Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Василь Симоненко - Шлях до щастя («Казка про Дурила»)
Літературне «шістдесятництво»

Всі публікації щодо:
Симоненко Василь

Поема чи казка для дорослих? І чому про серйозні речі автор розповів у ніби несерйозній формі? Чому героя, який шукає правду й щастя, звуть Дурилом?

Знайти відповіді допоможе ознайомлення із жанровою природою твору. «Казка про Дурила» має ознаки поеми-містерії, що припускає поєднання фантастики й реальності, використання алегорії, символіки і гротеску.

У нашій літературі до містерії свого часу звернувся Т. Шевченко, який створив поему «Великий льох». Твір В. Симоненка так само є поемою-містерією, адже йому властивий алегоризм, або інакомовлення.

Зазвичай автор алегоричного твору розповідає про якісь важливі речі, прямо їх не називаючи. Фактично він запрошує читачів до інтелектуальної діяльності, спрямованої на «розшифровування» художнього змісту. До такої інтелектуальної співпраці запрошує й В. Симоненко: його герой-правдошукач ніби прихований за маскою дурника й дивака, хоча насправді викриває й відкидає фальшиві цінності.

Лежебока ліг під яблунею (Марія Примаченко, 1968)

У творі є чимало й від народної казки: орієнтація на вимисел, звернення до проблеми добра і зла, щаслива розв'язка.

Батьки виряджають сина з рідного дому «кращої долі собі шукати». Як і належить герою казки, Дурило довго мандрує, щоб пізнати не лише світ, а й власне себе. Важливим епізодом є його зустріч з юрбою («з-за кущів до Дурила вибігла враз галаслива юрба»). І хлопця відмовляють шукати дороги «до Рідного краю», спокушають: мовляв, лишайся, «у нас не життя, а свято, щасливим зробишся враз...». Так він опиняється в ситуації, коли має обирати: продовжити пошуки батьківщини або розчинитись у безликій юрбі.

Розвинутий соціалізм (Опанас Заливаха, 1970-ті)

Автор порушив важливу проблему вибору між справжніми й фальшивими цінностями. «Речитатив старшин Раю» розкриває моторошну гротескно-алегоричну картину «райського існування» тоталітарного суспільства. У ній гротесково поєдналося страшне і смішне: паперові гори, чорнильні моря, а замість власної думки — одностайність юрби.

І Дурило спершу відгукується на спокусливу пропозицію: «Зрікаюся Рідного краю! Візьміть мене, друзі, до вашого раю!» Але потім помічає, що в його нових приятелів «ноги в крові»: «...до щастя дорога веде через річку — та річка із крові та трішки із сліз».

За допомогою алегоричних образів автор розкрив огидну сутність радянського «раю», збудованого на крові незгодних («...зовсім помалу кого задавили, кого зарубали»). Він викрив лицемірну філософію й рабську психологію захисників радянського суспільства.

Навіть простакуватий Дурило, вражений і наляканий рікою крові, не приймає цього відразливого й фальшивого щастя, натомість вирушає на острів, де справжнє «щастя закуте в печерах».

У поемі-містерії, як і в інших творах, автор прагнув реалізувати важливе завдання — відродити гідність своїх читачів. Його твір є талановитим поетичним нагадуванням про справжні цінності в житті людини.

Коментар фахівця

З глибин народного життя вийшла поезія Василя Симоненка. З мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби виспівалась вона.

Олесь Гончар, письменник, літературний критик

Опрацьовуємо прочитане

1. Яке враження справив на вас твір «Казка про Дурила»? Які почуття вона породила? Які думки навіяла? Обговоріть свої враження з однокласниками, однокласницями й учителями, батьками.

2. Як визначають учені жанр «Казки про Дурила»? Які особливості властиві творам цього жанру? Хто в українській літературі звертався у своїй творчості до цього жанру?

3. Які проблеми постають у творі?

4. Об'єднайтеся в малі групи, наведіть гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Чому поет назвав свій твір казкою?

✵ Чому головним героєм він зробив Дурила?

✵ Які образи доводять, що «Казка про Дурила» — це твір для дорослих?

5. Оберіть рівень складності й доведіть або спростуйте тезу.

✵ У «Казці про Дурила» автор застосовує алегорію.

✵ У «Казці про Дурила» автор застосовує гротеск.

✵ У «Казці про Дурила» автор спирається на українські фольклорні традиції.

✵ «Казка про Дурила» — твір про справжні людські цінності.