Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Володимир Свідзинський - З надією на відновлення («Холодна тиша. Місяцю надламаний...»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Свідзинський Володимир

Недарма Василь Стус назвав творчість В. Свідзинського засобом «шляхетної герметизації власного духу». Із цим пов'язана й «несучасна сучасність» поета: у добу зростання ідеологічного тиску на мистецтво він обрав позицію невтручання, свідомої самоізоляції від бурхливих суспільних дискусій та злободенних проблем.

В. Свідзинського найбільше цікавила людська душа у її складній взаємодії зі світом. Тож над усе він прагнув розібратися в самому собі: у нього навіть філософські роздуми мають дуже особистий характер, ось як у поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...».

Цей ліричний вірш, датований 1932 роком, розповідає про відновлення втраченої душевної рівноваги, і він, імовірно, навіяний особистою драмою: саме тоді поет розлучився з дружиною, яка забрала дочку й оселилась у родичів. Тому й образи у творі зустрічаємо відповідні: «холодна тиша», печаль, «як сніг на вітах»...

І туга зрештою долається вольовим зусиллям — самозаглибленням і зосередженням на «трьох радощах». «Самотність, труд, мовчання». Саме вони й складають основу життєвої філософії ліричного героя, наповнюючи сенсом його існування.

Символічний характер мають завершальні рядки поезії. Вони позначають надію ліричного героя на внутрішнє, душевне й духовне відродження, адже саме виноград у світовій міфології символізує відновлення життєвих сил людини.

Коментар фахівця

Феномен Свідзинського в українській поезії полягає у його винятковій духовній зосередженості. Заслуговує на спеціальну увагу його своєрідний культ самотності і тиші, мовчання («Три радості у мене неодіймані: Самотність, труд, мовчання...»). Апологію самотності найлегше виводити з естетичної системи романтизму. Проте і духовна зосередженість, і «самітництво» Свідзинського вимагають ретельнішого розгляду в річищі українських національних традицій. Існує тенденція пов'язувати «мовчання», «безгоміння» в сучасній філософській ліриці виключно із східною філософською традицією... Тим часом у Свідзинського генеза цього поняття вочевидь інакша, вкорінена в національній філософській та поетичній свідомості. Зв'язок із Сковородою тут більш очевидний...

Елеонора Соловей, дослідниця української літератури

Читацький практикум

Прочитайте художній твір і виконайте завдання до нього.

* * *

Холодна тиша. Місяцю надламаний,

Зо мною будь і освяти печаль мою.

Вона, як сніг на вітах, умирилася.

Вона, як сніг на вітах, і осиплеться.

Три радості у мене неодіймані:

Самотність, труд, мовчання. Туги злобної

Немає більше. Місяцю надламаний,

Я виноград відновлення у ніч несу.

На мертвім полі стану помолитися,

І будуть зорі біля мене падати.

1932

Сильна мрія (Пауль Клеє, 1929)

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справила на вас ця поезія? Які емоції викликала? Чим зацікавила?

2. Яким постає ліричний герой на початку твору? Які зорові образи допомагають зрозуміти його стан? Які асоціації, роздуми ці зорові образи викликають? Які художні прийоми застосовує поет для створення зорових образів?

3. Який звуковий образ є наскрізним у цій поезії? Поміркуйте, цей образ залишається сталим упродовж твору чи зазнає змін? Обґрунтуйте свої міркування.

4. Які абстрактні образи створює поет? Якими художніми засобами? Якого значення набувають вони в тексті?

5. Знайдіть у тексті антонімічні образи. Яку роль вони відіграють у відтворенні внутрішнього стану ліричного героя?

6. У зручній для вас формі (текст, таблиця, схема) занотуйте свої спостереження щодо образної системи поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...».

7. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому вірш не має рими?

✵ Відомо, що внаслідок змін взаємного розташування Сонця, Землі та Місяця видима із Землі освітлена частина місячної поверхні має різну форму. У народі неповний місяць зазвичай називають «щербатим». Чому поет ужив на означення форми місяця епітет «надламаний»?

✵ Чому поет називає самотність, труд, мовчання «радостями неодійманими»?

8. Оберіть рівень складності, виконайте завдання та презентуйте свою роботу однокласникам та однокласницям. Напишіть власне висловлення на доказ або спростування тези.

✵ Ліричний герой поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» переживає внутрішню кризу.

✵ Ліричний герой поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» подолав внутрішню кризу.

✵ Для розкриття внутрішнього стану ліричного героя поет використовує символічні образи.

✵ Вірш «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» — зразок філософської лірики.

9. Чи змінилося ваше сприйняття поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...» після її аналізу? На які свої запитання щодо твору ви не отримали відповіді? Сформулюйте їх і винесіть на обговорення однокласників та однокласниць.

10. Є чимало способів узагальнити свої враження, знання, виявити своє ставлення до проблем, порушених у творі: створити «паспорт твору» або «буктрейлер», написати есей або твір-роздум тощо. Оберіть форму, яка найяскравіше виявить ваше розуміння поезії «Холодна тиша. Місяцю надламаний...», і виконайте роботу.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.