Всі публікації щодо:
Українка Леся

Тренувальні тести (з відповідями) ЗНО з української літератури

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. „CONTRA SPEM SPERO”, „СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, „ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, „ЛІСОВА ПІСНЯ”, „БОЯРИНЯ”, „І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ...”

Варіант 1

1. Хто назвав Лесю Українку наймужнішою поетесою в усій соборній Україні?

А Л. Старицька-Черняхівська.

Б М. Старицький.

В М. Лисенко.

Г І. Франко.

2. Дитинство і отроцтво Лесі Українки, майбутньої письменниці минуло...

А На Поліссі.

Б Волині.

В Поділлі.

Г Закарпатті.

3. Тяжко захворівши, Леся Українка свою журбу висловила в автобіографічному творі...

А „До мого фортеп’яно”.

Б „Кримські спогади”.

В „Сім струн”.

Г „Одержима”.

4. За жанровою спрямованістю драма„ Лісова пісня”, як зазначила сама Леся Українка,— це:

А Трагедія.

Б Комедія.

В Інтермедія.

Г Феєрія.

5. Хто із зазначених героїв твору Лесі Українки „Лісова пісня” за логічним смислом зайвий: Мавка, Лісовик, Водяник, Лукаш, Перелісник, Потерчата?

А Водяник.

Б Лукаш.

В Потерчата.

Г Лісовик.

6. Леся Українка на власні кошти організувала...

А Відкриття першої української бібліотеки в Грузії.

Б Школу для селянських дітей.

В Виставку художніх виробів із кераміки.

Г Фольклорну експедицію для запису на фонограф кобзарських дум.

7. „Contra spem spero. Лесі Українки — це утвердження...

А Здорового способу життя.

Б Незламності духу людини.

В Краси і величі природи.

Г Туги за рідним краєм.

8. До циклу „Невільничі пісні” Лесі Українки належить поезія...

А „І все-таки до тебе думка лине...”.

Б „Стояла я і слухала весну”.

В „Як я люблю оці години праці”.

Г „Тиша морська”.

9. Псевдонім „Леся Українка” письменниця обрала під впливом прикладу...

А І. Франка.

Б П. Грабовського.

В М. Драгоманова.

Г Панаса Мирного.

10. Леся Українка вдається у своїй творчості до циклізації поезій, як це робив...

А І. Франко.

Б П. Грабовський.

В Б. Грінченко.

Г Т. Шевченко.

11. Найбільше Мавка цінує в людині (Леся Українка „Лісова пісня”)...

А Бережливе ставлення до природи.

Б Уміння випікати хліб.

В Здатність до творчості.

Г Розум і кмітливість.

12. Події, відображені у творі Лесі Українки „Бояриня”, відбуваються...

А У першій половині XIXст.

Б Другій половині XVII ст.

В Кінці XVIII — на початку XIXст.

Г Наприкінці XVI ст.

Варіант 2

1. Леся Українка — це псевдонім видатної поетеси, справжнє ім’я якої...

А Олена Пчілка.

Б Лариса Косач.

В Ольга Українська.

Г Олеся Квітка.

2. Висловлювання „Отак і ми з тобою зрослись, мов шабля з піхвою... навіки... Обоє ржаві” належить (Леся Українка „Бояриня”)...

А Івану.

Б Степану.

В Оксані.

Г Батьку Оксани.

3. Навчалася Леся Українка...

А У Коростишівській духовній семінарії.

Б У Київському університеті.

В Удома.

Г У Київській духовній семінарії.

4. Першою поетичною збіркою Лесі Українки вважається...

А „Відгуки”.

Б „На крилах пісень”.

В „Думи і мрії”.

Г Та, яка була надрукована після її смерті.

5. Кращі твори поетеси позначені намаганням...

А Поєднати гармонію ідеалу з життєвою правдою.

Б Возвеличити красу української природи.

В Відобразити народні звичаї, обряди, пісні.

Г Захистити людину від пригнічення.

6. Леся Українка у драмі „Лісова пісня”, аби викликати в уяві читача відповідне пейзажне тло, докладніше розкрити світ дійових осіб, значну увагу приділила...

А Екскурсам у минуле.

Б Усній народній творчості.

В Елементам фантастики.

Г Поетичним ремаркам.

7. На слова поезії Лесі Українки „Стояла я і слухала весну” створено романс композитором...

А М. Лисенком.

Б К. Стеценком.

В В. Кирейком.

Г П. Майбородою.

8. Поезія „І все-таки до тебе думка лине...” Лесі Українки пов’язана з образом...

А І. Франка.

Б П. Грабовського.

В Т. Шевченка.

Г М. Лисенка.

9. Леся Українка написала „Лісову пісню” під впливом згадок...

А Про дитинство, проведене на Волині.

Б С. Мержинського.

В Чарівну красу природи Поділля.

Г Безліч прочитаних казок.

10. Поховано Лесю Українку...

А У грузинському містечку Сурамі.

Б На Волині.

В В Євпаторії.

Г У Києві на Байковому кладовищі.

11. Світ, відображений у драмі „Лісова пісня” Лесі Українки, пов’язаний...

А 3 християнством.

Б Язичництвом.

В Потойбічним життям.

Г Міфами і легендами.

12. Леся Українка дуже полюбляла...

А Малювати.

Б Грати в шахи.

В Вишивати хрестиком.

Г Грати на фортепіано.


Варіант З

1. Батьківщиною для Лесі Українки є місто...

А Полтава.

Б Ковель.

В Новогород-Волинський.

Г Львів.

2. Надзвичайно важлива риса, яку високо цінувала Леся Українка — це людська...

А Освіченість.

Б Гідність.

В Стійкість.

Г Відвертість.

3. Місцевість, де народилася Леся Українка та яка зазначається в автобіографічних творах письменниці; тепер це...

А Полтавщина.

Б Тернопільщина.

В Черкащина.

Г Житомирщина.

4. „Геніальною жінкою”, глибоко обізнаною з культурою, освітою, поезією людства назвав Лесю Українку, зустрівшись із нею у Львові...

А М. Драгоманов.

Б М. Павлик.

В М. Лисенко.

Г І. Франко.

5. Творчим методом Лесі Українки, як визначила сама поетеса, є...

А Неокласицизм.

Б Критичний реалізм.

В Новоромантизм.

Г Експресіонізм.

6. У поезі. „Contra spem spero. Леся Українка значну увагу приділяє...

А Місцю особистості в суспільному житті.

Б Боротьбі з будь-якими негативними соціальними явищами.

В Критиці самодержавства.

Г Весняному відродженню природи.

7. Талант Лесі Українки виявився „в силі й буянні її фантазії, нестримному леті уяви”. Так про це зазначав...

А О. Гончар.

Б І. Франко.

В М. Лисенко.

Г С. Васильченко.

8. „Лісова пісня” —шедевр всесвітньої драматургії Лесі Українки, який був створений влітку...

А 1909 р. за 15 днів.

Б 1912р. за 10 днів.

В 1911 р. за 12 днів.

Г 1910р. за 11 днів.

9. Які години праці полюбляє Леся Українка („Стояла я і слухала весну”)? Коли:

А Вона грала на фортепіано, складаючи музику до своїх творів.

Б Вона отримувала насолоду і задоволення.

В Писала твори про історичне минуле рідного краю.

Г Темніло, все затихало, що сприяло плідній творчій праці.

10. У другій дії драми Лесі Українки „Лісова пісня” відображено...

А Пізню весну.

Б Пізнє літо.

В Початок осені.

Г Середину зими.

11. „Бояриня” Лесі Українки написана у квітні...

А 1914р.

Б 1918р.

В 1911р.

Г 1910р.

12. Хто з гетьманів України збирався виступити проти царських колонізаторів? (Леся Українка „Бояриня”)

А П. Полуботок.

Б Б. Хмельницький.

В Я. Сомко.

Г П. Дорошенко.

Варіант 4

1. Леся Українка — дочка...

А Канцеляриста.

Б Службовця-юриста.

В Учителя.

Г Залізничника.

2. Найулюбленішою книжкою в дитинстві Лесі Українки були...

А Поезія Дж. Байрона.

Б Казки О. Пушкіна.

В Твори про тваринний світ.

Г Твори Чубинського з казками та піснями.

3. Поетичний талант Лесі Українки виявився при написанні першого твору...

А „Надія”.

Б „Зоряне небо”.

В „Подорож до моря”.

Г „І все-таки до тебе думка лине”.

4. У 1890 р. Леся Українка написала для молодшої сестри книжку...

А „Культура та звичаї східних народів”.

Б „Історія обряду Сходу”.

В „Стародавня історія східних народів”.

Г „Обряди Слобожанщини”.

5. Кого Іван вважає зрадником, що продався за „соболі московські”? (Леся Українка „Бояриня”)

А Степана.

Б Батька Степана.

В Свого брата.

Г Бояр.

6. Чому Мавка у драмі „Лісова пісня” Лесі Українки під час жатви рішуче черкає серпом по своїй руці? Щоб:

А Довести власне протистояння Килині.

Б Не руйнувати красу Русалки Польової.

В Погуляти по лісових хащах.

Г Виявити таким чином протест силам зла.

7. Від чого, на думку Лесі Українки, може втопитись країна? („І все- таки до тебе думка лине...”)

А Від крові.

Б Злиднів.

В Сліз.

Г Горя.

8. Леся Українка писала, що її драма „Лісова пісня” була створена на честь...

А „Волинських лісів”.

Б „Подільській природі”.

В „Поліському краєвиду”.

Г „Всьому живому на світі”.

9. Конфлікт драми „Лісова пісня” Лесі Українки...

А Фольклорно-ліричний.

Б Філософсько-соціальний.

В Філософсько-психологічний.

Г Соціально-психологічний.

10. Уся поезія Лесі Українк. „Contra spem spero. побудована...

А На уособленнях.

Б Полілогах.

В Діалогах.

Г Антитезах.

11. За жанровою спрямованістю „Бояриня” Лесі Українки — це...

А Соціально-психологічна драма.

Б Драма-трагедія.

В Драма-феєрія.

Г Драматична поема.

12. Драматичною поемою Лесі Українки вважається...

А „Кам’яний господар”.

Б „Одержима”.

В „Лісова пісня”.

Г „Оргія”.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.