Всі публікації щодо:
Олесь Олександр

Українська література 10 клас (рівень стандарту) - О. І. Борзенко - Ранок 2018

О слово рідне! Орле скутий!... - Олександр Олесь (1878-1944) - Образне слово поетичного модернізму

* * *

О слово рідне! Орле скутий!

Чужинцям кинуте на сміх!

Співочий грім батьків моїх,

Дітьми безпам’ятно забутий.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев...

О слово! будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань! вгорі спинися,

Осяй мій край і розлетися

Дощами судними над ним.

Виявляємо літературну компетентність

1. Коли був написаний твір?

2. Чому в той час він був по-особливому актуальним?

3. Чи зберігається нині його актуальність?

4. Що символізує образ скутого орла?

5. Якими властивостями автор наділив рідне слово?

6. З якими творами відомих українських поетів перегукується вірш «О слово рідне! Орле скутий!..»?

Читаємо взірці української художньої літератури

7. Прочитайте або поновіть у пам'яті драматичний етюд Олександра Олеся «По дорозі в Казку»1. Звірте власні враження від твору з матеріалом, запропонованим у статтях підручника.

НАРОД НА ШЛЯХУ ДО КАЗКИ

Олександру Олесю належить авторство низки драматичних творів неоромантичного й символістського характеру. Драматичний етюд «По дорозі в Казку» поєднав риси обох цих напрямів. Від неоромантизму у творі — конфлікт між мрією та дійсністю, героєм і юрбою, а від символізму — уникнення життєвої конкретики й символічний підтекст. Та й сам жанр драматичного етюду здебільшого використовувався в символізмі, адже він представляє, як правило, лише якийсь один епізод з одноплановими персонажами, котрі сприймаються як образи-символи.

У драматичному етюді Олександра Олеся знаходимо саме такі образи: Він і юрба, Дівчина, Хлопчик із Казки. А сюжет твору по-справжньому розкривається лише завдяки підтексту: Він веде юрбу з темного лісу до далекої Казки, де завжди світить сонце. Дорогою люди втомлюються і зневірюються, а їхнє ставлення до провідника змінюється — від захоплення й сліпого обожнення до неприхованої зневаги. Він і сам починає сумніватися, чи не помилився у виборі шляху.

Висміявши й закидавши свого лідера камінням, розчарована юрба повертає до лісу. І тоді до смертельно пораненого провідника виходить Хлопчик, який відхиляє гілки дерев і показує сонячне проміння й таку близьку браму омріяної Казки. Символічним є й фінал твору: переконавшись у правильності свого шляху, Він кличе людей, але його вже ніхто не чує.

Казка (Алла Горська, 1970)

1 В електронному додатку до підручника ви знайдете повний текст твору.

Темрява і світло, темний ліс і Казка — ці символи чітко окреслюють неоромантичний порив людини до мрії. У розгортанні конфлікту між героєм і юрбою автор звертає увагу на непослідовність провідника, якому бракує відданості своїй мрії.

Окремі деталі споріднюють «По дорозі в Казку» з п'єсою бельгійського драматурга-символіста М. Метерлінка «Сліпі». Можна також провести паралель між драматичним етюдом Олександра Олеся й поемою І. Франка «Мойсей».

Сучасники автора сприйняли твір як своєрідний відгук на поразку революції 1905—1907 років, що викликала глибоке розчарування й зневіру в суспільстві. Хай там як, але символістський твір не передбачає якогось одного конкретного тлумачення. Він зберігає свої художні можливості, оскільки порушує важливі загальнолюдські проблеми, актуальні й для нашого сьогодення.

Виявляємо літературну компетентність

1. Що таке драматичний етюд?

2. Чи відповідає «По дорозі в Казку» вимогам цього жанрового різновиду?

3. Які літературні напрями визначили своєрідність твору Олександра Олеся?

4. На основі якого художнього конфлікту побудовано твір?

5. Яку роль у творі відіграє підтекст?

6. Якими є персонажі твору?

7. Які символічні образи використав автор?

8. Що споріднює драматичний етюд Олександра Олеся з поемою І. Франка «Мойсей»?

Запрошуємо до бібліотеки

Щоб більше дізнатися про українську модерністську прозу та її творців, ви можете завітати до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника й ознайомитися з такими виданнями й творами:

♦ Леся Українка. Поезії, «Кассандра», «Одержима», «Бояриня»;

♦ М. Вороний. Поезії;

♦ Олександр Олесь. Поезії;

♦Я. Щоголев. Поезії;

♦ В. Самійленко. Поезії;

♦ П. Карманський. Поезії;

♦ В. Пачовський. Поезії.

Готуємося до ЗНО

У зручній для вас формі (тексту, плану, схеми, таблиці) запишіть у зошит для підготовки до ЗНО відомості про життєві та творчі шляхи українських поетів-модерністів, зазначте особливості поетики їхніх творів.

ПОВТОРЮЄМО І УЗАГАЛЬНЮЄМО

Щоб перевірити свої знання теми «ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ», виконайте завдання в підручнику та пройдіть тест в електронному додатку до нього.

1. У поезії «Contra spem spero!» звучить

А скорбота за втраченим

Б життєствердний настрій

В заклик до повалення самодержавства

Г туга за рідним краєм

2. У драмі-феєрії «Лісова пісня» оспівано красу

А Галичини В Поділля

Б Буковини Г Волині

3. Композиційно твір «Лісова пісня» складається з

А прологу і трьох дій В п’яти дій

Б прологу, двох дій і епілогу Г прологу і чотирьох дій

4. Міфологічним персонажем твору «Лісова пісня» НЕ є

А Перелесник В Куць

Б Килина Г Водяник

5. Події в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки розгортаються в такій послідовності:

А Перелесник обіймає вогнем вербу — Мавка повертає людську подобу Лукашеві — Мавка пробуджується від зимового сну — до лісу приходить Килина

Б Мавка пробуджується від зимового сну — до лісу приходить Килина — Мавка повертає людську подобу Лукашеві — Перелесник обіймає вогнем вербу

В Мавка повертає людську подобу Лукашеві — Перелесник обіймає вогнем вербу — до лісу приходить Килина — Мавка пробуджується від зимового сну

Г Мавка пробуджується від зимового сну — Мавка повертає людську подобу Лукашеві — Перелесник обіймає вогнем вербу — до лісу приходить Килина

6. Яка подія драми-феєрії «Лісова пісня» відбувається навесні?

А Польова Русалка просить Мавку не жати жита

Б Лукаш одружується з Килиною

В Мавка перетворюється на вербу

Г Мавка прокидається від зимового сну

7. Уривок «на їй сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах, вузька спідничина з набиванки і полинялий фартух з димки, волосся гладко зачесане у дві коси і заложене навколо голови» є портретною характеристикою

А Килини

Б Лукашевої матері

В водяної Русалки

Г Мавки

Дайте розгорнуті відповіді на запитання.

8. Які художні принципи сповідували модерністи?

9. Якими напрямами представлений модернізм?

10. Як відбувалося тематичне оновлення української літератури?

11. Хто належав до перших українських модерністів?

12. У чому своєрідність «нової драми»?

13. На яких українських авторів вона вплинула?

14. До якої збірки входить поезія Лесі Українки «Contra spem spero!»?

15. У чому полягає життєве кредо ліричної героїні цього твору?

16. Якими настроями перейнятий вірш Лесі Українки «Слово, чому ти не твердая криця...»?

17. Які риси неоромантизму наявні в «Лісовій пісні» Лесі Українки?

18. У чому жанрова своєрідність цього твору?

19. У чому виявився вплив «нової драми» на «Лісову пісню»?

20.Які життєві цінності протиставляються в «Лісовій пісні»?

21. До якого літературного напряму належить творчість М. Вороного?

22. До яких роздумів спрямовує читачів згадка про Фауста у вірші Олександра Олеся «Чари ночі»?

Ви опрацювали тему «ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ». Яких успіхів у навчанні ви досягли? Як розширилася ваша літературна компетентність? Які літературні твори допомогли вам побачити переваги високої духовності над буденністю?