Українська література 10 клас (профільний рівень) - Василь Пахаренко 2017


Узагальнення вивченого

Упродовж навчального року ви ознайомилися з українською літературою другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Сподіваємося, це допомогло вам стати досвідченішими читачами, збагатило ваш духовний досвід, уяву, здатність отримувати естетичну насолоду від читання.

Завдання основного рівня

1. Пригадайте, у чому полягає суть естетичного, ідеологічного та навчально-наукового типів читання. Наведіть приклади текстів, для ознайомлення з якими на уроках літератури ви використовували ці типи читання.

2. Якими літературними сайтами й електронними бібліотеками ви найчастіше користувалися?

Академік С. Єфремов, завершуючи фундаментальну «Історію українського письменства», визначив, зокрема, такі основні особливості нашого художнього слова.

✵ «Шукало воно людину, боролося за права особи людської, обороняло її від тих кайданів, що накладає життя, роздмухувало іскру людяності у великий серця жар, що запалює протестом проти мізерної буденщини».

✵ «У надзвичайно яскравій національній формі ніде, може, не знайдете такого надзвичайно широкого духу, що болить світовими, уселюдськими болями, що навіть власні справи раз у раз освітлює з погляду вищої правди та справедливості».

✵ Українській літературі вдалося здійснити грандіозну місію — «збудити великий народ до свідомого життя, живий дух удмухнути в приспаного історією велетня, перетворити сирову етнографічну масу на свідому та своєю свідомістю дужу націю».

✵ «Оця внутрішня краса, оця моральна велич, той порив, що душу свою кладе за други своя — червоною ниткою проходять через усю історію новішого нашого письменства. Подвижництво й мучеництво... Ні один, мабуть, письменник у нас через каторжні обставини нашого національного життя не розгорнув свого хисту на повну міру, ні один не використав усіх своїх сил, ні один не дав усього того, що міг би дати... А скільки ж то праці, енергії й часу йшло на боротьбу хоча б із безглуздими цензурними заборонами, скільки — на розворушування байдужих, освідомлювання нетямущих, підбадьорювання знесилених!.. Сміливо можна сказати, що все, що в інших письменствах само собою давалося, у нас вимагало надлюдської праці».

✵ «Та працею великою й зусиллями отих загублених талантів, їхньою саможертвою ми все-таки маємо письменство... перейняте духом справжньої людяності, щирого співчуття до всіх пригноблених і скривджених, безупинного пошуку правди, добра й краси в житті».

Завдання основного рівня

Проілюструйте ці тези, дібравши відповідні факти з життя письменників, з якими ви ознайомились у цьому навчальному році, і мотиви й образи їхніх творів.

О. Шупляк. Мелодія степу. 2017 р.

Ю. Шерех зауважував, що «всяка історія літератури складається з безперервних хвиль новаторства, що набігають на старе та його змивають». Яка ж причина цього прагнення змін, оновлення? «Літературний твір ніколи не віддзеркалює повноти життя. У цьому, може, його найбільший інтерес. Але в кожному мистецтві є туга за тим, щоб цю повноту життя відобразити. І саме з цієї туги виникає потреба шукати нові засоби, ті, що їх не було раніше».

Завдання основного рівня

Цього року ви ознайомилися з літературними творами побутово-просвітницького та революційного реалізму й натуралізму в межах реалізму-напряму, а також зі зразками неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, неореалізму в межах модернізму-напряму. На яких гранях життя зосередилися, якими засобами осягнення світу збагатили мистецтво кожен із цих напрямів і кожна з цих течій?

Пригадайте: у вступі докладно йшлося про діалогічну природу літератури, мистецтва загалом. Аналізуючи наступні теми, ми стали свідками чи й учасниками багаторівневого діалогу. Визначальними рівнями цього діалогу є такі: ✵ автор — персонажі — читачі, зокрема дослідники; ✵ література — інші види мистецтва; ✵ література — суспільне життя (філософія, історія, наука, культура, політика тощо); ✵ література українців — інших народів; ✵ реалізм — модернізм; ✵ епічність — ліризм; ✵ типізація — символізація; ✵ суспільне — естетичне; ✵ національне — загальнолюдське.

Завдання основного рівня

1. Розгорніть кожну з цих тез у стислі міркування та підтвердьте їх конкретними прикладами з вивченого матеріалу.

2. Уважно роздивіться репродукцію картини «Закохані» художника-модерніста М. Дмитренка, уміщену на обкладинці підручника. Поміркуйте над підтекстами цього полотна, пригадайте принагідно східну концепцію монади (див. с. 122). Які ще рівні діалогу, пошуки гармонізування протилежностей, що про них ішлось у підручнику, можна символічно проілюструвати цією картиною?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.