Всі публікації щодо:
Маланюк Євген

Тренувальні тести (з відповідями) ЗНО з української літератури

Є. МАЛАНЮК. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „СУЧАСНИКИ”, „ШЕВЧЕНКО”, „ОДНА ПІСНЯ”, „ПАМ’ЯТІ Т. ОСЬМАЧКИ”

1. Є. Маланюк — нащадок...

А Кобзарів.

Б Запорожців.

В Куркулів.

Г Заробітчан.

2. Особливе місце у формуванні інтелекту Є. Маланюка відіграло...

А Його спілкування з простим людом.

Б Систематичне відвідування міської бібліотеки.

В Прагнення митця самоствердитися у літературному гуртку.

Г Єлисаветградське реальне училище.

3. Під час навчання найповніше здібності Євгена Филимоновича розкрились в опануванні...

А Історії.

Б Географії.

В Англійської мови.

Г Математики.

4. Творчістю якого російського поета захполювався письменник, будучи учнем?

А В. Жуковського.

Б О. Пушкіна.

В М. Лєрмонтова.

Г О. Блока.

5. У чому, на думку Є. Маланюка, полягало покликання літератури?

А У розбудові понівеченої національної культури.

Б Сприянні самостійного аналітичного мислення читача.

В Поєднанні романтики і реалізму.

Г Заклику до єднання слов’янських народів.

6. Який літературний герой Кобзаря згадується у творі Є. Маланюка „Шевченко”?

А Лейба.

Б Ярема.

В Назар Стодоля.

Г Гонта.

7. Пишучи свої твори, Євген Филимонович не сприймав...

А Футуризм.

Б Імпресіонізм.

В Неокласицизм.

Г Авангардизм.

8. До першого періоду творчості письменника належить збірка...

А „Стилет і стилос”.

Б „Остання весна”.

В „Перстень і посох”.

Г „Серпень”.

9. У поезії „Сучасники” митець засуджує...

А Пристосуванство до творів, які писалися в умовах тоталітарного режиму.

Б Романтику більшовицької революції.

В Жорстокість громадянської війни.

Г Культівську деформацію соціалізму та її згубні наслідки.

10. Намагаючись торувати незалежний шлях у літературі, Євген Филимонович очолює у Варшаві літературне у групування...

А „Марс”.

Б „Плуг”.

В „Танк”.

Г „Зав’язь”.

11. Рядки „Моя весна. Моя, моя Земля” з поезії Є. Маланюка...

А „Сучасники”.

Б „Шевченко”.

В „Одна пісня”.

Г „Пам’яті Т. Осьмачки”.

12. Образ Т. Осьмачки в поезії Є. Маланюка „Пам’яті Т. Осьмачки” — це символ...

А Нещадної критики міщанства, вульгарності й обивательської глупоти.

Б Духовної незламності всієї нації.

В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.

Г Безсмертя великих художніх витворів.

Варіант 2

1. Своєю життєвою невдачею Є. Маланюк завдячував...

А Матері.

Б Діду.

В Батьку.

Г Революціонерам.

2. Майбутній письменник навчався разом...

А 3 Остапом Вишнею.

Б Братами Тобілевичами.

В М. Хвильовим.

Г В. Сосюрою.

3. Самостійність аналітичного мислення Є. Маланюка виявилась у його учнівських творах...

А Про „Слово про похід Ігорів”.

Б „Слово про закон і благодать” Іларіона.

В „Галицько-волинський літопис.

Г „Історію русів”.

4. Навчальний заклад, до якого подав документи Є. Маланюк на початку Першої світової війни.

А Єлисаветградське реальне училище.

Б Петербурзький політехнічний інститут.

В Київська військова школа.

Г Бобринецьке повітове училище.

5. Країна, де письменник навчався в Українській господарській академії.

А Польща.

Б Франція.

В Угорщина.

Г Чехословаччина.

6. Лірика Є. Маланюка мала спільні риси з поетичними творами...

А „Празької школи”.

Б Т. Шевченка.

В О. Пушкіна.

Г Дж. Байрона.

7. Центральною темою лірики Є. Маланюка є відтворення...

А Вольової особистості.

Б Умов тоталітарного режиму.

В Самовідданої праці трудівників як вияв патріотизму.

Г Возз’єднання західно- та східноукраїнських земель.

8. „Алхіміком мудрих слів” у творі „Сучасники” Є. Маланюк називає...

А Т. Шевченка.

Б М. Рильського.

В П. Тичину.

Г Т. Осьмачку.

9. Поезія „Шевченко” Є. Маланюка належить до його збірки...

А „Земля і залізо”.

Б „Стилет і стилос”.

В „Гербарій”.

Г „Перстень Полікрата”.

10. У творі „Шевченко” поет роздумує...

А Над тяжким становищем трудового народу за кріпацтва та пореформеного часу.

Б Гуманізмом — основною рисою творів Т. Шевченка.

В Інтернаціональними та патріотичними мотивами у творчості видатного митця.

Г Сутністю творчості великого Кобзаря.

11. На думку Є. Маланюка українська пісня („Одна пісня”) — це...

А Духовна велич нації.

Б Мистецтво краси.

В Доля людини.

Г Віра в нездоланність сили духу людей.

12. З яким образом порівнює поет Т. Осьмачку (Є. Маланюк „Пам’яті Т. Осьмачки”)?

А Князем Данилом Галицьким.

Б Вієм.

В Прометеєм.

Г Орлом.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.