Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 10 клас (рівень стандарту) - Л. Т. Коваленко - Оріон 2018

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАВІГАТОР

РЕАЛІЗМ

Основні ознаки:

правдиве зображення життя;

художнє осмислення людини як біологічної, моральної та соціальної особи, драматизму й складності її буднів;

глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, відтворення їхніх почуттів, прагнень, думок на тлі широких суспільних картин життя; змалювання типових образів;

головний конфлікт — людина й соціально-історичні обставини;

критичне відтворення суспільних процесів; зовнішніх впливів на людину і навпаки; намагання проникнути в їх суть;

домінування повісті й роману, зокрема таких їх різновидів, як соціально-психологічні, родинно-побутові, історичні, соціальні.

Представники в українській літературі: Марко Вовчок, Панас Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко.

Представники в зарубіжній літературі: Стендаль, О. Бальзак, В. Теккерей, Г. Флобер, Л. Толстой, Ф. Достоєвський.

МОДЕРНІЗМ

Основні ознаки:

прагнення не описати, а змоделювати реальність;

головний конфлікт — внутрішній, тобто у свідомості людини, або ж розщепленої свідомості;

художнє осмислення конкретного факту як проблеми;

звернення до духовного досвіду особистості і її ставлення до суспільства;

поглиблений психологізм — художнє дослідження найпотаємніших мотивів, вчинків і дій людини, її підсвідомості, різних її станів, часто за межею норми;

увага до форми літературного твору.

Течи модернізму:

імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, неореалізм.

ІМПРЕСІОНІЗМ

Основні ознаки:

відтворення суб’єктивних вражень, спостережень, почуттів; майстерне змалювання найнепомітніших змін, нюансів настроїв, акцент на кольоровій і звуковій гамі;

домінування внутрішнього монологу, оскільки імпресіоністів цікавить не так сама історія, як її сприйняття — враження від неї; фрагментарність композиції і сюжету, натяки, недомовки; посилена увага до слова (використання звуконаслідувальних засобів, метафоричних епітетів, коротких синтаксичних конструкцій, однорідних членів речення, їх нагромадження). Представники в українській літературі: М.Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Винниченко.

Представники в зарубіжній літературі: К. Гамсун, О. Вайльд. І. Бунін.

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

Основні ознаки:

відтворення особистих переживань художника слова, тобто суб’єктивізм;

трагічне відчуття життя, настрої відчаю, песимізму; головна тема — дегуманізація суспільства, знеособлення в ньому людини та розпад духовності, відтак — драматизм буття; зображення надломлених життєвими обставинами героїв, їхніх кризових або межових станів; неприйняття потворності і жорстокості світу; використання гротеску, низького стилю, поєднаного з піднесеним пафосом, епізодичної композиції.

Представники в українській літературі: В. Стефаник, В. Винниченко. Представники в зарубіжній літературі: Б. Брехт, Ф. Кафка, В. Незвал.

НЕОРОМАНТИЗМ

Основні ознаки:

звернення до чуттєвої сфери людини, емоційно-інтуїтивного пізнання;

змалювання не маси, а яскравих, неповторних індивідуальностей, які борються за досягнення ідеалу часто попри безнадійну ситуацію;

герої позначені внутрішнім аристократизмом, бажанням змінити сірість повсякдення;

використання умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів; домінування символіки.

Представники в українській літературі: О. Кобилянська, Леся Українка, Олександр Олесь, М. Вороний.

Представники в зарубіжній літературі: Г. Гауптман, Джек Лондон, М. Метерлінк.

НЕОРЕАЛІЗМ

Основні ознаки:

змалювання явищ як процесу, відмова від фрагментарності; переживання героями кризи, кризового часу; зображення минулого як сталого, а сучасного — як дегуманізованого;

обмеження художнього простору, його камерність з метою поглиблено змалювати внутрішній світ людини у його тонах і напівтонах;

увага до приватного життя людини на тлі конкретних історичних реалій, її реакції на них;

зростання ролі невласне прямої мови у розкритті душевного світу людини;

переважання урбаністичної теми;

основні жанри — психологічна новела, психологічне оповідання, інтелектуальна та психологічна повість, інтелектуальний та урбаністичний роман.

Представники в українській літературі: В. Винниченко, Б. Антоненко-Давидович, Є. Плужник.

Представники в зарубіжній літературі: В. Фолкнер, А. Моравіа.

СИМВОЛІЗМ

Основні ознаки:

протиставлення світу реального, дисгармонійного світу краси й добра;

звернення до тем-протистоянь: життя — доля, людина — митець, життя — смерть;

інтуїтивне осягнення світу, зокрема за допомогою символів, їх прихованих сенсів;

увага до музики слова; переважання ліричних жанрів.

Представники в українській літературі: М. Вороний, Олександр Олесь, П Чупринка, ранній П. Тичина.

Представники в зарубіжній літературі: П. Верлен, А. Рембо, О. Блок.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.