Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Євген Плужник - Осінні роздуми («Вчись у природи творчого спокою...»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Плужник Євген

Вірш «Вчись у природи творчого спокою...» увійшов до другої збірки Є. Плужника «Рання осінь» (1927). Зміст твору перегукується з назвою збірки, бо розкриваються в ньому емоції, що викликають «вересневі дні».

Стриманість і виваженість — характерні ознаки цієї поезії.

Вона має форму монологу, зверненого до уявного співрозмовника. Хто він, цей «ти», до якого звертається ліричний герой твору? Можливо, кожен, хто читає поезію. Можливо, близька поетові конкретна людина, яка збилася «на манівці». А, можливо, і сам поет, який у звичній картині ранньої осені здатен побачити мудрість природи, таїни буття.

Осінь (Зінаїда Серебрякова, 1910)

У творі розвивається мотив гармонії, універсального усталеного ритму. Внутрішній стан героя — спокій і рівновага. Такого стану він досягає завдяки спогляданню вересневої природи. Герой усвідомлює просту мудрість «певного шляху», до якої приходить людина, уже поблукавши життєвими манівцями.

Можливо, поза цим — авторська вітаїстична віра в могутній природний плин усього сущого, часткою якого є й людина з її творчими амбіціями?

Вечір біля ставка. Погребище (Микола Бурачек, 1922)

Коментар фахівця

Виражальні засоби поетичної мови Євгена Плужника урізноманітнюються, його лексика легка, рухлива, точна, рима свіжа, ловлена на слух, рядок елегантно зупиняється, наче завмирає у високості, щоб вибухнути вражаючим смисловим акцентом. Поет удосконалює поетику образного зіткнення смислових контрастів і антитез, довірливо, акварельно чисто передає психологічні стани...

Микола Жулинський, критик, історик літератури

Читацький практикум

Прочитайте художній твір і виконайте завдання до нього.

* * *

Вчись у природи творчого спокою

В дні вересневі. Мудро на землі,

Як від озер, порослих осокою,

Кудись на південь линуть журавлі.

Вір і наслідуй. Учневі негоже

Не шанувати визнаних взірців,

Бо хто ж твоїй науці допоможе

На певний шлях ступити з манівців?

1927

Ранній туман (Петро Обаль, 1967)

Опрацьовуємо прочитане

1. Яке враження справила на вас ця поезія? Який настрій викликала? Які запитання щодо цього поетичного тексту у вас виникли? Запропонуйте однокласникам та однокласницям обговорити їх.

2. До чого закликає ліричний герой твору? Як ви зрозуміли його заклик?

3. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Які асоціації викликає у вас слово «творчий»? А «спокій»? Складіть асоціативне ґроно до кожного із цих слів. Як ви розумієте словосполучення «творчий спокій»? На вашу думку, якого значення набуває «творчий спокій» у цій поезії?

✵ Чому поет пропонує вчитися в природи «творчого спокою» саме «в дні вересневі»?

✵ Які асоціації викликає у вас образ журавлів, що «на південь линуть»? Які значення може мати цей образ у поезії «Вчись у природи творчого спокою...»?

4. Знайдіть у поезії дієслова наказового способу. Як ви пам'ятаєте, застосовуючи наказовий спосіб, ми маємо змогу спонукати до дії у формі наказу, прохання, поради, заклику, застереження тощо. Визначте, яку форму спонукання виражає кожне дієслово наказового способу у вірші «Вчись у природи творчого спокою...». Обґрунтуйте свої міркування.

5. Оберіть рівень складності, виконайте завдання.

Прочитайте коментар фахівця (с. 36) щодо поетичної мови Є. Плужника. Наведіть приклади з вивчених поезій на підтвердження думки М. Жулинського:

✵ «...його <...> рима свіжа, ловлена на слух...»

✵ «Поет удосконалює поетику образного зіткнення смислових контрастів і антитез...»

✵ «...рядок елегантно зупиняється, наче завмирає у високості, щоб вибухнути вражаючим смисловим акцентом»

✵ «Поет <...> довірливо, акварельно чисто передає психологічні стани...»

6. Пригадайте твори українських та зарубіжних поетів про осінь. Які з них, на вашу думку, своїм звучанням близькі до поезії Є. Плужника? Обґрунтуйте ваші міркування.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та прочитайте інші поезії Є. Плужника, його поему «Галілей», роман «Недуга». Обговоріть з однокласниками та однокласницями, які нові особливості творчості поета ви відкрили.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.