Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Євген Плужник - Захоплений світом («Ніч... а човен — як срібний птах!..»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Плужник Євген

Лірична поезія «Ніч... а човен — як срібний птах!..» увійшла до збірки «Рівновага», що її автор не встиг видати, бо був заарештований. Невеличкий вірш і лише декілька образів. Ніч і човен... А ще місяць — силует човна у світлі місяця нагадує срібного птаха. Які найперші асоціації може викликати ця картина? Які спогади вона навіює?

Можна пригадати народну ліричну пісню «Місяць на небі, зіроньки сяють...», адже в ній теж є ніч, місяць і човен. А можна й твір Михайла Старицького «Виклик» («Ніч яка, Господи! Місячна, зоряна...»). А ще відомі рядки з «Причинної» Тараса Шевченка: «І блідий місяць на ту пору / Із хмари де-де виглядав, / Неначе човен в синім морі, / То виринав, то потопав». Ці образи є традиційними в мистецькому досвіді українців.

Жар-птиці (Петро Нілус, 1930-ті)

Звичайно, Євген Плужник, пишучи твір, спирався на рідний культурний досвід, який єднав його із читачами й читачками. Однак поет ним не обмежився, а пішов далі — поза традицію, розвинув її, ускладнив і збагатив. Це надало твору філософської місткості й глибини.

Традиційний образ човна набуває символічного значення й уподібнюється до особистості, що перебуває в стихійному світовому русі. А ліричний герой поезії постає як вдумливий спостерігач, котрий немовби відкриває в собі доти незнану рису — здатність інтуїтивно проникати в сутність буття. Це окрилений, охоплений радісним передчуттям дива оптиміст із щирим серцем, що сповнене світлих емоцій.

Читацький практикум

Прочитайте художній твір і виконайте завдання.

* * *

Ніч... а човен — як срібний птах!..

(Що слова, коли серце повне!)

...Не спіши, не лети по сяйних світах,

Мій малий ненадійний човне!

І над нами, й під нами горять світи...

І внизу, і вгорі глибини...

О, який же прекрасний ти,

Світе єдиний!

1948

Травнева ніч (Микола Глущенко, 1966)

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справив на вас вірш? Які емоції виникали у вас під час читання? Які образи вірша привернули вашу увагу? Які асоціації вони породжували?

2. Які зорові образи постають у творі? Якими художніми засобами поет їх створює? Якого емоційного забарвлення набувають ці образи?

3. Назвіть контрастні образи вірша. Якої мети досягає автор за їх допомогою?

4. Яким постає ліричний герой цього твору?

5. На вашу думку, до якого виду лірики — філософської, інтимної, громадянської, пейзажної, релігійної — належить цей твір? Обґрунтуйте свої міркування.

6. Ваші однолітки провели цікаве дослідження. Вони запропонували прочитати поезію Є. Плужника «Ніч... а човен — як срібний птах!..» 20 особам різного віку (від 16 до 65 років) і запитали: «Які літературні асоціації виникали під час читання?». Найпершими асоціаціями 89 % опитуваних був рядок з поезії М. Старицького «Виклик», тільки у варіанті, що став народною піснею («Ніч яка місячна, зоряна, ясная»), або рядок пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють...».

✵ Поміркуйте, чому виникли саме ці асоціації.

✵ Поет жодного разу не вжив слів «місяць», «місячний», але в уяві тих, хто сприймав поезію, поставала саме місячна ніч. Чому?

7. На які свої запитання щодо поезії ви не отримали відповіді під час її аналізу? Сформулюйте їх і винесіть на обговорення однокласників та однокласниць, учителів.

Ділимося читацьким досвідом

8. Пригадайте (за потреби перечитайте) вірш М. Старицького «Виклик», уривок з поеми Т. Шевченка «Причинна». Що об'єднує їх із віршем Є. Плужника «Ніч... а човен — як срібний птах!..»? У чому полягають відмінності творчої манери поетів? Чим, на вашу думку, зумовлені ці відмінності?

Виявляємо творчі здібності

9. Уявіть себе...

    художником, якому замовили ілюстрації до поезії Є. Плужника. Опишіть картину, яку ви створили б до вірша «Ніч... а човен — як срібний птах!..». За бажанням намалюйте її;

    композитором, який пише музику до вірша Є. Плужника «Ніч... а човен — як срібний птах!..». Якою була б ваша композиція — мінорною чи мажорною? Який темп для виконання свого твору ви обрали б? Обґрунтуйте свій творчий задум. Презентуйте свої роботи однокласникам та однокласницям.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.