Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Українська література 10 клас (профільний рівень) - О. І. Борзенко - Ранок 2018

Реалізм - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

У творах реалізму увага приділяється соціальним темам, а коло основних проблем і конфліктів визначається взаємозв'язками між людиною і суспільством. Перевага надається типовим характерам, у яких повно і правдоподібно відображені риси суспільного життя. Серед усесвітньо відомих реалістів вирізняються Ч. Діккенс, В. Теккерей, О. де Бальзак, Ґ. Флобер. В українській літературі визнаними майстрами реалістичного слова є І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Карпенко-Карий.

Реалізм — це літературний і мистецький напрям другої половини XIX століття з яскраво вираженою настановою на правдиве й точне відображення дійсності у її типових проявах.

Ознаки реалізму:

✵ зображення типових явищ дійсності;

✵ увага до громадських процесів та соціальних суперечностей;

✵ змалювання звичайних людей у їхньому повсякденні;

✵ залежність внутрішнього світу героїв від суспільних обставин;

✵ психологічна та соціальна достовірність людських характерів;

✵ точність у відтворенні побутових деталей.

Натуралізм — літературна течія реалізму, для якої характерна настанова на фотографічно точне зображення дійсності.

В останній чверті XIX століття в реалістичній літературі сформувалась нова течія — натуралізм (від лат. naturalis — природний). Прибічники натуралізму були переконані, що людина не несе повної відповідальності за власне життя, оскільки воно зумовлене спадковістю, інстинктами, соціальним і побутовим оточенням.

У своїх художніх пошуках вони прагнули до максимально відстороненого, майже «протокольного“ відображення життєвих процесів. Найбільш послідовно натуралізм виявився у творчості відомого французького письменника Е. Золя. Окремі риси натуралізму наявні у творах українських авторів Панаса Мирного та І. Франка.

Опрацьовуємо прочитане, виявляємо читацьку, літературну компетентності

1. Дайте короткі відповіді на запитання.

✵ Коли в літературі утвердився реалізм?

✵ До яких тем зверталися реалісти?

✵ Як реалісти осмислювали вплив соціальних обставин на формування особистості людини?

✵ Яких найбільш відомих західноєвропейських реалістів ви знаєте?

✵ Які автори представляють український реалізм?

✵ У чому своєрідність натуралізму?

✵ Кого з письменників вважають засновником натуралізму?

✵ Творам яких українських письменників притаманні риси натуралізму?

2. У зручній для вас формі занотуйте в зошиті ознаки реалізму.

✵ На заробітки (Микола Кузнецов, 1882)

✵ Косовиця (Микола Пимоненко, 1900-ті)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.