Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Максим Рильський - «Добре бути молодим...» («У теплі дні збирання винограду...»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Рильський Максим

Про молодість і кохання написано багато поетами різних епох. У М. Рильського нібито теж про це, але вже з наголосом на філософській ноті: зустріч двох людей, розмова — легкий флірт, а в підсумку все ж таки «Добре бути молодим», що скеровує до роздумів про сенс людського життя — про його найбільш щасливу пору.

Здається, щось подібне могло статися будь-де й будь-коли. Але позачасову легкість порушує згадка про Кіпріду (одне з імен Афродіти, богині вроди й кохання), і ця алюзія непрямо залучає додаткові мотиви, зокрема мандрів і розлуки.

Про твір М. Рильського знавець античної літератури Андрій Содомора зауважив: «Тут уже знаємо, хто це він, а хто вона: блукач Одіссей і дочка феакійського володаря Алкіноя — «білораменна» Навсікая. Вона — з того казкового краю, острова Схеріт, куди не сягають життєві бурі... Він — чудом після кораблетрощі врятований скиталець, той, хто довго світом блукав і «всяких людей надивився, міста їх і звичаї бачив...». Зустріч, закоханість і... розлука, адже через тугу за батьківщиною Одіссей мусив залишити Навсікаю та продовжити свої мандри.

Одіссей і Навсікая (Валентин Сєров, 1910)

У поезії М. Рильського зображено лише один епізод. Зустріч і короткий діалог, що поклав початок взаємній приязні: жодних зайвих слів, лиш одне запитання й відповідь. Сільська ідилія «теплих днів збирання винограду» і простота образів. Повніше схарактеризована «вона» — «ясна, як сад, і радісна, як сміх». Легка й безпосередня: сміливо розмовляє з незнайомцем, гукає «свіжо й весело на мулів», рушаючи в путь. Простота і щирість закоханості — сказано мало й водночас багато.

Саме таку легкість, зовнішню простоту, емоційну рівновагу передбачає сонетний жанр. Як і решта «київських неокласиків», М. Рильський дуже любив сонет і не раз до нього звертався. Цей ліричний жанр вимагає від автора лаконізму, емоційної стриманості, високої майстерності.

Сонет має чотирнадцять рядків п'ятистопного або шестистопного ямба та чітку строфічну організацію: зазвичай складається з двох катренів (чотирирядкова строфа) та двох терцетів (строфа на три рядки). Так побудовані класичні італійські сонети доби Відродження. Існує, правда, і менш поширений варіант строфічної будови: три чотиривірші та дистих. Таку строфічну організацію сонета зазвичай називають «англійською», бо саме вона представлена у творчості В. Шекспіра.

Сонетна організація дисциплінує думку й почуття, потребує неабиякої технічної вправності. Проте сонет М. Рильського легкий та органічний, аж ніяк не силуваний результат формальних вправ. Це один із кращих зразків його інтимної лірики зі збірки «Синя далечінь».

Читацький практикум

Прочитайте художній твір. Виконайте завдання.

* * *

У теплі дні збирання винограду

Її він стрів. На мулах нешвидких

Вона верталась із ясного саду,

Ясна, як сад, і радісна, як сміх.

І він спитав: — Яку б найти принаду,

Щоб привернуть тебе до рук моїх?

Вона ж йому: — Світи щодня лампаду

Кіпріді добрій. — Підняла батіг,

Гукнула свіжо й весело на мулів,

І чудно уші правий з них прищулив,

І знявся пил, немов рожевий дим.

І він потягся, як дитина, радо

І мовив: — Добре бути молодим

У теплі дні збирання винограду.

1922

Збирання винограду (Хоакін Соролья, 1896)

Виявляємо літературну компетентність

1. Розкажіть про свої враження від прочитаного тексту.

2. Які зорові образи створює поет? Яке емоційне забарвлення мають ці образи?

3. Визначте звукові образи. Які асоціації вони у вас викликають?

4. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх, презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому в поезії переважають зорові образи?

✵ Чому поезія починається й закінчується рядком «У теплі дні збирання винограду»?

✵ Якого значення в поезії набуває відповідь дівчини: «Світи щодня лампаду Кіпріді добрій»?

✵ Чому поет обрав для свого твору античний сюжет?

✵ Як ви пам'ятаєте, в античності не було жанру сонета. Він виник у Середньовіччі, а набув популярності й досконалості в добу Відродження. Чому для викладу античного сюжету поет обирає форму «італійського сонета»?

5. Оберіть рівень складності, виконайте завдання.

✵ Знайдіть у творі епітети та метафори. Визначте їхню роль у творі.

✵ Знайдіть у тексті діалог. Який підтекст криється в ньому? Обґрунтуйте свої міркування.

✵ Доведіть, що в поезії містяться образи, які набувають значення символів.

✵ У формі есею чи власного висловлення доведіть або спростуйте тезу: «Сонет М. Рильського «У теплі дні збирання винограду...» оспівує всепереможну радість життя».

Досліджуємо самостійно

6. Відвідайте сайт Київського літературно-меморіального музею Максима Рильського. Проведіть віртуальну екскурсію до музею: розкажіть про його розташування, експонати, наукову роботу, заходи. Оцініть сайт музею з погляду зручності користування, актуальності наповнення. Залиште свій відгук на сторінці відвідувачів сайту.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

7. Знайдіть у мережі Інтернет і перегляньте фільм М. Харшана із циклу «Як на духу», присвячений М. Рильському (2008). Які епізоди фільму справили на вас найбільше враження? Чому?

8. Знайдіть у мережі Інтернет і послухайте твори композиторів Л. Ревуцького, В. Берковського, О. Білаша, літературною основою яких стали поезії М. Рильського. У якому творі поєднання музики і слів, на вашу думку, є найбільш органічним? Який твір вам сподобався найбільше? Чому?

Ділимося читацьким досвідом

9. Спираючись на прочитані твори української та зарубіжної літератури, підтвердьте або спростуйте думку про те, що молодість і кохання є вічними темами в літературі.

Виявляємо творчі здібності

10. Виявіть ініціативу і запропонуйте влаштувати поетичний вечір, присвячений сонету в українській та світовій літературі. За допомогою однокласників і вчителів оберіть назву вечора, підготуйте сценарій, доберіть музичний супровід і проведіть поетичний вечір.