Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Володимир Свідзинський - Магія спогадів («Прозорий січень небо розтворив...»)
Модернізм

Всі публікації щодо:
Свідзинський Володимир

Важливу роль у творчості В. Свідзинського відіграє мотив пам'яті, що зазвичай поєднується з гострим емоційним переживанням непоправної втрати. Багатьом людям властиво бачити минуле в узагальненому образі «щасливих днів» (на противагу безрадісному теперішньому й невизначеному майбутньому). Вірш «Прозорий місяць небо розтворив...» саме такий: картина зимової природи навіює ліричному героєві світлі спогади про колишнє — безнадійно втрачене.

У спогадах ліричного героя виокремлюється мотив кохання — його «первісна затаєна любов». А «мляве серце» і «плач» загострюють загальне драматичне переживання змарнованих можливостей.

Поезія набуває філософічності завдяки залученню фольклорного образу «Дунай-ріки». Це поетичний символ, який у народній творчості може позначати умовний кордон: межу між батьківщиною і чужиною, світом живих і померлих тощо. А в поета образ Дунаю символізує межу між теперішнім і минулим — тими недосяжними «щасливими днями», до яких у спогадах лине душа ліричного героя.

У цій поезії втілено важливі риси творчості В. Свідзинського, а саме властиві їй художній міфологізм і фольклоризм. Митець не просто залучав до своїх текстів міфологічні й фольклорні образи, а й переосмислював їх відповідно до власних творчих задумів.

Читацький практикум

Прочитайте художній твір і виконайте завдання.

* * *

Прозорий січень небо розтворив

І знову світло світові явив.

Срібліє обрій в ніжному тумані;

Широко день роздав блискучі грані,

І я дивлюсь — і всі щасливі дні,

Що спопеліли в сонячнім вогні,

Як віяло, таємною рукою

Розгорнене, встають передо мною.

І первісна затаєна любов

На мляве серце напливає знов.

Над паростком, над весняним потоком

Схиляюся і плачу одиноко...

Хто погубив його? Чия рука?

Незаймано пливе Дунай-ріка.

Де ж огнище на мрійному смерканні?

Де постать мила в білому убранні?

1937

Мороз і сонце (Тетяна Яблонська, 1996)

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справила на вас поезія? Можливо, поезія викликала у вас певні літературні асоціації? Поділіться ними з однокласниками та однокласницями.

2. Якою пейзажною замальовкою відкривається твір? Яке враження на читача справляють перші чотири рядки поезії? Які почуття породжують? Яку картину ви уявляєте, коли читаєте ці рядки?

3. Які епітети, метафори винайшов поет, щоб створити цей пейзаж?

4. Як сприймає зимовий пейзаж ліричний герой? Якби вас попросили визначити його емоційний стан лише двома словами, що ви обрали б — синоніми чи антоніми? Обґрунтуйте свою думку за допомогою образів, що створив автор.

5. Поясніть, що викликає такий стан ліричного героя.

6. Визначте мотив вірша. Дослідіть, за допомогою яких образів він розкривається.

7. Які образи поезії вас особливо вразили?

8. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому в останніх чотирьох рядках так багато питальних речень?

✵ Чи міститься в останніх чотирьох рядках вірша відповідь на запитання, які ставить ліричний герой?

✵ Чи є у творі символічні образи?

Виявляємо обізнаність у сфері культури

9. Завітайте до віртуальної картинної галереї в електронному додатку до підручника й доберіть картини, які, на вашу думку, могли б стати ілюстраціями до творів В. Свідзинського.

10. Музика яких композиторів, на вашу думку, могла б стати музичною ілюстрацією до творів В. Свідзинського?

Виявляємо творчі здібності

11. Напишіть есей «В. Свідзинський був із тих поетів...».

12. Підготуйте літературно-музичну композицію за творами В. Свідзинського.

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1. Модерністська течія української літератури, яка виникла в 20-ті роки ХХ ст., має назву

А імпресіонізм

Б неокласицизм

В неоромантизм

Г символізм

2. Прізвище письменника, який визнав «романтику вітаїзму» найперспективнішим стилем української літератури, міститься в рядку

А М. Хвильовий

Б М. Рильський

В Є. Плужник

Г В. Свідзинський

3. Поетом, про якого В. Стус написав: «Його поезії — ...щоденникові записи інтелігента.., така поезія ... — то тільки засіб шляхетної герметизації власного духу», є

А Максим Рильський

Б Михайло Драй-Хмара

В Володимир Свідзинський

Г Євген Плужник

4. Епіграф з біблійної книги Екклезіаста є у творі

А «Холодна тиша. Місяцю надламаний...»

Б «У теплі дні збирання винограду...»

В «Солодкий світ!..»

Г «Ніч... а човен — як срібний птах!..»

5. Установіть відповідність між поетичним рядком і назвою вірша.

1 «І сонце — золотий небесний квіт»

2 «Гукнула свіжо й весело на мулів»

3 «...Не спіши, не лети по сяйних світах»

А «Холодна тиша. Місяцю надламаний...»

Б «У теплі дні збирання винограду...»

В «Солодкий світ!..»

Г «Ніч... а човен — як срібний птах!..»

6. Установіть відповідність між автором і поетичним рядком.

1 В. Свідзинський

2 М. Рильський

3 Є. Плужник

А «І знявся пил, немов рожевий дим»

Б «Вір і наслідуй. Учневі негоже»

В «Я виноград відновлення у ніч несу»

Г «Ніч яка, господи! Місячна, зоряна»

7. Як ви розумієте поняття «модернізм»?

8. Схарактеризуйте особливості модернізму 1920-х років.

9. Пригадайте основні риси вітаїзму. Наведіть приклади поезій, у яких ці риси виявилися.

10. Які риси властиві стилю поезії М. Рильського-«неокласика»?

11. Чи є спільні мотиви у творах Максима Рильського, Євгена Плужника, Володимира Свідзинського? Відповідь обґрунтуйте.

12. Порівняйте ліричних героїв поезії Євгена Плужника і Володимира Свідзинського.

✵ Визначити рівень засвоєння теми ви зможете за допомогою онлайн-тестів в електронному додатку до підручника.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та прочитайте інші твори представників модернізму. Обговоріть з однокласниками та однокласницями, які нові особливості творчості модерністів ви відкрили.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.