Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Осип Турянський - Людина і війна («Поза межами болю»)
Літературне життя Західної України

Всі публікації щодо:
Турянський Осип

Історичне та біографічне підґрунтя

Світові війни мають глобальний характер. Вони спричиняють численні людські жертви. Перша світова війна спалахнула влітку 1914 року й обернулась для народів Європи справжньою катастрофою: забрала понад 10 мільйонів життів солдатів та цивільного населення. Вона не була українською війною, однак сотні тисяч українців брали в ній участь — воювали по різні боки фронту. І потрапляли туди не з власної волі, а були мобілізовані до російського або австрійського війська. Мусили захищати не батьківщину, а чужі державні інтереси.

1914 року вчитель і письменник Осип Турянський теж був узятий до австрійського війська. Опинився на австрійсько-сербському фронті, а згодом — у сербському полоні. Узимку 1915 року серби мали перейти через засніжені албанські гори. Із собою повели 60 тисяч полонених. Цей перехід одержав назву «дороги смерті»: 45 тисяч бранців загинуло від холоду, голоду і хвороб.

«Дорогою смерті» пройшов і Осип Турянський. Вижив дивом: його врятував лікар Василь Романишин, про якого письменник тепло згадав у передньому слові до твору. О. Турянський високо цінував духовну підтримку рідних — не випадково твір присвятив дружині й синові. Думка про близьких людей додавала йому сил, у часи зневіри наповнювала життя сенсом.

Осип Турянський вважав, що має обов'язок перед тими, хто не вижив. Його повість — це спогад про всіх загиблих, нагадування про жахи війни й застереження майбутнім поколінням.

Читаємо взірці української художньої літератури

Прочитайте або поновіть у пам'яті твір Осипа Турянського «Поза межами болю». Порівняйте власні враження від твору з матеріалом, запропонованим у статтях підручника. У розділі «Віртуальна бібліотека» електронного додатка до підручника ви знайдете повний текст твору, а в розділі «Читацький практикум» — завдання для аналізу тексту.

Проблемно-тематична основа

Письменник звернувся до теми воєнного лихоліття, уже маючи за плечима особистий досвід та власні враження. Він розповів про поневіряння сімох полонених, котрих безжальна доля поставила перед лицем смерті: розкрив їхні душевні стани й переживання. А ключову проблему людини осмислив у дусі експресіонізму.

Експресіонізм постав як реакція на духовну кризу початку ХХ ст. У ньому переважає трагічне світовідчуття, а ідейну основу становить конфлікт людини з негуманним світом.

Цей конфлікт розкривається через низку проблем, які постають перед героями твору: проблеми родини й родинних цінностей, милосердя, дружби та взаємної підтримки. У «межовій» ситуації герої вповні розкривають себе: близькість смерті «оголює» їхні душі, показує справжню сутність кожного.

Письменник звинуватив суспільство, у якому панують жадоба безмежної влади та збагачення. Фальшивим цінностям він протиставив ідею гуманізму: «Ця ідея — це поки що іскра під попелом людського самолюбства і звірячості. Та прийде час, і ця іскра вибухне могутнім огнем і спалить дотла попелище ладу, опертого на звірячій боротьбі людини з людиною й народів з народами».

Коментар фахівця

Антивоєнне, гуманістичне звучання роману, ідея перетворення світу силою людського духу й любові, експресіоністична поетика підносять роман «Поза межами болю» в один рівень із кращими європейськими творами на воєнну тематику — повістю Ю. Віттліна «Сіль землі», романом Й. Рота «Марш Радецького», циклом оповідань «За фронтом» В. Реймонта, «Могила невідомого солдата» А. Сруґа, «Боротьба із сатаною» С. Жеромського, «Смерть героя» Р. Олдінгтона, «Ліс повішених» Л. Ребряну, «На західному фронті без перемін» Е.-М. Ремарка, «Прощавай, зброє» Е. Хемінґвея.

Нaтaля Мафтин, дослідниця літератури

Жанр, художня організація, персонажі

Автор супроводив твір промовистим підзаголовком — «Картина з безодні». Це, звичайно, метафора, адже йдеться про безодню внутрішню, що вимірюється передсмертними стражданнями. У моторошній «картині» змінюються переживання, думки й марення кількох приречених на смерть — саме вони опиняються на передньому плані, натомість подієвий складник майже не розвивається.

Твір прозовий (хоч і тяжіє до ритмізації художнього мовлення), а за обсягом нагадує повість. У ньому є «зовнішній» і «внутрішній» (психологічний) сюжети. Це й дозволяє визначити «Поза межами болю» як поему в прозі — твір, що поєднує епічний і ліричний компоненти (з переважанням останнього).

Поема в прозі — ліро-епічний прозовий твір, що відзначається властивою для поеми фрагментарністю в змалюванні подій.

Поема має переднє слово й п'ять частин. На початку — масова хода полонених: «...голод і мороз ведуть їх на стрічу смерті». А вже в першій частині з безликої маси вирізняються семеро втікачів, котрі залишають «дорогу смерті», маючи лише слабку надію на порятунок. Це вояки австрійської армії, а нині військовополонені: українці Оглядівський і Добровський, австрієць Штранцінгер, поляк Пшилуський, угорець Сабо, серби Ніколич і Бояні.

Утікачі мають кимось пожертвувати: узяти одяг найслабшого й розпалити вогонь. Основою першої частини є моторошний танець — у такий спосіб постановили визначити жертву: хто перший утратить сили й упаде («...доля сама вирішить, кому з нас найскорше вмерти»). Це дивне, страшне й драматичне випробування: «Як перекотиполе, гнане бурею, як соломки на хвилях розшалілого моря, так кидалися людські тіні в дикім танці життя і смерті».

Інваліди (Анатоль Петрицький, 1924)

В уста героїв автор вкладає слова протесту: «Хай би боги, царі і всі можновладці, що кинули людство у прірву світової війни, перейшли оце пекло мук, у якому люди караються! Хай би вони самі відчули й пізнали бездонну глибінь людського страждання!». Письменник послідовно реалізує свій задум: прагне «виразити» відчуття катастрофи — показати пекельну «безодню» війни.

Іде з життя знесилений Бояні, а його товариші нарешті розпалюють вогонь. Вогнище визначає простір, навколо якого все й відбувається в наступних трьох частинах. Немов у калейдоскопі, змінюються різні фрагменти: монологи й діалоги героїв, їхні спогади, думки, переживання, марення. Лиш остання, п'ята частина, організована дещо інакше: Оглядівського знаходять серед померлих і повертають до життя.

Похорон (Олександр Богомазов, 1920)

Усі герої не з власної волі опинилися на війні. Вони хоч і стали заручниками чужих злих і корисливих намірів, але й у цих умовах залишаються людьми. Кожен із них війну переживає як особисту трагедію. Штранцінгер притискає до себе скрипку. Він осліп через поранення, його мати померла з горя, а наречена наклала на себе руки. Пшилуський дізнався про зраду дружини, і через це болить його душа. Молодий хлопець Бояні перед смертю кличе матір. Організатор танцювальних вечорів Добровський пригадує мирні часи. А Оглядівський до болю переживає за найближчих людей, дружину й сина.

У жорстокому випробуванні родина лишилась чи не єдиною духовною опорою. Її утрата позбавила Штранцінгера й Пшилуського душевних сил. А в душі Оглядівського, навпаки — світлі думки про кохану дружину й сина стали головним чинником у боротьбі за життя.

Коментар фахівця

О. Турянський «опредметив» у слові біль людської душі й тіла, передав його відлуння кожним рядком свого твору. Цьому підпорядкована й композиційна своєрідність роману, в основі якої — кінематографічний монтажний принцип, і чорно-біла колористика, і максимальне ідейне навантаження зорових і слухових образів як негативної («облаки-страхіття», «мов казочні упирі»; «гірський хребет мов скелет дивного великана»; часто вживаний оксиморон «живі трупи», крякання круків), так і позитивної семантики (образи з марень Оглядівського: сонце, жінка, дитина, золоте колосся).

Нaтaля Мафтин, дослідниця літератури

Виявляємо літературну компетентність

1. Яке враження справив на вас твір О. Турянського «Поза межами болю»? Які почуття, емоції викликав? Які запитання у вас виникли? У який спосіб ви могли б знайти на них відповіді?

2. Які враження автора покладено в основу твору «Поза межами болю»?

3. Який підзаголовок має твір?

4. Кому письменник присвятив його?

5. Хто є оповідачем у творі? Яким описом починає він свою розповідь?

6. Де і коли відбуваються події твору?

7. Як сталося, що семеро полонених «відійшли набік від «шляху смерті»? Що об'єднує цих людей? Як склалися їхні долі?

8. Складіть «анкети» персонажів, указавши ім'я, прізвище, національність, фах, сімейний стан, інші відомості. Що спільного між цими людьми?

9. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Який епізод твору можна вважати зав'язкою сюжету?

✵ Який епізод, на вашу думку, є кульмінаційним?

✵ Який епізод є розв'язкою твору?

✵ Чому автор позбавив своїх персонажів імен, залишивши їм тільки прізвища?

✵ Чому автор указує національність своїх персонажів?

✵ Що допомагає оповідачу вижити?

10. Оберіть рівень складності й виконайте завдання.

✵ Чому твір О. Турянського має жанрове визначення поема в прозі?

✵ Поясніть значення назви «Поза межами болю».

✵ Визначте особливості стилю повісті О. Турянського. До якого літературного напряму можна віднести цей твір?

✵ З якими творами західноєвропейської літератури в ідейно-тематичному плані перегукується твір «Поза межами болю»? Обґрунтуйте свої міркування.

Виявляємо обізнаність у сфері культури

11. Знайдіть у мережі Інтернет екранізацію твору О. Турянського «Поза межами болю», здійснену режисером Ярославом Лупієм у 1989 р. Твір якого мистецтва — літератури чи кіно — справив на вас більший емоційний вплив? Чому? Поділіться своїми враженнями з однокласниками та однокласницями.

12. Завітайте до віртуальної картинної галереї в електронному додатку до підручника. Поміркуйте, картини яких майстрів могли б стати ілюстраціями до твору О. Турянського.

Виявляємо творчі здібності

13. Напишіть есей на тему «Антивоєнне спрямування твору «Поза межами болю».

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1. Назва літературної групи, членом якої був Б.-І. Антонич, міститься в рядку

А «Дванадцятка»

Б «Дажбог»

В «Горно»

Г «Митуса»

2. Назва групи західноукраїнських письменників християнського спрямування містяться в рядку

А «Плуг»

Б «Гарт»

В «Логос»

Г «Митуса»

3. Автором історичного твору «Роксоляна» є

А В. Пачовський

Б О. Назарук

В І. Вільде

Г Б.-І. Антонич

4. Під псевдонімом Іван Думка писав

А Б.-І. Антонич

Б Ю. Шкрумеляк

В О. Назарук

Г О. Турянський

5. Особи, яким присвятив свій твір О. Турянський, названі у рядку

А доктор Романишин і сестри шпиталю

Б дружина і син

В сестра і син

Г мати й батько

6. Рік, коли відбуваються події твору О. Турянського «Поза межами болю» названо в рядку

A 1914

Б 1915

В 1919

Г 1930

7. Жанр твору «Поза межами болю»

А роман

Б повість

В поема в прозі

Г драма в прозі

8. Установіть відповідність між персонажем і його національністю.

1 Пшилуський

2 Сабо

3 Оглядівський

4 Штранцінгер

А австрієць

Б українець

В угорець

Г поляк

Д серб

9. Установіть відповідність між характеристикою та героєм твору О. Турянського «Поза межами болю».

1 організатор танцювальних вечорів

2 скрипаль

3 помер першим, з його одягу запалили багаття

А Штранцінгер

Б Бояні

В Добровський

Г Пшилуський

10. Схарактеризуйте умови розвитку та художні здобутки української літератури в Західній Україні.

11. Доведіть, що література Західної України була важливим чинником духовного й громадського життя українців.

12. Схарактеризуйте особливості поетичного світу Б.-І. Антонича.

13. Визначте особливості жанру та художньої організації твору О. Турянського «Поза межами болю».

✵ Визначити рівень засвоєння теми ви зможете за допомогою онлайн-тестів в електронному додатку до підручника.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та прочитайте інші твори представників літератури Західної України.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.