановлення відповідності

12. Установіть відповідність між творами та їх авторами

Твори

1 «Повість минулих літ»

2 «Поучення дітям»

3 «Послання до єпископів»

4 «Слово про закон і благодать»

Автор

А Нестор Літописець

Б Іларіон Київський

В Ярослав Мудрий

Г Іван Вишенський

Д Володимир Мономах

13. Установіть відповідність між творами та їх цитатами

Твори

1 «Слово о полку Ігоревім»

2 «Повість минулих літ»

3 «Послання до єпископів»

4 «De libertate»

Автор

А «Браття і дружино! Лучче ж би

потятим бути, аніж полоненим бути...»

Б «Бачите гори оці? На цих горах возсіяє

благодать Божа. Буде город великий,

і воздвигнеБог багато церков.»

В «... зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото.»

Г «Питаю тоді тебе: чим ти ліпший од хлопа?.. Або ти не теє ж тіло і кров?»

Д «Тобою ми випрямлені і на путъ життя виведені, сліпі бувши од бісівської облуди»На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.