Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Під знаком вітаїзму
Модернізм

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Революційні зміни початку ХХ століття за стрімкістю й потужністю можна порівняти з вулканічним вибухом — настільки вони були стрімкими й потужними. Література навіть не встигала синхронно з плином часу осмислювати сутність цих змін. Тоді ж сформувався й набув поширення особливий вітаїстичний погляд на дійсність (від лат. vita — життя).

Танок (Олександр Архипенко, 1912)

Носії та виразники цього погляду вірили в рушійні стихійні сили самого життя, що пізнаються не розумом, а шляхом творчого, інтуїтивного осягнення дійсності. Ця «філософія життя» найбільш помітно виявилась у літературі, особливо в ліричній творчості. Микола Хвильовий навіть проголосив тоді «романтику вітаїзму» як найбільш перспективний стиль нашого письменства.

Основні риси вітаїстичності:

сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил;

настанова на перетворення світу;

переважання оптимістичного світобачення;

віра у творчі можливості людини;

зображення сильних, здатних до боротьби героїв;

піднесення національного ідеалу.

Опрацьовуємо прочитане

1. Визначте причини появи вітаїстичного погляду на дійсність, властивого українському мистецтву 1920-х рр.

2. Яку назву дав М. Хвильовий найперспективнішому, на його думку, стилю в літературі? Як ви вважаєте, у чому може полягати романтика вітаїзму?

3. Об'єднайтеся в малі групи, висуньте гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Які можливості відкриває перед мистецтвом сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил?

✵ Чим зумовлена вітаїстична настанова на перетворення світу?

✵ Що породжувало оптимістичне світобачення вітаїстів?

✵ Чим живилась віра вітаїстів у творчі можливості людини?

✵ Чому сильні, здатні до боротьби герої перебрали на себе увагу письменників, що раніше була звернена до типових героїв?

✵ Чому піднесення національного ідеалу стало актуальним для «романтики вітаїзму»?

Досліджуємо самостійно

4. Підготуйте повідомлення про «романтику вітаїзму»: виникнення поняття, зв'язок із вітаїзмом у європейському мистецтві.

Виявляємо творчі здібності

5. Поміркуйте, яким чином історичні обставини вплинули на формування вітаїстичного світогляду митців. Викладіть свої думки у формі есею.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.