Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Михайль Семенко - Про перетворення світу («Бажання»)
Літературний і мистецький авангард

Всі публікації щодо:
Семенко Михайль

Підносячи урбанізм і технологічну цивілізацію, поети-футуристи віддавали перевагу конструюванню життя. Замість природної стихії — упорядковане людиною довкілля. Чом би й справді не перетворити природу — «перевернути світ»?!

В основі такого світогляду — віра в людину, а точніше, у безмежні творчі можливості людського розуму. На початку ХХ століття, до тієї страшної катастрофи, яку принесла із собою Перша світова війна, такий світогляд ще не сприймався як утопічний.

Фламандські прислів'я, або Світ догори дриґом (Пітер Брейгель старший, 1559)

Ліричний герой поезії «Бажання» постає зухвалим мрійником, котрий готовий (усього лише!) «перевернути світ», «по-своєму перетворити». Радісний і, звичайно, трохи іронічний тон характеризує всю поезію. Якась ігрова легкість і простота, що нагадує майже дитяче — так само безпосереднє — ставлення до світу. Стягнути з неба місяць, а зорі віддати дітям, служницю Машу вбрати у весняні шати — лише для того, щоб її Петька покохав...

Одне слово, автор запрошує читачів приєднатися до уявної гри в «перетворення світу» та ще іронічно й самовпевнено наголошує при цьому: «Але хто мені заперечить перевернути світ?»

Верлібр — форма вірша, що не має наскрізної симетричної будови, не передбачає поділу на стопи, не має рими, унаслідок чого зникає поділ на строфи, що наближає такий твір до прози.

Читацький практикум

Прочитайте твір. Виконайте завдання.

Бажання

Чому не можна перевернути світ?

Щоб поставити все догори ногами?

Це було б краще. По-своєму перетворити.

А то тільки ходиш, розводячи руками.

Але хто мені заперечить перевернути світ?

Місяця стягнуть і дати березової каші,

Зорі віддати дітям — хай граються,

Барви, що кричать весняно, — служниці Маші.

Хай би одягла на себе всі оті розкоші!

Тоді б, певно, Петька покохав її,

скільки було сили.

А то ходиш цим балаганом, що звуть — природа,

Й молиш: о, хоч би вже тебе чорти вхопили!

1914

Портрет Михайля Семенка (Анатоль Петрицький, 1929)

Виявляємо літературну компетентність

1. Які враження справила на вас ця поезія? Які літературні, мистецькі асоціації викликала? Обговоріть їх з однокласниками та однокласницями.

2. Знайдіть у тексті твору метафори. Які з них здалися вам особливо яскравими, оригінальними? Яка найбільше сподобалася? Чому?

3. Який фразеологізм ужив автор? Яке значення має цей фразеологізм? Поміркуйте, з якою метою його використовує поет.

4. Пригадайте, що таке іронія. Наведіть приклади іронії у вірші «Бажання». Поміркуйте, хто або що є об'єктом іронії поета-футуриста Михайля Семенка. Обґрунтуйте свої міркування.

5. Яким постає ліричний герой цього твору? На вашу думку, які риси вдачі йому притаманні? Обґрунтуйте свої міркування.

6. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому автор вдається до риторичних запитань?

✵ Як ліричний герой ставиться до природи?

✵ Чому в останньому рядку поезії поет поряд уживає слова «молиш» і «чорти вхопили»?

✵ Чому твір має назву «Бажання»?

✵ До якого виду лірики належить поезія Михайля Семенка «Бажання»?

7. Оберіть рівень складності, виконайте завдання.

✵ Відобразіть поезію М. Семенка «Бажання» у «хмарині тегів».

✵ Доведіть або спростуйте тезу: «Вірш Михайля Семенка «Бажання» написаний верлібром».

✵ Напишіть тези до виступу на тему «Ліричний герой поезії Михайля Семенка».

✵ Напишіть есей «Михайль Семенко і його поезія».

Виявляємо обізнаність у сфері культури

8. На акварелі Анатолія Петрицького (с. 19) Михайль Семенко зображений у харківському кафе «Пок», яке в 1920-ті рр. було одним з осередків літературного життя. За спогадами сучасників, за одним зі столиків розміщувалась редакція журналу «Нова генерація». Ця картина — «портрет представника української літературної богеми 1920-х, поета першого ряду...». Якими рисами, на вашу думку, наділяє поета художник? Чи притаманні йому риси ліричного героя творів Михайля Семенка?

Виявляємо творчі здібності

9. Які ілюстрації до поезії Михайля Семенка ви могли б запропонувати? Опишіть їх.

Запрошуємо до дискусії

10. Проведіть дискусію на тему «Авангард: за і проти».

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1. Назви течій авангарду містяться в рядку

А кубізм, сюрреалізм

Б реалізм, футуризм

В натуралізм, соцреалізм

Г конструктивізм, романтизм

2. Літературним персонажем, ім'я якого Михайль Семенко неодноразово використовував у назвах своїх збірок, є

А Дон Кіхот

Б П'єро

В Гамлет

Г Еней

3. Назва збірки славетного українського поета, яку запозичив Михайль Семенко, щоб протиставити їй авангардистську поезію, міститься в рядку

А «Кобзар»

Б «Зів'яле листя»

В «Мій ізмарагд»

Г «Semper tiro»

4. Чому футуризм уважають авангардною течією?

5. Як ви розумієте терміни «кверофутуризм», «панфутуризм»?

6. Доведіть, що Михайль Семенко належить до поетів «розстріляного відродження».

7. Визначте особливості поезії Михайля Семенка «Місто».

8. Доведіть, що твір Михайля Семенка «Бажання» — футуристична поезія.

9. Визначте здобутки авангардного мистецтва.

✵ Визначити рівень засвоєння теми ви зможете за допомогою онлайн-тестів в електронному додатку до підручника.

Запрошуємо до бібліотеки

Завітайте до віртуальної бібліотеки в електронному додатку до підручника та прочитайте інші поезії М. Семенка. Обговоріть з однокласниками та однокласницями, які нові особливості творчості поета ви відкрили.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.