Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 3. Григорій Сковорода («De libertate», «Всякому місту - звичай і права», «Бджола і Шершень», афоризми)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Автором твору «Всякому місту - звичай і права» є

А Іван Вишенський

Б Тарас Шевченко

В Григорій Сковорода

Г Григорій Квітка-Основ’яненко

Д Іван Нечуй-Левицький

2. Сатиричними є обидва твори в рядку:

А «Всякому місту - звичай і права» Григорія Сковороди - «Сон» Тараса Шевченка

Б «Енеїда» Івана Котляревського - «Гайдамаки» Тараса Шевченка

В «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького - «Камінний хрест» Василя Стефаника

Г «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого - «Людина» Ольги Кобилянської

Д «Мина Мазайло» Миколи Куліша - «Балада про соняшник» Івана Драча

3. Укажіть літературного героя, який виконує пісню, що є переробкою 10-ї пісні Григорія Сковороди «Всякому місту - звичай і права»:

А Возний («Наталка Полтавка» Івана Котляревського)

Б Катерина («Катерина» Тараса Шевченка)

В Кирило Тур («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)

Г Василь («Маруся» Григорія Квітки-Основ’яненка)

Д Еней («Енеїда» Івана Котляревського)

4. Думка Епікура «Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним» актуалізована у творі

А «Кайдашева сім’я»

Б «Наталка Полтавка»

В «Хазяїн»

Г «Маруся»

Д «Бджола та Шершень»

Уважно прочитайте уривок і виконайте завдання 5-8

Той безперевно стягає поля,

Сей іноземних заводить телят.

Ті на ловецтво готують собак,

В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

Я ж у полоні нав’язливих дум:

Лише одне непокоїть мій ум.

5. З якого твору поданий уривок:

А «De libertate» Григорія Сковороди

Б «Володимир» Феофана Прокоповича

В «Поучення дітям» Володимира Мономаха

Г «Всякому місту - звичай і права» Григорія Сковороди

Д «І мертвим, і живим, і ненародженим...» Тараса Шевченка

6. Тип римування перших чотирьох рядків поданого уривка:

А перехресне

Б білий вірш

В суміжне

Г кільцеве

Д потрійне

7. Віршовий розмір поданого уривка:

А ямб

Б хорей

В анапест

Г дактиль

Д амфібрахій

8. Укажіть УСІ тропи, які є у виділених рядках:

А епітет

Б гіпербола

В порівняння

Г метафора

Д синекдоха

Е алегорія

9. У байці «Бджола та Шершень» розкривається тема:

А просвітництва

Б свободи

В взаємодопомоги

Г «сродної праці»

Д самопізнання

10. У рядках з поезії «Всякому місту - звичай і права» Григорія Сковороди

«Знаю, що смерть - як коса замашна,

Навіть царя не обійде вона!

Байдуже смерті, мужик то чи цар, -

Все пожере, як солому пожар.

Хто ж бо зневажить страшну її сталь?

Той, в кого совість, як чистий кришталь» звучить:

А пророкування близького кінця світу

Б погроза цареві фізичною розправою

В байдужість до смерті

Г уславлення людей праведних, з незаплямованою совістю

Д порівняння смерті із руйнівною силою вогню

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між літературними жанрами та прикладами

Літературний жанр

1 афоризм

2 байка

3 пісня

4 поема

Приклад

А «Всякому місту - звичай і права»

Б «Світ ловив мене, та не спіймав»

В «Бджола та Шершень»

Г «De libertate»

Д «Слово про похід Ігорів»

12. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою

Назва твору

1 «Бджола та Шершень»

2 «De libertate»

3 «Слово про похід Ігорів»

4 «Всякому місту - звичай і права»

Цитата

А «Всякому голову крутить свій дур.»

Б «О, якби в дурні мені не пошитись,

Щоб без свободи не міг я лишитись.»

В «Веселість серця - життя для людини.»

Г «Рано почали ви половецьку землю мечами усмиряти, а собі слави шукати.»

Д «Бери вершину і матимеш середину.»

13. Установіть відповідність між назвою твору та ідеєю

Назва твору

1 «Бджола та Шершень»

2 «De libertate»

3 «Слово про похід Ігорів»

4 «Всякому місту - звичай і права»

Ідея (мотив)

А праця має стати для людини природною потребою

Б щасливий той, хто має чисте сумління

В заклик до єднання для спільної боротьби проти ворогів

Г воля - найцінніше багатство

Д викриття моральної ницості священиків-зрадниківНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.