Всі публікації щодо:
Вороний Микола

Українська література 10 класс (рівень стандарту) - Олександр Авраменко - Грамота 2018

ІНФАНТА (1922) - МИКОЛА ВОРОНИЙ (1871-1938) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Різьблю свій сон... От ніби вчора ми

Зійшлись, — і стріча та жива.

На землю тканками прозорими

Лягли осінні дерева.

Акордами проміннострунними

День хвилював і тихо гас.

Над килимами вогнелунними

Венера кинула алмаз.

У завивалі мрійнотканому

Дрімала синя далечінь, —

І от на обрії туманному

Замиготіла ваша тінь.

Дзвінкою чорною сильветою

Вона упала на емаль,

А поза нею вуалетою

Стелився попелястий жаль.

Ви йшли, як сон, як міф укоханий,

Що виринає з тьми століть.

Вітали вас — мій дух сполоханий,

Рум’яне сяйво і блакить.

Бриніли в серці домінантою

Чуття побожної хвали,

Коли величною інфантою

Ви повз мене перейшли.

Ви усміхнулись яснозоряно

Холодним полиском очей, —

І я схилився упокорено,

Діткнутий лезом двох мечей.

Освячений, в солодкій муці я

Був по той бік добра і зла ...

А наді мною Революція

В червоній заграві пливла.

Дивовижний контраст. Так — із позицій сьогоднішнього дня, а сто років тому, в епоху неймовірних бурхливих перетворень, руйнації стереотипів, очікувань кращого, це був природний пасаж, данина моді (власне, такою була естетика доби соціальних перетворень).

6. Прослухайте «Симфонію моря» М. Чюрльоніса, роздивіться його картини й дайте відповіді на запитання.

М. Чюрльоніс. «Симфонія моря».

A. Чи змінювався ваш настрій протягом прослуховування симфонії? З чим це було пов’язано?

Б. Чи завжди картини були суголосні з музичним супроводом?

B. Які ознаки символізму наявні в «Симфонії моря» і малярських роботах М. Чюрльоніса?

7. Виконайте завдання.

1. Символізм — це течія

А класицизму

Б романтизму

В реалізму

Г модернізму

2. Прочитайте рядки.

Акордами проміннострунними

День хвилював і тихо гас.

Над килимами вогнелунними

Венера кинула алмаз.

В уривку використано

А гіперболу

Б порівняння

В неологізми

Г синоніми

3. Установіть відповідність («Блакитна Панна»).

Слово-образ

Значення образу

1. камея

2. фреска

3. блават

4. арабеска

А волошка або шовкова тканина блакитного кольору

Б вид орнаменту з геометричних фігур, стилізованого листя, квітів

В виріб із каменю або черепашки, що має художнє рельєфне різьблення

Г найяскравіша зірка в сузір’ї Великий Віз

Д картина, написана водяними фарбами по свіжій вогкій штукатурці

4. Які ви знаєте грані діяльності М. Вороного? У чому виявився драматизм життєвого шляху цього митця?

5. Як ви розумієте поняття «форма» і «зміст» художнього твору? Що є важливішим для символістів — форма чи зміст?

6. Чому слова Весна й Блакитна Панна написано з великої літери в однойменній поезії М. Вороного?

7. Назвіть провідні мотиви творчості М. Вороного.

8. Визначте звукові засоби в поезії «Інфанта». З’ясуйте, яку художню роль вони відіграють.

9. Які рядки ніби випадають із загальної тональності вірша «Інфанта»? Як це пов’язано з епохою соціальних перетворень?

10. Яку роль відіграв М. Вороний у розвитку української літератури в першій половині XX ст.?

11. Випишіть із поезії «Блакитна Панна» епітети, порівняння й персоніфікації.

12. Розгляньте репродукції картин художника-символіста М. Чюрльоніса. Чи спів звучні вони з поезіями М. Вороного? Свою позицію аргументуйте.

8. Виконайте домашнє завдання.

1. Вивчіть напам’ять вірш М. Вороного «Блакитна Панна».

2. Письмово розтлумачте визначення символізму, дане П. Верленом: «Ніяких кольорів: нічого, крім нюансів» (за бажанням).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.