Всі публікації щодо:
Павличко Дмитро

Тренувальні тести (з відповідями) ЗНО з української літератури

Д. ПАВЛИЧКО. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „О РІДНЕ СЛОВО, ХТО БЕЗ ТЕБЕ Я?”, „КОЛИ МИ ЙШЛИ УДВОХ З ТОБОЮ...”, „Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ...”, „КОЛИ ПОМЕР КРИВАВИЙ ТОРКВЕМАДА”, „ДВА КОЛЬОРИ”, „ДЗВЕНИТЬ У ЗОРЯХ НЕБО ЧИСТЕ...”, ЦИКЛ „ВІРШІ З МОНГОЛІЇ” („ПОЛЕЧУ Я ДО МОНГОЛІЇ”, „МІЖ ГОРАМИ В ДОЛИНІ БІЛІ ЮРТИ...”)

Варіант 1

1. Д. Павличко — син простого хлібороба...

А 3 Волині.

Б Поділля.

В Підкарпаття.

Г Полісся.

2. Мати Д. Павличка прищепила сину любов...

А До творчості російських поетів.

Б Гуцульського різьбярства і кераміки.

В Природи рідного краю.

Г Поезії Шевченка і Франка.

3. Один із головних рушіїв Павличкового поетичного руху — це...

А Чуття спорідненості із землею батьків.

Б Повага до людини-трударя, її праці.

В Уболівання поета за історичні пам’ятки культури.

Г Почуття національної справедливості.

4. Композитор, який написав музику до багатьох поезій письменника.

А П. Майборода.

Б О. Білаш.

В А. Штогаренко.

Г Ю. Мейтус.

5. Думка про те, що тоталітарна держава залишається тюрмою народів навіть тоді, коли зникає тиран, характерна для поезій Павличка...

А „Два кольори”.

Б „Коли помер кривавий Торквемада”.

В „Дзвенить у зорях небо чисте...”.

Г „Між горами в долині білі юрти...”.

6. Визначте письменника і його твір, за яким Д. Павличко написав сценарій до однойменного кінофільму.

А Леся Українка „Бояриня”.

Б П. Загребельний „Диво”.

В І. Франко „Захар Беркут”.

Г О. Гончар „Собор”.

7. За ідейним змістом твір Д. Павличка „Полечу я до Монголії” пов’язаний з його поезією...

А „Між горами в долинах білі юрти”.

Б „Два кольори”.

В „Коли помер кривавий Торквемада...”

Г „О рідне слово, хто без тебе я?”

8. Жанр усної народної творчості, який згадує Д. Павличко у творі „О рідне слово, хто без тебе я?”

А Приказка.

Б Загадка.

В Переказ.

Г Пісня.

9. Яких змін зазнала власна душа ліричного героя поезії Д. Павличка „Дзвенить у зорях небо чисте”, коли збагатилася любов’ю?

А Вона зазеленіла на снігу.

Б Неначе черешня зацвіла.

В Стала, мов яблуня в плодах.

Г Була, мов дерево безлисте.

10. Головний образ твору Д. Павличка „Я стужився, мила, за тобою” не припиняє свого існування, просто йде у нову естетичну форму, із його журби зроблять...

А Човен.

Б Обрамлення до ікони.

В Арфу.

Г Скрипку.

11. „Зодягнуті в лахміття, як старці, підступні пастухи ”,— так митець змальовує (Д. Павличка „Коли помер кривавий Торквемада”)...

А Поневолений народ.

Б Прибічників Торквемади.

В Кобзарів-співців про щасливу долю народну.

Г Тих, хто намагався протистояти соціальній несправедливості тогочасного тоталітарного режиму.

12. „Між горами в долиниах білі юрти” Д. Павличка містить епіграфвисловлювання...

А І. Франка.

Б Т. Шевченка.

В Лесі Українки.

Г О. Гончара.

Варіант 2

1. Дмитра Васильовича справедливо називають...

А Гомером українського мистецтва.

Б Прометеєм сьогодення.

В Борцем за відродження національної свідомості.

Г Одним із лідерів української культури.

2. Д. Павличко в поезії „Два кольори” лаконічно відтворює...

А Красу материнської душі.

Б Життєвий шлях ліричного героя.

В Майстерність ткацької справи.

Г Красу жінки-творця української вишиванки.

3. У ранніх поезіях Д. Павличка національні болі концентрувалися навколо...

А Історичної спадщини українців.

Б Культурного самоусвідомлення.

В Мови.

Г Почуттів кохання.

4. Що є цінністю для монголів (Д. Павличко „Між горами в долинах білі юрти”)?

А Завоювання Європи й Азії.

Б Розведення „червоних” коней.

В Виготовлення килимів.

Г Збереження рідної мови.

5. До пісенної творчості письменника не належить твір...

А „О рідне слово, хто без тебе я?”.

Б „Дзвенить у зорях небо чисте...”.

В „Я стужився, мила, за тобою...”.

Г „Два кольори”.

6. „Доки діє приклад праці й подвигу в мистецтві, доти матиме до нього пряме відношення Павличко як недремний поет свого часу, своєї доби, покликаний нею ж до праці — нелегкої, звитяжної”,— так про Дмитра Павличка зазначив...

А О. Гончар.

Б В. Земляк.

В І. Драч.

Г Ю. Мушкетик.

7. За жанровою спрямованістю „Коли помер кривавий Торквемада” Д. Павличка — це...

А Високомайстерний сонет.

Б Драматична поема.

В Політичний фейлетон.

Г Поетична пародія.

8. У поезії Д. Павличка „Коли ми йшли удвох з тобою” художньо втілена проблема...

А Народу і правителя.

Б Бережливого ставлення до мови.

В Возвеличення праці як мірила оцінки людини.

Г Духовного збагачення особистості.

9. Настрій ліричного героя зазнає мінливості від (Д. Павличко „Дзвенить у зорях небо чисте”)...

А Тієї благородної справи, яку він робить на землі.

Б Того, як до нього ставляться у суспільстві.

В Бажань його коханої.

Г Впливу на нього природи.

10. Почуття національної гордості сформувались у Дмитра Васильовича під впливом...

А Захоплення ним програмною діяльністю Кирило-Мефодіївського товариства.

Б Батька, який був людиною мислячою і справедливою.

В Матері-оповідача про події героїчного історичного минулого.

Г Університетського викладача — захисника вільної думки.

11. Для відтворення місцевого колориту, збагачуючи водночас і словниковий склад літературної мови, Д. Павличко у мову своїх творів іноді вводить...

А Афоризми.

Б Слова діалектизми.

В Метафори.

Г Риторичні оклики і запитання.

11. У творі Д. Павличко „Полечу я до Монголії”...

А Вболіває за історичні пам’ятки культури, знищені в часи тоталітарного режиму.

Б Висловлює повагу до трудівників-хліборобів та їхньої праці.

В Утверджує думку про силу і міць історичних коренів нашої древньої нації.

Г Гнівно засуджує пристосуванство, моральну хиткість, духовну спустошеність.


Варіант З

1. Митець народився у краю, в якому...

А Витав дух великого Кобзаря.

Б Квітнули таланти В. Стефаника, М. Черемшини, Л. Мартовича.

В Навчався В. Барка, здобуваючи вищу освіту.

Г Виникла і сформувалась вітчизняна кінодраматургія.

2. Після закінчення Львівського університету Д. Павличко...

А Продовжує навчання в аспірантурі.

Б Працює у редакції журналу „Жовтень” (тепер „Дзвін”).

В Є редактором журналу „Всесвіт”.

Г Захопившись історичним минулим, вирушив у подорож до Коломиї.

3. Улюблений поетичний жанр Д. Павличка, який він запозичив з поезії Заходу.

А Ода.

Б Вірші-медитації.

В Елегія.

Г Сонет.

4. Книжка віршів Дмитра Васильовича „Таємниця твого обличчя” за силою змальованих у ній почуттів нагадує...

А Ліричну сповідь — сувору правду життя.

Б Творчу діяльність Лесі Українки.

В Поезії В. Шекспіра.

Г Збірку І. Франка „Зів’яле листя”.

5. Сорочка для героя поезії Д. Павличка „Два кольори” — це...

А Оберіг від лиха у життєвому вирі.

Б Натхнення у праці на благо народу.

В Пам’ять про матір як заповіт вірності рідній землі.

Г Втілення краси природи рідного краю.

6. Державною Шевченківською премією відзначена збірка Д. Павличка...

А „Днина”.

Б „Пелюстки і Леза”.

В Задивлений у будущину”.

Г „Любов і ненависть”.

7. Той, хто занедбає священнй обов’язок громадянина і патріота любити Україну, плекати й оберігати рідне слово, може перетворитися (Д. Павличко „О рідне слово, хто без тебе я?”)...

А На сліпця.

Б Купу пожовклого паперу.

В Німого жебрака.

Г Національного зрадника.

8. Ліричний герой (Д. Павличко „Коли ми йшли удвох з тобою”) гладить золоте колосся і згадує ті колосочки, що...

А Вирощували його батьки.

Б Нагодували голодний люд під час війни.

В У неволі збирав на чужому лану.

Г Нищив кривавий Торквемада.

9. В основі поезії Д. Павличка „Я стужився, мила, за тобою” оспіваний у народних піснях образ...

А Дуба.

Б Непоборного козака.

В Рекрута.

Г Явора.

10. Великою заслугою Д. Павличка є введення в літературне життя України творчості незаслужено забутого поета , книгу якого „Пісня про незнищенність матері” він упорядкував і видав у 1967 році, супроводивши її ґрунтовною вступною статтею під такою назвою, як і книжка. Це...

А О. Олесь.

Б Б.-І. Антонич.

В М. Вороний.

Г Є. Маланюк.

11. Для Д. Павличка („Полечу я до Моноголії”) не так страшні завойовники Русі...

А Як зрадники і „юшкоїди”.

Б Злочинні дії освічених варварів.

В Обмежені і безвідповідальні чиновники.

Г Ті, хто зневажливо ставився до вітчизняного мистецтва.

12. Визначте римування уривку з поезії Д. Павличка „Між горами в долинах білі юрти”: „Якби сказав їм Бог... — Беріть півсвіту, / Я вам Європу й Азію даю, / А ви мені віддайте дзвонковиту, / Пісенну мову прадідну, свою”.

А Суміжне.

Б Перехресне.

В Кільцеве.

Г Білий вірш.

Варіант 4

1. Майбутній письменник зазнав принижень і образ...

А Навчаючись у польській школі.

Б Від місцевого куркуля.

В Під час подорожі до Космоча.

Г Виховуючись у сім’ї нерідного батька.

2. Уперше окремою книжкою вірші Д. Павличка вийшли 1953 року, і назва збірки звучала як кредо, як декларація принципів.

А „Любов і ненависть”.

Б „Правда кличе!”.

В „Таємниця твого обличчя”.

Г „Моя земля”.

3. У поезії Д. Павличка „Між горами в долиннах білі юрти” йдеться... А Про ті лиха і страждання, які заподіяли загарбники Русі-

У країні.

Б Традиції монгольського народу.

В Любов монголів до своєї вітчизни, рідної мови.

Г Подорож ліричного героя по долині, де було багато білих юрт.

4. Художній прийом, який має місце у багатьох поетичних творах письменника, що водночас становить мотиви полярності.

А Оксюморон.

Б Контрастне зіставлення.

В Синекдоха.

Г Метафора.

5. На думку письменника, поезія — це...

А Зліт людської душі.

Б Здатність піднести рідну культуру до світового рівня.

В Уміння образно мислити.

Г Мова молодих.

6. Для твору Д. Павличка „Я стужився, мила, за тобою” характерна така особливість.

А Пристрасний, полемічний характер.

Б Діалогічна форма.

В Оригінальність слухових і зорових деталей.

Г Точність і виваженість кожного слова.

7. Мова багатомільйонного народу є цінністю, оскільки вона (Д. Павличко „О рідне слово, хто без тебе я?”)...

А Спадок.

Б Національний скарб.

В Засіб спілкування.

Г Те, за допомогою чого можна возвеличити або образити людину.

8. Визначте художні засоби, які містить уривок з поезії Д. Павличка „Коли ми йшли удвох з тобою”: „Я гладив золоте колосся, / Як гладить милому волосся / Щаслива, ніжна наречена”.

А Епітет, порівняння.

Б Гіпербола, фразеологізми.

В Метафора, оксюморон.

Г Порівняння, анафора.

9. Художній прийом, за допомогою якого Д. Павличко у змісті поезії „Коли помер кривавий Торквемада” відтворив інквізитора XXст. А Контраст.

Б Гіпербола.

В Алегорія.

Г Ґрадація.

10. Червоний і чорний кольори (Д. Павличко „Два кольори”) — це традиційні барви української вишивки, які містять наповнення...

А Соціальне.

Б Побутове.

В Символічне.

Г Соціально-психологічне.

11. Дмитро Васильович, на думку літературознавця І. Дзюби, „найблискучіший у нашій літературі публіцист після”...

А Ю. Яновського.

Б Остапа Вишні.

В О. Гончара.

Г М. Хвильового.

12. Кого намагається протиставити Д. Павличко монголам у поезії „Між горами в долинах білі юрти”?

А Тих, хто емігрував за кордон.

Б Своїх „рідних” земляків.

В Знавців вітчизняної культури.

Г Борців-українців за свою незалежність.







На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.