Всі публікації щодо:
Сосюра Володимир

Тренувальні тести (з відповідями) ЗНО з української літератури

В. СОСЮРА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „МАЗЕПА”, „ДО БРАТА”, „ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ”, „ЯК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, МІЙ КРАЮ ВУГЛЯНИЙ”, „БІЛІ АКАЦІЇ БУДУТЬ ЦВІСТИ...”, „ТАК НІХТО НЕ КОХАВ”

Варіант 1

1. З’ясовуючи місце В. Сосюри в українському літературному процесі, назвав поета „глибинно-бентежним березнем” і „замріяно прозорим вереснем” української новітньої поезії...

А М. Стельмах.

Б Л. Костенко.

В П. Загребельний.

Г Б. Олійник.

2. Більшість творів В. Сосюри...

А Романтичні.

Б Автобіографічні.

В Фантастичні.

Г Пов’язані з історичними подіями.

3. Становлення В. Сосюри як поета прискорює його зустріч у 1921 році в Харкові з...

А Г. Хоткевичем.

Б М. Хвильовим.

В Б. Грінченком.

Г В. Елланом.

4. З 1943 р. В. Сосюра входить до складу фронтової газети „За честь Батьківщини” разом:

А З М. Бажаном і П. Загребельним.

Б Є. Маланюком і А. Малишком.

В А. Головком і А. Малишком.

Г М. Рильським і П. Загребельним.

5. Поезію „Любіть Україну” В. Сосюра написав у зв’язку:

А 3 облудними політичними звинуваченнями чесних і відданих народові письменників.

Б Необхідністю захистити національні традиції від тоталітарного режиму.

В Відображенням краси природи рідного краю.

Г Повним визволенням України від німецько-фашистських загарбників.

6. До кого звертається В. Сосюра у творі „Як я люблю тебе, мій краю вугляний” зі словами безмірної любові?

А До сільськогосподарських працівників.

Б Донецького краю.

В Творців природи.

Г Шахтарів.

7. Перші уривки з твору „Мазепа” В. Сосюри були надруковані у 1923 році в журналі...

А „Рідне слово”.

Б „Життя і революція”.

В „Вільна думка”.

Г „Громада”.

8. Перші 11 розділів твору „Мазепа” В. Сосюри розповідають про...

А Любовні пригоди молодого Мазепи.

Б Історичні події в Україні кінця XVII — початку XVIIIст.

В Філософські роздуми гетьмана про смисл життя.

Г Взаємостосунки гетьмана з Петром І.

9. Як склалася доля І. Мазепи наприкінці твору? (В. Сосюра „Мазепа”)

А Був убитий Петром І за зраду.

Б Помер в ув’язненні шведів від тяжкої хвороби.

В Самогубство — отруївся.

Г Загинув під час війни з росіянами.

10. Бажання В. Сосюри стати поетом з’явилося ще в дитячі роки, під впливом...

А Бабусі.

Б Першого учителя.

В Батька.

Г Прочитаних книжок.

11. Захоплюючись історичним минулим рідного краю, В. Сосюру найбільше вражали...

А Подвиги лицарів Запоріжжя.

Б Події феодальної роздробленості Київської Русі.

В Повстання покріпаченого люду.

Г Часи боротьби українців з монголо-татарськими поневолювачами.

12. Кохання у В. Сосюри на прикладі поезії „Білі акації будуть цвісти... ” — це...

А Краса, яка облагороджує людину.

Б Почуття, що перевіряє на витримку.

В Сила, що спонукає людину до подвигів і величних звершень.

Г Бережливе ставлення до природи рідного краю.

Варіант 2

1. В. М. Сосюра народився...

А На Херсонщині.

Б Донеччині.

В Луганщині.

Г Сумщині.

2. В юності В. Сосюра почав віршувати, його поезії стали друкуватися у лисичанській газеті...

А „Вільна думка”.

Б „Громада”.

В „Голос рабочего”.

Г „Слово”.

3. В. Сосюра — робітфаківець...

А Полтавського педагогічного інституту.

Б Київського університету.

В Львівського національного університету.

Г Харківського інституту народної освіти.

4. Духом воєнного часу пройнята поетична збірка В. Сосюри...

А „В годину гніву”.

Б „Залізниця”.

В „Серце”.

Г „Близька далина”.

5. Окрім поезії В. Сосюра захоплювався...

А Грою в шахи.

Б Музикою та співами.

В Спортом.

Г Розведенням свійських тварин.

6. У що вірить В. Сосюра, зазначаючи про це в поезії „Як я люблю тебе, мій краю вугляний”?

А У почесну шахтарську працю.

Б Безмежну любов до пісень Донеччини.

В Відродження національної культури.

Г Щасливе майбутнє свого народу.

7. Піднесеності, поетичності інтимного вірша „Так ніхто не кохав...” В. Сосюри сприяє його розмір...

А Чотиристопний анапест.

Б Чотиристопний дактиль.

В Тристопний ямб.

Г Амфібрахій.

8. Над твором „Мазепа” В. Сосюра працював упродовж...

А Двадцяти років.

Б Тридцяти років.

В Десяти років.

Г П’ятнадцяти років.

9. І. Мазепа в однойменному творі В. Сосюри рішуче виступає за...

А Незалежність України як держави.

Б Возз’єднання Росії і України.

В Відновлення козацької державності.

Г Возвеличення і збереження української культури.

10. У поезії „До брата” В. Сосюра висловлював думку про те, що...

А Рідна мова — душа нації.

Б Праця прикрашає людину.

В Краса вимагає жертв.

Г Кожний вартий поваги і пошани.

11. Одним із центральних образів у творчості В. Сосюри...

А Є природа рідного краю.

Б Людина праці.

В Запорожці.

Г Україна.

12. Провідним мотивом твору „Любіть Україну” В. Сосюри...

А Є заперечення еміграції.

Б Оспівування гімну рідного краю.

В Возвеличення престижу українського громадянства.

Г Возз’єднання західно- та східноукраїнських земель.

Варіант З

1. Майбутній поет В. Сосюра походить з родини...

А Залізничника.

Б Військовослужбовця.

В Різноробочих.

Г Лікаря.

2. Громадському змужнінню В. Сосюри сприяло...

А Творче угрупування — мистецький український рух (МУР), членом якого він був.

Б Скасування кріпацтва.

В Відвідування патріотичного гуртка в школі.

Г Утворення Української Народної Республіки.

3. Серед молоді поезії В. Сосюри здобули надзвичайної популярності, бо...

А Були щирі й емоційні.

Б Відображали філософські питання.

В Критикували тогочасний уряд.

Г Описували трагічні події української національної історії кінця XIX — початку XX ст.

4. В. Сосюрі довелося витримати брутальних звинувачень кремлівською верхівкою за твір...

А „Мій син”.

Б „Любіть Україну”.

В „Смерть отця”.

Г „До брата”.

5. Ранні твори В. Сосюри...

А Неокласичні.

Б Футуристичні.

В Емоційні.

Г Романтико-сентиментальні.

6. В. Сосюра акумулює в собі трагедію...

А Історичної епохи рідного краю.

Б Української інтелігенції в умовах тоталітарної системи.

В Неосвіченої молоді.

Г Українського села у часи кріпацтва.

7. В умовах сталінщини твір „Мазепа” В. Сосюри неможливо було опублікувати у зв’язку з тим, що...

А Мазепа був українським героєм, а не радянським.

Б Поет всіляко переслідувався органами влади.

В Заборонялося писати будь-які твори на історичну тему.

Г Постать гетьмана офіційно спотворювалася, а його дії вважалися зрадницькими.

8. За жанровою спрямованістю „Мазепа” В. Сосюри...

А Поема.

Б Роман у віршах.

В Трагедія.

Г Історична основа.

9. В. Сосюра звертається до брата в однойменному творі, щоб він...

А Учив мову Т. Шевченка та І. Франка.

Б Не став національним самогубцем.

В Займався перекладацькою діяльністю.

Г Став на захист національних інтересів.

10. Образ якої України відтворює В. Сосюра в поезії „Любіть Україну”?

А Солов’їної.

Б Озелененої.

В Вишневої.

Г Пригніченої.

11. Вірш „Білі акації будуть цвісти...” В. Сосюри є яскравим прикладом органічного злиття...

А Особистих і громадських почуттів в ліричного героя.

Б Краси людини і природи.

В Зовнішньої привабливості і внутрішньої порядності головного образу твору.

Г Емоційності і оптимізму.

12. Поезія В. Сосюри „Так ніхто не кохав...” за своєю композицією нагадує твір...

А Фантастичний.

Б Музичний.

В Романтичний.

Г Ідилію.

Варіант 4

1. Про свій край В. Сосюра образно розповів у автобіографічному творі...

А „Третя рота”.

Б „Червона зима”.

В „Мазепа”.

Г „Розстріляне безсмертя”.

2. Будучи військовим, В. Сосюра воював у армії...

А Петлюрівців.

Б Денікінців.

В Білополяків.

Г Червоноармійців.

3. Негативно на творчість В. Сосюри позначилася...

А Громадянська війна.

Б Сталінщина.

В Революція 1917р.

Г Літературна дискусія 1925-192. pp.

4. „Я дуже хотів бути поетом”,— так В. Сосюра зізнався у творі...

А „Червона зима”.

Б „Третя рота”.

В „Мазепа”.

Г „Перстень”.

5. Важливим моментом у творчому становленні В. Сосюри став його перехід...

А До українського віршування.

Б Ідеалізації суспільства.

В Драматичної діяльності.

Г Вивчення культурної спадщини українців.

6. „Голосом своїм, його задушевністю, теплотою, інтимністю, його знаменитим сосюрівським тембром він таки ні на кого не схожий, він — одинак”,— так писав про В. Сосюру...

А В. Симоненко.

Б Д. Павличко.

В О. Гончар.

Г А. Малишко.

7. З ким порівнює В. Сосюра Вкраїну в поезії „Білі акації будуть цвісти...”, зазначаючи: „В тебе і губи і брови твої...” ?

А 3 матір’ю.

Б Сестрою.

В Красунею-чародійкою.

Г Коханою.

8. І.Мазепа в однойменному творі В. Сосюри не був зрадником рідного народу, бо...

А Дбав про визволення національної мови.

Б Намагався звільнити його від московського колоніального пригнічення.

В Захищав полонених козаків від приниження Петра І.

Г Уклав мирну угоду зі шведами проти Петра І.

9. Про яке слово не слід забувати? (В. Сосюра „До брата”)

А „Країна”.

Б „Життя”.

В „Мати”.

Г „Любов”.

10. Поезія „Як я люблю тебе, мій краю вугляний” В. Сосюри належить до збірки...

А „Близька далина”.

Б „Коли зацвітуть акації”.

В „Під гул кривавий”.

Г „Щоб сади шуміли”.

11. У першій частині твору „Мазепа” В. Сосюри гетьман окреслюється у плані...

А Фантастичному.

Б Героїчному.

В Оптимістичному.

Г Романтичному.

12. „Так ніхто не кохав...” присвячено В. Сосюрою...

А Сестрі.

Б Матері.

В Першій дружині.

Г Усім українським жінкам.