Українська література 11 клас (профільний рівень) - Борзенко О. І. 2019

Борис Олійник - Філософська декларація («Вибір»)
Літературне «шістдесятництво»

Всі публікації щодо:
Олійник Борис

Перші дві строфи поезії налаштовують на філософський лад. Тут і символічний образ «Маятника Життя», і вже не символічне, але теж філософське: «Життю — ні кінця, ні начала». Неперервний життєвий рух — «по колу землі», і кожен у ньому обирає свою власну долю.

Автор розвиває філософський мотив вибору й сенсу життя, а для цього зосереджує увагу на двох можливих варіантах земного шляху.

У третій і четвертій строфах поет окреслює життєві позиції. Перша передбачає не життя, а обачливе існування: усе прорахувати, бути обережним і поміркованим, щоби, зрештою, не розкрити своїх можливостей і піти з цього світу, спинившись «за крок від межі». Протилежний вибір — це життя «на повну», стрімкий лет до мети на максимумі сил і можливостей, хоч і не без ризику непоправних утрат («Летів, і гримів, і... згорів»).

А вже в останніх строфах автор усе це перебирає на себе, застосовуючи умовний спосіб («коли б загадали...»). Завершує твір піднесено й декларативно, не лишаючи навіть сумніву щодо власного життєвого вибору: звичайно ж, не минуща слава його цікавить (тут це «лаврова почесть», тобто лавровий вінок — знак прижиттєвого визнання). Поет обирає боротьбу за свої ідеали і прагне залишити слід у вічності: «на чорному мармурі ночі / зорю записати свою!».

Окреслюючи життєву позицію, поет майстерно використав символічні образи («лавровий вінок» і «зоря») для художнього втілення філософської проблеми вибору.

Пам'яті «шістдесятників» (Віктор Зарецький, 1974)

Читацький практикум

Прочитайте поезію, виконайте завдання.

Вибір

Над штормом, над шабельним зблиском,

Над леготом теплим в житах

Гойдається вічна колиска

Маятником Життя.

Життю — ні кінця, ні начала.

І вічно по колу землі:

Комусь — лебеді від'ячали,

Комусь — ще сурмлять журавлі.

Один передбачливо очі

Прикрив ще за крок від межі,

Ввійшовши клітиною ночі

Тихенько: чи жив, чи й не жив?

А інший — на кроки не міряв:

Летів, і гримів, і... згорів,

І люди відкрили в сузір'ях

Зіницю нової зорі.

Коли б загадали: — Хочеш,

Одне лише слово твоє —

І вища — лаврова! — почесть

Чоло твоє обів'є, —

Я б вибрав найвищу почесть:

У чистім і чеснім бою

На чорному мармурі ночі

Зорю записати свою!

1965

Виявляємо літературну компетентність

1. Які враження у вас виникли після прочитання цієї поезії? До яких роздумів вона заохотила? Які образи поезії вас зацікавили?

2. На вашу думку, до якого виду лірики — громадянської, патріотичної, філософської, інтимної — належить цей вірш? Обґрунтуйте свої міркування.

3. Які проблеми порушує поет? Чи пропонує він варіанти для розв'язання цих проблем? Обґрунтуйте свої міркування. Чи поставали перед вами подібні проблеми?

4. Об'єднайтеся в малі групи, наведіть гіпотези, обґрунтуйте їх і презентуйте однокласникам та однокласницям.

✵ Які літературні асоціації породжує образ Маятника Життя? Якого значення набуває цей образ у поезії Бориса Олійника?

✵ Які літературні асоціації породжують образи ночі й зорі? Якого нового звучання набувають вони в поезії Бориса Олійника?

✵ Чому поезія має назву «Вибір»?

✵ Яким постає ліричний герой цього твору? Які риси ліричного героя вам імпонують?

Виявляємо творчі здібності

5. Напишіть есей на тему «Я б вибрав найвищу почесть...».