Українська література 11 клас (рівень стандарту) - Олександр Авраменко 2019


Сучасна українська література

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Спостереження

1. Розгляньте інсталяції постмодерністів Й. Бойса та В. Муніса, прочитайте уривок з вірша українського постмодерніста О. Ірванця й виконайте завдання.

Й. Бойс. Проникнення для фортепіано

В. Муніс. Подвійна Мона Ліза

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,

Як неньку і дедді достоту!

Любіть Індіану! Й так само любіть

Північну й Південну Дакоту...

A. З текстом якого відомого поета «грається» О. Ірванець?

Б. Кого ви впізнали в інсталяції, виконаній з полуничного джему й арахісового масла? Як ви розумієте інсталяцію з роялем у войлоці?

B. Чи згодні ви з тим, що спільним у цих сучасних мистецьких роботах є іронія та гра з чужими творами?

2. Прочитайте матеріал про сучасну українську літературу й законспектуйте відомості з теорії літератури.

Після здобуття незалежності (1991) демократичні зміни в українському суспільстві зняли ідеологічні обмеження попередньої тоталітарної епохи, відкривши простір розвитку різних жанрів. Наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. українська література набуває транснаціонального характеру: українські автори тяжіють у своїй творчості до жанрів і тем, що домінують у світовій прозі. Вони вдаються до експериментаторських пошуків, критикують застарілі мистецькі канони, відходять від трафаретності, що була властива соцреалізму. Так само, як і у 1920-і роки, молоде покоління гуртувалося в різні організації. Вони об'єднувалися в групи на ґрунті однакового розуміння сутності й завдань літератури, спільності творчої манери. Найяскравіші з-поміж них — «Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСад», «Пропала грамота», «Нова дегенерація», «Пси Святого Юра». І. Андрусяк, Ю. Андрухович, О. Забужко, О. Ірванець, А. Кокотюха, В. Кордун, Б. Неборак, Г. Пагутяк, Є. Пашковський, С. Процюк, І. Римарук, І. Ципердюк та ін. своєю творчістю продемонстрували нове літературне відродження. Молодих авторів приваблюють неоавангардистські й постмодерністські віяння.

Теорія літератури

ЛІТЕРАТУРА МАСОВА Й ЕЛІТАРНА

Сучасний літературний процес представлений двома потоками — масовою та елітарною літературою.

Масова література (або тривіальна) — широко тиражована розважальна або дидактична фабульна художня проза, адаптована під потреби пересічного читача. Ця література переважно позбавлена естетичної цінності. До жанрів масової літератури належать комікс, трилер, любовні романи, детективи — твори бульварної й комерційної літератури. У творах масової літератури поширені кліше, стереотипи, штампи, сурогати, шоу й інші засоби. Сюжет напружений, романтичний, звульгаризований, має зовнішню напружену динаміку й зазвичай щасливий кінець. Одним з найяскравіших представників масової української літератури є А. Кокотюха. Масову літературу пишуть також Люко Дашвар, В. і Д. Капранови, Н. Сняданко, В. Шкляр.

Елітарна література — не розрахована на масового читача. Вона призначена для тих, хто орієнтується в літературному процесі, знає літературознавчу термінологію.

ПОСТМОДЕРНІЗМ

Постмодернізм — мистецький напрям останньої третини ХХ ст., який стирає грані між високим мистецтвом і кітчем; переоцінює традиції авангардизму та модернізму; визнає прогрес лише як неспростовну ілюзію.

Ознаки постмодернізму:

✵ гра зі словом і чужим текстом; ✵ змішування стилів; ✵ наскрізна іронічність (де плачуть модерністи, там сміються постмодерністи); ✵ закодованість тексту.

В українській літературі постмодерністський бум розвинувся у 80-90-х роках ХХ ст. Представники: Ю. Андрухович, О. Забужко, Є. Пашковський, В. Ведмідь та ін. Одним з найпомітніших літературних угруповань постмодерністів є «Бу-Ба-Бу» (бурлеск — балаган — буфонада), до якого належать Ю. Андрухович (Патріарх), В. Неборак (Прокуратор) та О. Ірванець (Підскарбій). Ці митці своїм життєрадісним скепсисом, формальними іграми показують читачам проект постмодернізації.

Обкладинка видання угруповання «Бу-Ба-Бу»

Сучасна українська література має свої здобутки, що виявляються в таких жанрово-стильових тенденціях: ✵ пригодницький роман С. Стеценка «Чорна акула в червоній воді»; ✵ історична повість В. Туркевича «Тіара скіфського царя», історичний роман Д. Міщенка «Між Сциллою і Харибдою»; ✵ українська готична новела-рубрика Ю. Винничука в журналі «Кур'єр Кривбасу»; ✵ есеїстика (Ю. Андрухович, О. Забужко, Г. Пагутяк); ✵ «сільська» проза — А. Кондратюк «Новели нашого хутора», Д. Пономаренко «Дерево облич»; ✵ детективна література — роман В. Шкляра «Ключ», повість П. Загребельного «Зона особливої охорони», твори А. Кокотюхи; ✵ фантастика (С. Дяченко і М. Дяченко, Н. Конотопець, Н. Околітенко) та ін.

У розвиток сучасної поезії зробили внесок В. Герасим'юк, В. Голобородько, Л. Голота, О. Забужко, І. Калинець, І. Римарук та інші лірики.

3. Прочитайте поезії Ю. Андруховича та їхній короткий огляд. Виконайте завдання.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.