Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - Збірник завдань - 2012

ТЕСТ 6. Тарас Шевченко («До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненародженим...», «Заповіт», «Мені однаково»)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Тематика ранніх творів Тараса Шевченка позначена впливом

А реалізму

Б романтизму

В екзистенціалізму

Г класицизму

2. Трагедія жінки-покритки в тогочасному суспільстві показана Тарасом Шевченком у

А баладі «Причинна»

Б поемі «Наймичка»

В поемі «Катерина»

Г історичній поемі «Гамалія»

3. За жанром твір Т. Шевченка «Гайдамаки» - це

А романтична балада

Б героїко-романтична поема

В соціальна повість

Г історичний роман у віршах

4. В основу «Гайдамаків» покладено події

А Руїни

Б Коліївщини

В Першої світової війни

Г часів Директорії

5. Афоризмам: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля», «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь», - життя дав твір

А «І мертвим, і живим, і ненародженим...»

Б «Сон» («У всякого своя доля»)

В «Кавказ»

Г «Гайдамаки»

6. Одним із сильних художніх засобів у поемі «Сон» є

А гіпербола

Б різкий контраст

В епітет

Г фантастичне перетворення

7. У поемі «Кавказ» автор використав символічний образ

А Прометея

Б Каменяра

В України

Г Яна Гуса

8. Рядок «Нема на світі України, немає другого Дніпра» узято з поезії Тараса Шевченка

А «Заповіт»

Б «І мертвим, і живим...»

В «Мені однаково»

Г «Сон»

9. Словами «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями... починається твір

А «Катерина»

Б «Мені однаково...»

В «Кавказ»

Г «Гайдамаки»

10. Словами поеми «І мертвим, і живим.»

Схаменіться! Будьте любі,

І Дніпро, і гори!

Бо лихо вам буде.

І потече сторіками

Розкуються незабаром

Кров у синє море

Заковані люди,

Дітей ваших...

Настане суд, і заговорять

Тарас Шевченко звертається до

А слов’янських народів, які мають жити за принципом братерства і рівності

Б панів-лібералів, які говорять, що люблять народ, у той же час нещадно визискуючи його

В російського самодержавства, яке проводило колонізаторську політику

Г представників католицького духівництва

Завдання на встановлення відповідності

11. Установіть відповідність між літературознавчими термінами та визначеннями

Визначення

1 художній метод відображення дійсності, окрема індивідуальність і якому характерний великий інтерес до національно-своєрідного, до народної творчості та історичного минулого

2 основний художній метод у літературі й мистецтві, який вимагає правдивого і всебічного відображення дійсності

3 напрям у літературі та мистецтві ХѴІІ-ХѴІІІ ст., якому характерна орієнтація на художню творчість часів античності, яка проголошувалася класичною (зразковою)

4 напрям у літературі другої половини ХѴІІІ ст., в якому надається великої ваги почуттям та пристрастям простої людини

Термін

А сентименталізм

Б реалізм

В класицизм

Г романтизм

Д символізм

12. Установіть відповідність між сюжетними елементами та подією

Сюжетний елемент

1 зав’язка

2 розвиток дії

3 кульмінація

4 розв’язка

Подія (з поеми «Катерина»)

А вигнання зганьбленої дочки з дому

Б звернення до дівчат бути обачними в коханні

В знайомство й кохання Катерини з москалем

Г самогубство героїні Д випадкова зустріч Катерини з Іваном на чужині

13. Установіть відповідність між художніми засобами та прикладами з послання «І мертвим, і живим...» Тараса Шевченка

Художній засіб

1 антоніми

2 метонімія

3 гіпербола

4 персоніфікація

Приклад

А Доборолась Україна

До самого краю.

Б Нема ні пекла, ані Раю.

Немає й Бога, тілько я!

В І потече сторіками Кров у синє море...

Г Не дуріте самі себе, Учітесь, читайте...

Д Настане суд, заговорять І Дніпро, і гори!

14. Установіть відповідність між віршованими рядками та назвами творів

Цитата

1 Не слухала...

Ні батька, ні неньки,

Покохала москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила.

2 ... світає,

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Меж ярами над ставами

Верби зеленіють.

3 За горами гори хмарою повиті,

Засіяні горем кров ’ю политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий довбе ребра

Й серце розбиває.

4 Квітчастим злакам!

Розпустись

Рожевим криком процвіти!

І процвітеш, позеленієш.

І люде темнії, незрячі,

Дива Господнії побачать.

Твір

А «Кавказ»

Б «Ісая. Глава 35»

В «Катерина»

Г «Сон (Сатирична поема)»

Д «Гайдамаки»