Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Максим Рильський - Перекладацька діяльність
Модернізм

Всі публікації щодо:
Рильський Максим

М. Рильський увійшов в історію української культури і як неперевершений майстер художнього перекладу.

Максим Рильський наголошував, що художні переклади виходять далеко за межі літератури й культури. Це «знаряддя спілкування між народами, знаряддя поширення передових ідей і обміну культурними цінностями, знаряддя зміцнення і зросту інтернаціональної свідомості».

Поет займався перекладацькою працею від 20-х років минулого століття, відкривши українському читачеві чимало різних творів, що склали понад п'ятдесят книжок. І ці переклади відіграли неабияку роль у нашому культурному житті. Ось лиш один приклад: поетові належить високохудожній переклад «Слова о полку Ігоревім» сучасною українською мовою. Школярі й сьогодні знайомляться з давньою пам'яткою за посередництвом М. Рильського.

Плач Ярославни (Михайло Бойчук, 1910-ті)

Бездоганно володіючи французькою мовою, поет зробив доступними для нас відомі твори П. Корнеля, Ж. Расіна, Н. Буало, Вольтера, П.-Ж. Беранже, В. Гюго, С. Маларме, П. Верлена та ін. Він познайомив українських читачів із творчістю багатьох визначних англійських, італійських, іспанських, норвезьких майстрів слова.

Особливою вправністю позначені переклади М. Рильського зі слов'янських літератур: польської, російської, білоруської, болгарської, чеської, словацької. Він постійно й наполегливо вдосконалював свою майстерність. Для прикладу: над перекладом поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш» М. Рильський працював понад сорок років — прагнув досягти максимальної точності й літературної довершеності.

Опрацьовуємо прочитане

1. Які факти життєвого та творчого шляху М. Рильського вас зацікавили, вразили, здивували? Про які факти ви хотіли б дізнатися більше? У який спосіб ви могли б задовольнити свою цікавість?

2. Пригадайте, які із цих творів ви прочитали в перекладі М. Рильського: «Слово про Ігорів похід», «Кримські сонети», «Пан Тадеуш» А. Міцкевича, «Євгеній Онєгін», «Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний...» О. Пушкіна, «Так тихо серце плаче...» П. Верлена. Яке враження справили переклади М. Рильського? Чи відчували ви, що читаєте твір, написаний іншою мовою?

3. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези й обґрунтуйте їх (за потреби зверніться до довідкової літератури, матеріалів мережі Інтернет). Презентуйте свої гіпотези однокласникам та однокласницям.

✵ Чому М. Рильський багато уваги приділяв перекладацькій роботі?

✵ Які факти біографії М. Рильського допомагають зрозуміти витоки надзвичайної музикальності поета, його творів?

4. У зручній для вас формі (текст, план, таблиця, схема) складіть опорний конспект для розповіді про життєвий та творчий шлях М. Рильського.

Досліджуємо самостійно

5. Знайдіть у мережі Інтернет відеолекторій WiseCow і перегляньте лекцію про М. Рильського із циклу «Українська література в іменах». Якими наведеними лекторкою фактами ви хотіли б доповнити розповідь про письменника?

6. Підготуйте повідомлення «П'ять цікавих фактів про Максима Рильського». Організуйте в класі обговорення повідомлень.