Українська література 10 клас (профільний рівень) - Василь Пахаренко 2017

Володимир Винниченко (1880—1951). Момент
Символізм
Модернізм

Всі публікації щодо:
Винниченко Володимир

Мала проза В. Винниченка тяжіє до стислості, динамізму й драматизму. У ній послаблені сюжетні зв'язки, натомість панує настроєвість, уся увага зосереджена на психологічних колізіях, іноді експериментально змодельованих задля перевірки моральних принципів героя («Контрасти», «Студент», «Таємність», «Дрібниця», «Заручини» та ін.).

Автор, змальовуючи принижених жорстоким суспільством людей, зазвичай прямо не висловлює до них співчуття чи жалю або ж ненависті до зла, а намагається бути безстороннім, не нав'язує свою думку читачам. Проте ставить під сумнів можливість удосконалення деморалізованого соціуму, який втратив духовні цінності, цілком байдужий до чужого безталання, позбавлений будь-якої гідної мети.

Критики доречно розглядають оповідання та новели В. Винниченка в контексті екзистенційної прози Ф. Достоєвського, К. Гамсуна, А. Чехова, Максима Горького, І. Буніна.

Яскравим зразком такої прози є імпресіоністична новела «Момент» (1910). Її тема — історія короткого кохання, що зародилося між молодим революціонером і панною в драматичній, ризикованій для життя ситуації. Історія ця справді психологічно витончена, світла й прекрасна, але й печальна, бо герой, зрештою, залишається наодинці з мукою осиротілого щастя, яке спалахнуло на мить і зникло разом із чарівною панною (звідси й назва — «Момент»). Отже, автор порушує в новелі проблему щастя — наскрізну в його творчості.

Сюжет, як того й вимагає жанр новели, динамічний та напружений. Герой випадково зустрічається з панночкою в селянській повітці перед спланованим нелегальним переходом через кордон. Панночка так само тікає від переслідування поліції. Герой закохується в дівчину. Молоді люди переживають страшний, екстремальний момент: перебігаючи прикордонну смугу під загрозою обстрілу, вони уникають смерті та як переможці святкують радість життя.

Визначальний у новелі настрій, а не сюжет. Емоційне напруження посилюють численні контрасти: чергуються, протиставляючись, передчуття смерті й спалахи кохання; динамічні, украй напружені фрагменти та спокійні, цілком злагоджені; зіставляються жорстокий, метушливий світ людей та лагідний, гармонійний світ природи.

Кадр із кінофільму «Момент». У ролях: С. Бурим, А.Вергелес. Режисер О. Тесленко. 2014 р.

У творі використано потужний арсенал імпресіоністичних засобів. Кольористика тексту концентрує сонячні барви, лісову зелень, небесну блакить; багатство зорових і слухових образів увиразнює пейзаж, творить тло, на якому розгортаються події в новелі.

Штрихова імпресіоністична техніка передавання вражень головного героя ніби виплітає малюнок душевного стану закоханого. Усе навколишнє читач «бачить» і сприймає через внутрішній світ героя.

Завдання основного рівня

1. Пригадайте вивчене недавно. У чому суть імпресіонізму, які його стильові ознаки?

2. Уважно прочитайте новелу «Момент». Які ознаки імпресіоністичного стилю ви в ній помітили?

3. Портрет героїні поданий окремими штрихами, що «розсипані» по всьому тексту. «Зберіть» його в цілість. Якою постає Муся? Які портретні деталі розкривають її внутрішній світ? А який головний герой? Наведіть відповідні цитати. Перечитайте сцену знайомства оповідача й Мусі. Простежте, якими деталями, кольористикою автор підкреслює спорідненість сонця й дівчини.

Момент щастя — миттєвий: закохані тут же розлучаються навіки, адже щастя, за В. Винниченком, — це «свободна воля», воля від тягаря й обов'язку, що є наслідком тривалих стосунків. Справжнє щастя — у миттєвому захваті.

Спалах почуттєвої любові в природі — найвищий момент буття. Людина перетворює свято кохання на побутовий елемент щоденного життя. Звідси й оцінка: «Щастя — момент. Далі вже буденщина, пошлість». Ідеальну модель поведінки всього живого в природі Муся окреслює так: «Єсть якісь метелики. Вони вмирають серед кохання». Пропозиція панни скористатися цією моделлю, перенісши її з рівня біологічного на рівень духовний («наше кохання повинне вмерти зараз»), з розумінням сприймається героєм. Муся стає Дамою, а юнак — благочестивим, шляхетним лицарем: «Я схопив краї її сукні, поцілував і випустив».

Авторська ідея очевидна: найвище щастя — це саме життя, природне, вільне, повнокровне, осяяне красою та коханням; воно швидкоплинне, а тому треба вповні користуватися цим несказанним даром. Проте цю ідею В. Винниченко не формулює безпосередньо, нічого не коментує, не пояснює, а надає читачеві можливість самостійно відчути й зрозуміти переживання героїв, перейнятися атмосферою, у якій ті перебувають.

Завдання основного рівня

1. Пригадайте життєвий шлях В. Винниченка. Чи могли якісь епізоди «Моменту» бути автобіографічними?

2. Як ви думаєте, у новелі йдеться про щастя кохання чи щастя любові (якщо сприймати ці поняття в розумінні В. Винниченка)?

3. Деякі сучасники письменника оцінювали «Момент» як надто еротичний чи й аморальний твір. А яка ваша думка? Чому?

4. Пригадайте, у чому полягає модерністська концепція «філософії життя». Чи згодні ви з тим, що «Момент» є художнім утіленням цієї концепції? Відповідь умотивуйте текстом. З яким твором Олександра Олеся безпосередньо перегукується ця новела? Наведіть відповідні цитати з обох текстів. З героїнею якого прозового твору І. Франка споріднена за вдачею Муся?

Подивіться фільм «Момент», знятий 2014 р. режисером О. Тесленко за новелою В. Винниченка (адреса в Інтернеті: https://www.youtube.com/watch?v=bCGpqJqSLSQ). Які саме кінематографічні прийоми найвиразніше висвітлюють ідею твору та його імпресіоністичний стиль?

З думкою про возвеличення нашої нації, піднесення України на рівень європейських держав писав В. Винниченко свої твори, боровся за державну незалежність, прожив понад три десятки років і помер у забутті й вигнанні на чужій землі. Повернення в Україну його імені означало не лише відновлення історичної справедливості, а й збагачення культурної скарбниці нашого народу.

Проте й тепер не всі твори майстра видані в Україні, і досі його доробок залишається належно не прочитаним, не осмисленим.

Підсумовуємо вивчене

1. Розкажіть про багатогранну діяльність В. Винниченка.

2. Судячи з біографії, яку вдачу мав митець?

3. Охарактеризуйте основні ознаки неореалізму.

4. Які особливості модерністського стилю В. Винниченка?

5. Проаналізуйте ключові морально-етичні цінності митця.

6. У чому полягає своєрідність кожного з трьох періодів творчості письменника?

7. Розкажіть про тематику й стильову своєрідність малярської спадщини В. Винниченка.

8. Як письменник трактує проблему щастя в новелі «Момент»?