Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Максим Рильський - З любов'ю до життя («Солодкий світ!..»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Рильський Максим

Вірш «Солодкий світ!..» був написаний 1919 року, а згодом потрапив до збірки «Синя далечінь». Епіграф «Сладокъ свѣтъ...», обраний автором, відсилає до біблійної книги Екклезіаста, або Проповідника. Ось як це в Біблії: «Солодке світло, і приємно для очей бачити сонце. Якщо людина проживе і багато років, то нехай веселиться вона упродовж усіх їх, і нехай пам'ятає про дні темні, яких буде багато: усе, що буде, — суєта».

Цим епіграфом поет налаштовує на глибше сприйняття твору — підкреслює його філософічність. І оптимізм обертається тут на життєву філософію, на щось по-справжньому вистраждане й пережите — внутрішнє «прозріння» після непростих випробувань, набуття важливого духовного досвіду «по довгих муках безсердечних літ».

Поезія складається з трьох строф, поєднаних епіфорою «Солодкий світ». Така будова нагадує триптих — витвір образотворчого мистецтва, який складається з трьох картин, об'єднаних спільною ідеєю.

Три строфи поезії — три картини, які постають перед ліричним героєм (або він їх створює). Спочатку йому відкривається безмежний простір неба, «золотий квіт» сонця, і ліричний герой чи то відчуває благословення ширококрилого духу, чи то сам благословляє цей «солодкий світ».

Потім у поле зору ліричного героя потрапляють «надвесняні» тонкі віти та погляд дівчини, «ніби пролісок несмілий». Тепер ліричний герой відчуває «солодкість світу» не лише у високому, «небесному», а й у земному.

В останній строфі поезії життя, світ постають у контрастних образах: янголи і муки, світло і «безсердечні літа». Але вистраждане й пережите підготували внутрішнє «прозріння» ліричного героя: «усе, що буде, — суєта», життя прекрасне.

Українська традиція знає немало видатних особистостей, котрі сповідували філософський оптимізм. Таким був, скажімо, мандрівний філософ і поет Григорій Сковорода, який шукав щастя, щиро радів кожному новому дню й обстоював самопізнання, духовну свободу та споріднену працю. Його погляди постали на основі народних традицій та на античній і християнській мудрості. Оптимізм Максима Рильського теж, певно, із тих самих джерел — він хоч і зріс в іншу епоху, а проте так само несе в собі глибоку віру в людину та її «солодкий світ».

Читацький практикум

Прочитайте поезію. Виконайте завдання.

* * *

«Сладокъ свѣтъ...»

Солодкий світ! Простір блакитно-білий

І сонце — золотий небесний квіт.

Благословляє дух ширококрилий

Солодкий світ.

Узори надвесняних тонких віт,

Твій погляд, ніби пролісок несмілий,

Немов трава, що зеленить граніт,

Неначе спогад нерозумно-милий...

Солодкий світ.

Чи янголи нам свічі засвітили

По довгих муках безсердечних літ,

Чи ми самі прозріли й зрозуміли

Солодкий світ?

1919

Пейзаж (Давид Бурлюк, початок XX ст.)

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справила на вас поезія? Які емоції у вас виникали під час її читання?

2. Визначте мотив вірша. За допомогою яких образів поет його розкриває?

3. До якого виду лірики — любовної, філософської, пейзажної, патріотичної, громадянської, медитативної тощо — ви віднесли б цей твір? Обґрунтуйте свої міркування.

4. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому поезія починається окличним реченням?

✵ Знайдіть у тексті повтори. З якою метою використовує їх поет?

✵ Чому поезія завершується питальним реченням?

✵ Поезія «Солодкий світ!..» була написана 1919 р. Чи відчувається у творі «дух часу», коли він був створений?

✵ Іноді «Солодкий світ!..» називають сонетом. Поміркуйте, які для цього є підстави.

✵ Яку роль виконує у творі епіграф?

5. Узагальніть свої спостереження над текстом твору «Солодкий світ!..» і запишіть їх у зручній для вас формі.

6. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям.

✵ Знайдіть у вірші «Солодкий світ!..» епітети. Визначте їхню роль у творі.

✵ Знайдіть у тексті метафори. Яка з них видалася вам найяскравішою? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.

✵ У зручній для вас формі представте художні засоби, до яких вдається М. Рильський у поезії «Солодкий світ!..».

✵ У формі есею або власного висловлення обґрунтуйте тезу: «У поезії «Солодкий світ!..» виявилася справжня поетична майстерність автора».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.